Home

Listnaté lesy amerika

Fauna a flóra USA USA MAHALO

 1. Lesy na severu a v horách jsou listnaté, místy smíšené. Mezi lesy listnatými převládají javory, jilmy, břízy, ořešáky. Na jihu, u Mexického zálivu, zase rostou subtropické druhy stromů, platany, magnólie, palmy a na pobřeží cypřišovité lesy
 2. Amerika leží na 1 polokouli. Dělí se na 2 Ameriku, 3 Ameriku a 4 Ameriku. Latinská Amerika je souborné označení pro 5. Oběma částmi světadílu prostupuje pohoří 6. V Jižní Americe je nazýváme 7. Rozsáhlými vysočinami Jižní Ameriky jsou 8. Amerika zasahuje do 9 podnebných pásů
 3. Smíšené a listnaté lesy. Nalezneme na severoamerickém východě Po příchodu přeměněny na pole, zbytek je chráněn(v přírodních rezervacích - bizoni,) Jižní Amerika . zde se nazývají . PAMPY. Území Argentiny a část Brazilské vysočiny

 1. Smíšené a listnaté lesy - východ Severní Ameriky. Step (v Severní Americe - prérie, v Jižní Americe - pampy) Pouště a polopouště (převážně v západní části kontinentu (poušť Atacama, Velká pánev) Tropický deštný les - hl. v Amazonii. Savany - tropické oblasti se střídáním období dešťů a období such
 2. OPADAVÉ LISTNATÉ LESY. Tj. lesy opadávající na zimu, vyskytují se v Americe ve dvou oblastech: jižní Chile (vysoké srážky, lesy tvořeny hlavně pabukem) Jižní Amerika - brambor, rajče, fazol, podzemnice olejná, maniok, kakaovník, kaučukovník, ananasovník slovníček:.
 3. Severní Amerika: Stát Krajinu tvoří četná jezera, vodné řeky, listnaté lesy, pole a ovocné sady. Oblast je hustě osídlená, původní listnaté lesy se obvykle zachovaly jen na kopcích, většina území je zemědělsky využívaná. Reference Tento článek je.
 4. • Severní Amerika je hornat ější • nejnižší místo sv ětadílu - Údolí smrti (-86 m) • Tundry, tajga, smíšené a listnaté lesy, stepi (prérie, pampy), poušt ě a polopoušt ě,savany (campos, llanos), tropický deštný le
 5. Listnaté lesy Obecně. Listnaté lesy bávají mnohdy podobné lesům smíšeným a vyskytují se, zjednodušeně řečeno, na podobných místech. Opět zde ale platí, že směrem k severu od rovníku na naší polokouli přibývá stromů jehličnatých, které lépe odolávají nižším teplotám
 6. • Listnaté stromy (buk,dub), bohatý bilinný systém Severní Amerika-prérie, Jižní Amerika-pampy, Maďarsko-puszta • Traviny, byliny Amerika, Velké Antily • Savanové lesy s baobaby, akácie, blahovičníky • Herbivorní savci (slon), psovité a kočkovité šelmy, hmyz

Euxinské lesy - rozkládají se v oblasti severní Anatolie, v oblasti ovlivněné vlhkým klimatem od Černého moře. Jehličnaté lesy zde v horských polohách navazují na druhově bohaté listnaté lesy nižších poloh a jsou tvořeny na vlhčích místech dominantně jedlí kavkazskou, na sušších borovicí lesní a borovicí černou Mierne listnaté lesy sa rozprestierajú v Severnej Amerike a na juhu Argentíny a Čile, v Európe, Ázii a východnej Austrálii. Zatiaľ čo tropické listnaté lesy sa vyskytujú v tropickej Amerike, Afrike a Indomalasii. Tieto rastlinné formácie sa vyskytujú v rôznych druhoch reliéfu, od rovín po údolia a pohoria Jehličnaté lesy (tajga). Jižněji - smíšené lesy - listnaté lesy. J lesní pás - rovníková oblast, tropy. Největší plocha - Jižní Amerika - Amazonie, střední Afrika - po Kongo. 97% - listnaté lesy. Druhová pestrost. Těžba vzácných dřev - eben, palisandr, mahagon Smíšené lesy Obecně. Smíšený les je poměrně obtížné definovat, protože jde vlastně o jakýsi přechodový typ mezi jehličnatými a listnatými lesy. Uvádí se, že žádný ze zastoupených druhů nepřesahuje 90 a 95 procent. Pro nás je tento typ nejdůležitější, neboť u nás tvoří asi 80 % veškerých lesních porostů tajga - jehličnaté lesy (Sever Kanady, Aljaška) listnaté a smíšené lesy (Východ Kanady a USA) stepi - prérie (Střed Kanady a USA) pouště a polopouště (Mexiko, Jih USA) tropické lesy opadavé (Střední Amerika, Karibik, Brazílie, Uruguay, Paraguay) tropické lesy deštné (Sever Jižní Ameriky podél rovníku

1. Amerika - přírodní podmínky :: Zeměpisný we

Amerika ROZLOHA, POLOHA, ČLENITOST 42 080 000 km2 , z toho Severní Amerika - 24 mil.km2, Jižní Amerika - 18 mil.km2 délka Ameriky je asi 15000 km a šířka asi 5900 km Nový svět - označení kontinentu - lesy mírného pásu - smíšené, listnaté- vzácn. Výskyt: Afrika (větší část, mimo rovníku, pouští a krajního severu a jihu), Austrálie, Jižní a Střední Amerika. Monzunový pás je především v Indii, jihovýchodní a východní Asii. Vegetace: opadavé listnaté lesy (stromy shazují listy v období sucha), v sušších částech savany. C)Tropický suchý pás Listnaté a smíšené lesy. Olšiny, jaseniny, javořiny a bučiny s různou příměsí smrku. Význačné druhy rostlin: lilie zlatohlavá (Lilium martagon), česnek hadí (Allium victorialis) a medvědí (Allium ursinum), bledule jarní (Leucojum vernum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkatá (Dentaria bulbifera. Pro mírný podnebný pás jsou typické listnaté, jehličnaté a smíšené lesy. Zejména v přírodní krajině listnatých lesů jsou dobré podmínky pro život lidí. Lesy.

LISTNATÉ A SMÍŠENÉ LESY Je zde mírné a vlhké podnebí, jsou v teplejších oblastech. (V nížinách České republiky). Střídají se s poli, loukami a lidskými sídly. Živočichové- srnec, jelen, liška, prase divoké, hlodavci, ptáci Rostliny- duby, buky, břízy, javory, jehličnan Severní Amerika javorovo-bukové lesy vlhčí sever a severovýchod: Fagus gradiflora, Acer saccharum, Liriodendron tulipifera, Quercus rubra dubo -kaštanové lesy teplejší jih: Quercus sp. div., Castanea dentata. Postupně přecházejí do prérií (biom stepi) Původní listnaté lesy byly většinou vykáceny a na jejich místě vyrostla města a vznikly pole. Video (lesy mírného pásu) 5. Stepi (video) Jsou oblasti v mírném pásu, kde srážky nestačí k růstu stromů. Jsou porostlé různými druhy trav. Názvy pro stepi. Severní Amerika - prérie. Jižní Amerika - pamp Lesy mírného pásu. Listnaté lesy: opadavé stromy (na zimu), původní pralesy - nyní pouze Čína, Severní Amerika, v Evropě nepatrné zbytky pralesů Severní Amerika. Střední amerika. Jižní Amerika. Témata. Anketa. 4.Smíšené a listnaté lesy. 5.Stepi : -na severu Ameriky - prerie-v jížní Americe - pampy . 6.poušť a polopoušť: - největší poušť- velká pánev - nejvyšší teplota - údolí smrt

Listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma klimatické pásmo: oblasti mierneho pásma s viac oceánickou ako kontinentálnou klímou teplota a zrážky počas roka: nad 400 mm zrážok, veľké rozdiely v teplote počas roka (4 ročné obdobia), s rastúcou kontinentalitou klímy (resp. nadm. výškou) pribúda ihličňano Střední Amerika má rozlohu přibližně 520 000 km².Šířka pevniny mezi Tichým oceánem a Karibským mořem se pohybuje od 48 km do 563 km. Pro Střední Ameriku je charakteristický vulkanismus a častá zemětřesení.Střední Amerika leží z větší části na Karibské tektonické desce. Rostlinstvo a živočišstvo je podobné spíše rostlinstvu a živočišstvu Jižní Amerik Latinská Amerika - mimo USA a Kanadu, převažují latinské (románské) jazyky - španělština a portugalština (Brazílie). Severní Amerika - členitost (2) Tajga (severský jehličnatý les), směrem na jih pak i smíšené a listnaté lesy (Kanada - javor) Rostliny: listnaté lesy v období sucha opadávající, převážně v nejvyšších patrech (stř. Afrika, Stř. a Jižní Asie). Rok se rozděluje na období dešťů a období sucha. Živočichové:opice, tapír. c) savany Teploty klesají až k0 °C, srážky 400-1000 mm (stř. Afrika. Amerika, Austrálie - jehličnaté lesy mírného pásu, nejrozsáhlejší oblasti, Severní Amerika, sever Euroasie. Listnaté lesy- Buky, duby, javory - vlhčí a teplejší části mírného pásu - jeleni, srny, medvědi, prase, divoké - Dálný východ- jelen mandžuský - Severní Amerika - vačice americká, mýval, skun

Amerika :: Gymnázium Nad Alejí, TB. tajga - jehličnaté lesy (Sever Kanady, Aljaška) listnaté a smíšené lesy (Východ Kanady a USA) stepi - prérie (Střed Kanady a USA) pouště a polopouště (Mexiko, Jih USA) tropické lesy opadavé (Střední Amerika, Karibik, Brazílie, Uruguay, Paraguay) tropické lesy deštné (Sever Jižní. Listnaté lesy umožňují na jaře pronikání světla do nejnižších pater a tím vytvářejí výhodné podmínky pro předjarní a jarní druhy rostlin Upřednostňuje okraje lesů a cest, listnaté lesy, louky, zahrady, parky, ale i méně tradiční houbové lokality jako jsou zavážky, sklady dříví, mulčovací kůru či hromadu. 1. nížinný stupeň - listnaté, smíšené lesy. 2. podhorský stupeň - převažují jehličnany. 3. horský stupeň - horské louky, které přecházejí v horskou tundru. 4. pásmo věčného sněhu a ledu - vysokohorské pustiny, trvalý sníh, horské ledovc listnaté a smíšené lesy mírné střídání čtyř ročních období opadavé listnaté a jehličnaté stromy jeleni, srny, prasata divoká, šelmy, ptáci JIŽNÍ OCEÁN ATLANTSKÝ OCEÁN TICHÝ OCEÁN SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN INDICKÝ OCEÁN AFRIKA ASIE B 15 16 2 4 18 1 1 1 6 9 3 5 4 8 7 2 3 6 13 17 9 14 5 5 7 11 6 8 10 20 19 12 3 2 C E F. Lesy mírného pásu. Lesy mírného pásu se dělí na listnaté, směrem k severu smíšené až jehličnaté. Jehličnaté lesy mírného pásu se nazývají tajga. Vyskytují se mezi 40°-60° západní šířky, hlavně na seveverní polokouli. Lesy jsou rozloženy podle délky vegetačního období = počet dnů s teplotou vyšší ne 10 °C

PPT - Amerika – Přírodní krajiny PowerPoint Presentation

Mischel Obama Barac Obama George W. Bush Laura Bush Sou asn a b val prezident se enou (2001 2009) Amerika Amerika Rozloha: 42 549 000 km Po et - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 461506-NDU4 SMÍŠENÉ A LISTNATÉ LESY. Rozkládají se převážně na východním pobřeží Severní Ameriky a v povodí Mississippi, v Jižní Chile . Mírné přímořské podnebí (chladné zimy, teplá léta, srážky mezi 500-1000 mm, více jen na některých místech), vegetační období 4 až 6 měsíců Listnaté •Opadavé listnaté stromy ( kolem 75%) a jehličnaté •Zemědělství, hustěosídlené (znečisťováno) •středníEvropa, východní pobřežíSeverní Ameriky a okolí řeky Mississippi •Stálezelené listnaté lesy postupněpřecházejíopadavé listnaté a pak ve smíšené •dub letní, jasan, habr, lípa, olše, topol

Lesy jsou rozloženy podle délky vegetačního období=počet dnů s teplotou vyšší ne 10 oC. U listnatých stromu je délka vegetačního období 120 dnů u jehličnatých stromu alespoň 30 dnů. Listnaté lesy- rostou v oblastech s mírným podnebím, kde se střídají 4 roční období V mírném pásu je i Česká republika. Mírný podnebný pás neboli mírné šířky jsou oblasti s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím

OPADAVÉ LISTNATÉ LESY MÍRNÉHO PÁSU nejchladnější měsíce -5 až +2 °C, nejteplejší měsíce 14-19 °C srážky 500-1500 mm hlavně v mírném pásu severní polokoule rostliny: bučiny a doubravy, keřové patro živočichové: veverka, liška, plc Amerika. Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Amerika (stepy), kde v dřívějších dobách se pásl hlavně dobytek. Na východě jsou převážně listnaté, jehličnaté nebo smíšené lesy mírného pásu. V horách a na polopouštích jsou medvědi, pumy, ovce tlustonohé, orly, rosomáci.. Prérie obývají bizoni, hadi.

Lesy Asie a S. Ameriky jsou druhov bohat listnat , v Americe jsou bukov , dubov ale i jin lesy, v Asii jsou typick jinany, magn lie, d ezovce. Poho Ural tvo netypick ostr vky dub a habr mezi jehli nat mi lesy a step . 7.2 Monzunové lesy v subequatorial klimatu Indostana, Čína, Indochina, Austrálie, Amerika, Afrika, Dálný východ (Rusko) být charakterizován rozmanitostí fauny. Například, v jihovýchodní Asii, teak stromy, stejně jako Indochinese vavřín a eben jsou obyčejní v variabilních vlhkých zónách - zejména Kanada, jehličnaté lesy; sob, los, medvěd grizzly, kuna, zemní veverka. smíšené a listnaté lesy - východ Severní Ameriky. stepi - Severní Amerika = prérie (velká část přeměněna v pole), přírodní rezervace; Jižní Amerika = pampy (Argentina, Brazilská vysočina) pouště a . polopoušt

Piedmont (Spojené státy americké) - Wikipedi

Lesy mírného pásu •Listnaté lesy: •opadavé stromy (na zimu), •původní pralesy -nyní pouze Čína, Severní Amerika, •v Evropě nepatrné zbytky pralesů Lesy mírného pásu, tajga Největší přírodní zóna S polokoule. Jižní okraj lesů mírného pásu tvoří opadavé listnaté lesy, směrem k S a SV s přibývající kontinentalitou podnebí přecházejí ve smíšené až jehličnaté lesy. Dubové, dubovobukové, bukové, smíšené bukovo-jehličnaté lesy

Lesy mírného pásu - Listnat

 1. Nejkrásnější podzimní procházky a místa k fotografování vás čekají tam, kde jsou smíšené nebo listnaté lesy, hory s dostatkem vyhlídek a skalní města. Najdete je třeba kolem Děčínského Sněžníku , v Labských pískovcích nebo divukrásné krajině Českého Švýcarska
 2. travnaté krajiny - stepi (Asie), pampy (Jižní Amerika), prérie (Severní Amerika), málo srážek, horká suchá léta, mrazivé zimy . 3.lesnaté krajiny . a) listnaté lesy - 4 roční období. b) smíšené lesy. c) tajga (jehličnaté lesy
 3. V oblasti mírného pásu (území J. Argentiny, J. Chile a Patagonie) jsou listnaté a smíšené lesy. Východní Patagonie je suchá, západ vlhký, hodně deštivý. Vliv oceánů a moří - Brazilský proud, který je teplý, Karibik, ten také ovlivňuje podnebí - teple, ze západu Peruánský proud, který je studený (rybolov)
 4. Listnaté lesy- rostou v oblastech s mírným podnebím, kde se střídají 4 roční období. Nejvhodnější terén pro rozvoj civilizací, zde se hlavně tvoří tyto stromy. Původní listnaté lesy už neexistují, člověk je přeměnil na kulturní krajiny
 5. Původní druh rozšířený, prakticky po celé Evropě, má významné zastoupení v lesních porostech. Ve střední Evropě důležitý strom přirozených lesních společenstev - v nižších polohách listnaté lesy, ve vyšších polohách smíšené lesy s příměsí jedle a smrku; vystupuje až do nadmořské výšky 900 -1100 m
 6. Série o krásách střední Ameriky zahrnuje více než 5 hodin příběhů, které nás dostávají do lesů ve Velkém Appalačském údolí, jež kdysi Davy Crocket nazval domovem a močálů Jižní Dakoty, kde Wild Bill Hickok viděl svůj poslední západ slunce.1. Mocn

Jehličnatý les - Wikipedi

Listnatý Les: Vlastnosti, Flóra, Fauna, Poloha - Ved

 1. -Jižní Amerika zaujímá plochu 17 840 000 kilometrů čtverečních. - El Nino je původní název jevu , který pozorovali jihoameričtí rybáři ve vodách Tichého oceánu , jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu (též Humboldtův proud) a s tím související oteplení tamních vod
 2. Lesy mírného pásu - prezentace - Metodický portál RVP. Nejdelší vegetační období potřebují listnaté stromy, nejkratší stromy jehličnaté. Dle nadmořské výšky: listnaté lesy - nejníže, jehličnaté lesy - nejvýše. Obr. 1 - Listnatý les Listnaté lesy Jsou typické pro velkou část mírného pásu severní polokoule
 3. Mezi lesy mírného pásu patří: (vyberte 3) dekompozitorní. listnaté. smíšené. poloopadavé střídavě vlhké lesy. jehličnaté(tajga) Která zvířata žijí ve stepích? (vyberte 3) hyena, lišky a pampelišky. bažant, vlci a byzoni (sev. Amerika) hlodavci (sysel,hraboš), koroptev. Maxipes Fík. handu pampový (j. Amerika) Co se.
 4. Symphoricarpos albus | Čeleď: zimolezovité | Původ: severní Amerika od Aljašky až po Kalifornii | Rozšíření: břehy řek, lužní lesy a smíšené listnaté lesy | Zajímavosti: jedovaté plody, včelařsky významná dřevina, potrava v zimním období pro ptactvo, do Evropy se dostal okolo roku 187

Střední a Jižní Amerika, Mexiko - tropické deštné lesy, opadavé listnaté lesy, lesy podél řek: Potrava: krysy, myši, veverky, vačice, mladí lenochodi, malí ptáci i bezobratlí; občasně plody: Způsob života: samotář: Délka života: až 24 let v lidské péči: Stupeň ohrožení: téměř ohrožený druh (NT - Near Threatened Zahlasujte za svojich nových sedem divov sveta- tu na tejto strá © 2020 eStránky.cz Tvorba webových stránek | Závadný obsah?Tvorba webových stránek. Jeden druhému se musí vyhýbat a najít si bezpečná a příjemná místa k životu a práci.5. Appalačské pohoříNavštivte s námi zvlněnou krajinu se zaoblenými vrchy a širokými údolími s řadou řek. Krajinu, kterou doplňují listnaté lesy rostoucí na kvalitní půdě v teplém a vlhkém podnebí a/ poušť b/ listnaté lesy c/ tundru. 4. Utvořte smysluplné dvojice. (3 body) ledek Kolumbie brambory Bolívie káva Chile 5. Škrtněte pojmy, které se netýkají Mexika. (2 body) Inkové - poušť - Yucatan - drogy - Death Valley Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Žižka

Lesy pokrývají téměř třetinu rozlohy Pardubického kraje. Jehličnany tvoří čtyři pětiny porostu na lesních pozemcích kraje. Jehličnaté i listnaté lesy v kraji jsou mladší, než je průměrné stáří lesů v ČR. Výchovné zásahy byly v kraji v roce 2018 realizovány na nejmenší ploše od roku 2000 Geografický přehled USA -rozkládá se na kontinentu Severní Ameriky spolu s Kanadou a Mexikem-hranice s Kanadou->rozděluje na 49. rovnoběžce a velkými jezery-hranice s Mexikem-> pevninská hranice řeky Rio Grande del Nort-Aljaška je oddělena od Asie a Evropy Beringovým průplavem-východní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu a západní břehy vod Tichého oceán

Mississippi. Menší část ústí do Tichého oceánu, např. Colorado. Spousta bezodtokých oblastí. Vegetační pásy - vlhké subtropické lesy (jihovýchod), listnaté lesy mírného pásu (východní pobřeží, Apalače), prérie (předhůří Skalnatých hor), pouště, polopouště (pánve), prales mírného pásu (severozápad) · listnaté a smíšené lesy · největší vodopád světa - Santo Angel - 979 m, Venezuela - obyvatelstvo: · původní Indiáni (Kečua), běloši a mestici · ve 14. a 15. stol. - rozkvět říše Inků - oblasti podle nadm. výšek: 1. tierra caliente - vysoké teploty, trop. prales, vlhkost, do 1000 m.n.m SEVERNÍ AMERIKA. Přírodní podmínky Severní Ameriky - doplňujte průběžně tabulku krajina klima (průměrné srážky, teplota) oblast původní biota. tundra. tajga. listnaté lesy. subtropické lesy. prérie · Jsou zde listnaté a smíšené lesy (severovýchod a severozápad USA, jihozápad a jihovýchod Kanady). Lesy jsou dnes většinou vykáceny - Kulturní krajina. Latinská Amerika - Mexiko, Střední a pevninská část, Střední část ostrovní, Brazílie, Argentina, Andské státy (Chile, Peru, Bolívie, Ekvádor, Kolumbie. Listnaté a smíšené lesy •mírný pás •Severní Amerika, Evropa a Asie •střídání 4 ročních období •na podzim většina stromů opadává -hnědá půdas humusem •buk, dub, javor •ptáci, jelen, srnec, divoké prase, veverka •využití -těžba dřeva, vykácené oblasti vhodné pro zemědělstv

PPT - Podnebné pásy PowerPoint Presentation, free download

Listnaté a jehličnaté lesy se v Severní Americe nachází: v polárním pásu v subpolárním pásu v mírném pásu v tropickém pásu. Stepi - prérie se v Severní Americe nachází: v polárním pásu v subpolárním pásu v mírném pásu v tropickém pásu. Stepi - pampy nalezneme: v Severní Americe v Jižní Americe ve Střední. - lesy mírného pásu - S- jehličnaté à smíšené à listnaté - J - tajga - severské jehličnaté lesy - jehličnany, hložiny, borůvky, brusinky - tundra - snížená vegetace (borovice kleč), zakrslé dřeviny, často bažiny - kvůli permafrostu - mrazové pouště - vegetaci narušují Kordillery - vyšší. lesy; 5 listnaté lesy; 6 stepi a lesostepi; 7 středomořská vegetace; 8 pouště a polopouště. 2. a), b), c): Delta Dunaje (Rumunsko), obr. 4; Bělověžský prales (Polsko, Bělorusko), obr. 3; Ostrov Surtsey (Island), obr. 2; Ochtinská aragonitová jeskyně (Slovensko), obr. 1. d) Viz mapa v úkolu 1 (červená čísla). 1 5 6 6 6 5 5 5.

Geografie průmyslu, zemědělství, lesní a vodní

stepi - Severní Amerika - prérie, Jižní Amerika - pampy. rostliny - travnaté porosty, kulturní plodiny - pšenice, kukuřice. živočichové - bizon, divoký kůň, osel, ovce. listnaté a smíšené lesy - mírné a vlhké podnebí. rostliny - opadavé stromy - duby, buky, břízy, javor Amerika Evropa . Dnešní stav listnatého lesa : pùvodní listnaté lesy vykáceny Nahradila je kulturní krajina: pole a louky smrkové monokultury (malá druhová pestrost, náchylnost vucl vétru, kùrovci...) v posledních letech je snaha vysazovat zpét pùvodn

listnaté lesy ihličnaté lesy - horná hranica lesa kosodrevina horské lúky machy, lišajníky, skaly večný ľad a sneh-(najvyššie vrcholy Álp) Rastlinstvo a živočístvo Ameriky. Typy krajínv Amerike: 1. Tundra - studené podnebné pásm Jižní Amerika - poloha, rozloha, členitost pobřeží vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblasti. hodnocení lekce Biotop: Listnaté lesy, stromové patro Popis: Zelená, hnědý pruh u oka (zbarvení se může mněnit, zejména odstíny zelené a hnědé) Velikost: 3-5c

PPT - Podnebné pásy PowerPoint Presentation - ID:2053887

Lesy mírného pásu - hlavně S polokoule (Severní Amerika, Eurasie), na J malá plocha (Chile, Nový Zéland, Tasmánie) - jehličnaté lesy (tajga) Smíšené lesy. Listnaté lesy - význam: ekosystém, produkce kyslíku, zadržování vláhy, úkryt pro živočichy, zdroj potravy, těžba dřeva, odpočinek, rekreac Severní Amerika, střední Mexiko, Grónsko; mírné klima, smíšené a listnaté lesy, hodně bezlesých prérií; počet druhů živočichů klesá směrem k severu; sibiřské druhy - los, sob, rosomák; krocan; Palearktická zoogeografická oblas Na severozápadě USA při hranicích s Kanadou začínají vlhké tichomořské lesy, zatímco na severovýchodě převažují jehličnaté lesy a lesy smíšené, jižněji, v Appalačích, lesy listnaté. Zvyšuje se druhová pestrost živočišstva. - tradiční zástupci fauny v USA Bizon americký a Medvěd Grizzl listnaté a smíšené lesy Mírný podnebný pás leží mezi pásy subtropickými a polárními (S Amerika prérie, J Amerika pampy) rostliny: převážně traviny živočichové: bizoni, divocí koně, osli, antilopy, lamy, nandu pampový, vidloroh americký, skunk, hraboši.

ŽivočichovéŽivý obal Země ( rostliny a živočichové) - ppt stáhnout

Lesy mírného pásu - Smíšen

· listnaté lesy - teplejší a vlhčí oblasti, střední Evropa; kambizemě · smíšené lesy - mírně chladné oblasti - okolo Baltského moře, podzol · jehličnaté lesy (=tajga) - chladné oblasti - Sibiř, Skandinávie, Kanada - permafrost (trvale zmrzlá půda) + podzol --> nevhodné pro pěstování; těžba rop AMERIKA přírodní krajiny přírodní krajiny Prezentace aplikace PowerPoint 1. polární pustiny 2. tundra 3. tajga 4. smíšené a listnaté lesy 5. step 6. pouště a polopouště 7. monzunové subtropické a tropické lesy: 8.tropické deštné lesy: 9. savana: Ochrana přírody:. Rozšíření: Severní Amerika (USA, Mexiko) Prostředí: Pouště, polopouště, suché skalnaté stráně a řídké listnaté lesy Velikost těla: 10-20 cm, ocas 10-15 cm Hmotnost: 40g Přibližná délka života: 5-8 let Stručný popis: Leguánovec obojkový se vyznačuje žlutavě hnědým až modravě zeleným zbarvením Jižní Amerika . Rovníkové vlhké lesy Jižní Ameriky, zejména na březích řeky. Amazonky - 60 metrů vysoké listnaté stromy, propletené hustými keři. Tam jsou široce vyvinuté epiphytes rostoucí na mechových větvích a kmenech stromů Typickou faunou jsou duby, buky, habry a různé nízké byliny. S přibývající zeměpisnou šířkou přecházejí listnaté a smíšené lesy v souvislý jehličnatý les, který se nazývá tajga. Tyto lesy nejsou tak dotčené lidmi, a proto se v nich uchoval jejich přirozený ekosystém

Amerika :: Gymnázium Nad Alejí, T

Zobrazit výsledky. Odpovídajících výsledků: 219 Zobrazit na stránc Listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma; Tvrdolisté vždyzelené lesy subtropického pásma; Stepi; Púšte a polopúšte; Savany; Tropické dažďové lesy; Cestujeme po Zemi II. Mestá a dediny; Pamiatky UNESCO; Opakovanie Zem; Afrika. Príroda Afriky. Poloha Afriky; Povrch Afriky; Podnebie Afriky; Vodstvo Afriky; Rastlinstvo a. Lesy mírného pásu - listnaté a smíšené lesy se rozkládají mezi 450s.š. až 600s.š. - střídají se zde 4 roční období - žijí zde srnky, divoká prasata, 7. Tajga = jehličnaté lesy mírného pásu - největší pás jehličnatých lesů na svět

Společenstva, biomy - Biomach, výpisky z biologi

Přibližně polovina plochy země je pokryta lesy. Na severozápadě Gran Chaca jsou křovinaté savany a listnaté opadavé lesy, které směrem k východu přechází v mokřady. V hornatinách na východě země rostou subtropické deštné lesy, které směrem k jihu a západu (řece Paraguay) přechází v travnaté nivy Lesy mírného pásu - opadavé listnaté, smíšené, jehličnaté lesy: Z původních lesů zůstaly jen zbytky (kácení, žďáření) - dnes louky, pole, vinice, pastviny - nahrazeny jehličnatými lesy (smrkovými monokulturami). poloha: Amerika, Evropa, severní Asi Test - Jižní Amerika, varianta B Jméno: 1. Jak se nazývá největší jezero Jižní Ameriky? (1 bod) 2. Ve které části Jižní Ameriky nalezneme region zvaný Brazilská vysočina a Andy? (2 body) 3. Který biom nalezneme na jihu oblasti zvané Patagonie? (1 bod) a/ poušť b/ listnaté lesy c/ tundru 4. Utvořte smysluplné dvojice

Listnaté lesy - Typy krajín, kontinenty, svetadiely

Latinský název: Cervus elaphus Zeměpisné rozšíření: severní Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika, vysazen na Novém Zélandu Biotop: listnaté lesy, hory. LISTNATÝ LES: výskyt Čína, severní Amerika rostliny- buk, dub, javor JEHLIČNATÝ LES: severní Amerika, severní Evropa, severní Asie rostliny- borovice, smrk, jedle, modřín Listnaté a smíšené lesy mírného pásu TAJGA - největší lesní plocha na Zemi, chladno, půda málo úrodná, močály, žijí zde medvědi, vlci, rys.

Ihličnatý les - Wikipédi

MÍRNÝ PÁS PŘÍRODOVĚDA 5.TŘ. Mgr. Renata Šimková MÍRNÝ PÁS na severní i jižní polokouli mezi subtropickým a polárním pásem čtyři roční období tři druhy krajiny: - stepi - listnaté a smíšené lesy - jehličnaté lesy STEPI rozlehlé pláně porostlé převážně travou Severní Amerika - prérie, JA - pampy velmi málo srážek ŽIVOČICHOVÉ, ROSTLINY. V parku jsou horské prameny, alpínská tundra, pohoří, jehličnaté i listnaté lesy. Nejvíce jsou zastoupené smrky a topoly osikovité. Díky velké různorodosti půd se zde vyskytuje více jak 700 druhů rostlin a více než 300 druhů různých mechů a lišejníků mírný pás - dostatek srážek; 4 roční období. Rozdělení lesů Listnaté-opadavé stromy, kapradiny, mechy, líska, hloh-jelen, srnka, vlk, liška, kuna, lasic Severní Amerika (prérie,od. listnaté lesy , smíšené lesy , jehličnaté lesy. Charakteristika: - díky nerovnoměrnému rozložení pevnin vytv.mírný pás na severní pol.největší přírodní zónu a na jihu má výskyt puze a jižních cípech kontinentů a přilehlých ostrovů.

Americké státy a jejich hlavní města US

Rozloha: 42 mil. km 2 - dělí se na dva světadíly. a) Severní Amerika 24 (Severní + Střední). b) Jižní Amerika 18 - Severní a Střední Ameriku odděluje Tehuantepecká šíje - Střední a Jižní Ameriku odděluje Panamská šíje (48 km) - r.985 - objevení Ameriky Vikingy - 2. října 1492 - Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (Střední Amerika), Amerigo Vespuč Južná Amerika má najbohatšie zdroje vodnej energie na svete. V posledných desaťročiach sa stavajú veľké priehradné nádrže a hydroelektrárne. Poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska rastlinná výroba má plantážny, monokultúrny charakter. Orná pôda zaberá 6 % využiteľnej pôdy, lúky a pasienky 28,3 % a lesy 48 % Mexiko až Střední Amerika a Jižní Amerika - Tropické deštné pralesy a opadavé listnaté lesy. Potrava Kořist jsou hlavně zvířata žijící na stromech, krysy, myši, veverky, vačice, mladí lenochodi, malí ptáci i bezobratlí

Jižní Amerika: rostliny a zvířata, které ji obývají

Evropa: řeky - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Zobrazit výsledky. Odpovídajících výsledků: 218 Zobrazit na stránc

Atmosféra II. - Podnebné a Vegetační pásy, Podnebí ..

Kemp obepíná jednu ze zátok Vranovské přehrady ve sto metrů hlubokém údolí, které obklopují listnaté lesy. Kde ho najdete: Camp Bítov, 671 10 Bítov Ubytování: Ubytování je možné v chatkách, stanech, karavanech nebo apartmánech listnaté a smíšené lesy - jehličnaté lesy ( tajga ) Stepi. rozlehlé pláně porostlé trávou. spadne zde velmi málo srážek, proto se zde nedaří stromům. často jsou přeměněny na pole, kde se pěstují obiloviny. Severní Amerika - prérie. Jižní Amerika- pampy. BIZON OSEL. DIVOKÝ KŮŇ OVCE. LISTNATÉ A SMÍŠENÉ LESY - v Číny, Japonsko, V Ruska - jelen, srnec, liška, rys 4 5 6 8 7 . LESOSTEPI, STEPI - krajiny s úrodnou půdou, travnaté oblasti - Kazachstán, Mongolsko, část Číny - králík divoký, drobní hlodavci

 • Rododendrony stříhání.
 • Double single room.
 • Icona pop aino jawo.
 • Štraus.
 • Chemické nebezpečné látky.
 • Tractus spinotectalis.
 • Výprodej skladu látek.
 • Flightgear.
 • Žulové obruby.
 • Herbář rostlin do školy.
 • Ddr3 4gb 1333mhz.
 • Zubní povlak krizovka.
 • Boty na haluxy.
 • Ze štípek.
 • Dvojumyvadlo se skříňkou.
 • Sklik videoreklama.
 • Světové dny mládeže 2017.
 • Výborná omáčka z vepřového masa.
 • Hymer modern comfort.
 • Ludvík 14.
 • Bitová kopie flash disku.
 • Bazos cz za odvoz.
 • Butch cassidy film.
 • Kabelova prichytka samolepici.
 • Pitný režim 3 letého dítěte.
 • Nike outlet.
 • Flightgear.
 • Frederik vi.
 • Status quo skladby.
 • Café práh de iure.
 • Narval křížovka.
 • Slak drogerie letak.
 • Pc extra.
 • Bělení nehtů.
 • Jj stent.
 • Shelby gt500 1969.
 • 50 korun českých.
 • Horoskop ryby 2017.
 • Těšovický vodopád.
 • Projekt manažerské funkce.
 • Zdroj ultrazvuku.