Home

Plicní embolie dieta

V případě plic se rozvine plicní embolie. Trombóza v žilách dolních končetin se pak projevuje otokem a velkou bolestivostí. Velkým rizikem u trombóz dolních končetin je to, že se může utrhnout a dostat se do plic, kde způsobí plicní embolii Málokdo si to uvědomuje, ale užívání léků není jen tak. Nejenže se léky nemusí kamarádit s jinými léky, avšak je s nimi nutné dávat pozor také i u jídla. Rovněž některé potraviny účinnost léku - aktuálně Warfarinu, se snižuje anebo naopak velmi výrazně zvyšuje. V obou případech to pak znamená zvýšené riziko vzniku vedlejších účinků Příznaky plicní embolie. Příznaky jsou náhle vzniklá dušnost s rychlou dechovou frekvencí, bolest na hrudi, zrychlení srdeční činnosti, zrychlení dechu, kašel (někdy s vykašláváním krve), zvýšená teplota, modravé zbarvení rtů a prstů, kolaps nebo krátkodobá ztráta vědomí, nízký krevní tlak. Masivní plicní embolie (ucpání hlavní plicní tepny v oblasti.

Plicní embolie je v poslední době velmi častou pooperační komplikací po velkých operacích - břišních, pánevních a dolních končetin (nejčastěji v období 1-2 týdny po operaci), když pacient v tomto období náhle zkolabuje, v první řadě je třeba myslet na plicní embolii Plicní embolie je vmetení krevních sraženin do plicních cév a jejich uzávěr. Typicky se projevuje obtížným dýcháním a bolestí na hrudi. V těžkých případech se může objevit i vykašlávání krve a náhlé úmrtí. Zdrojem sraženin vmetených do plic jsou v naprosté většině žíly dolních končetin Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice (hlavní tepna přivádějící krev do plic), nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus, může za určitých okolností vzniknout v žilním systému plicní embolie byla ověřena v několika studiích. V Evropě se rovněž používá Revidované ženev-ské skore (7) (viz tabulka 4). Ať již použijeme kterýkoli z těchto skórovacích systémů, před-pokládáme výskyt plicní embolie do 10 % v ka-tegorii s nízkou pravděpodobností, kolem 30

Masivní plicní embolie - vznikají akutním ucpáním arteria pulmonalis nebo její hlavní větve. Tím se velmi zvýší tlak, který musí překonat pravá komora, aby krev přepumpovala skrz plíce. Pravá komora není na zvýšení tlaku připravená a tak začne selhávat a roztáhne se. Takže vzniká obstrukční šok.Při obzvláště masivní embolii dojde k náhlé smrti 436 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie nosti za jejich rozhodování a dodržování zásad a opatře-ní týkajících se podávání léků a používání zdravotnické techniky. Úroveň důkazů a třída doporučení jsou uveden Plicní hypertenze a plicní embolie David Zemánek Diagnostika - RTG hrudníku Nízká senzitivita i specificita Diferenciální diagnostika Atelektáza, elevace bránice na postižené straně, oligémie, zvětšený hilus, prominenci plícnice, plicní infarkt - Krevní plyny Hypoxémie Hypokapnie Respirační alkalóza Diagnostika - D-dimery Produkt degradace fibrinu plazminem Vysoká. Warfarin je lék, který vám předepíše lékař po tom, když vám zjistí větší srážlivost krve či jestliže proděláte trombózu anebo plicní embolii. Po obvyklé počáteční injekční podobě podávání antikoagulanc, se postupně přechází na tabletkovou formu Plicní embolie a trombóza u dětí Warfarin a dieta - je to skutečně dieta? Může se stát, že ještě narazíte na lékaře, kteří vás budou upozorňovat na nutnost dodržování warfarinové diety, která spočívá v omezení až vyloučení ze stravy těch druhů zeleniny obsahující větší množství vitamínu K.

Dieta při trombóze - Uzdraví

 1. významnou mortalitu. Neléčená akutní plicní embolie vykazuje významnou mortalitu (kol 30%), zatím co rozpoznaná a léčená plicní embolie má mortalitu kol 8%. Zhruba 11% akutních plicních embolií končí náhlou smrtí. Z pacientů umírajích na plicní embolie zmírájí dvě třetiny do dvou hodin
 2. Plicní embolie je závažné onemocnění, při kterém dochází k ucpání krevního řečiště plic, a to nejčastěji krevní sraženinou. Mezi hlavní projevy patří náhlá dušnost, bolest na hrudi, kašel a někdy dokonce i vykašlávání krve. V akutních případech je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc, pacienta.
 3. Plicní embolie představuje velice závažný, mnohdy až život ohrožující stav. Jedná se o obstrukci (ucpání) arteriálního plicního řečiště nejčastěji úlomkem krevní sraženiny, která je sem přinesena krevním proudem. Trombus vzniká až z 90 % na podkladě hluboké žilní trombózy dolních končetin, odkud se uvolní a přes srdc
 4. Plicní embolie se může rozvíjet pozvolna, nebo může mít formu akutního záchvatu. Nejčastěji se projevuje bolestí na hrudi a dušností. V případě akutního záchvatu končí u velkého procenta postižených smrtí. Hubnutí, dieta a zdravá strava Zdravé stravování v zimních měsících. 09.11.2020. Zdravě.cz
 5. Plicní embolie je náhlá blokáda hlavní cévy (arterie) v plicích, obvykle krevní sraženinou. Ve většině případů jsou sraženiny malé a nejsou smrtící, ale mohou poškodit plíce. Pokud je však sraženina velká a zastaví průtok krve do plic, může to být smrtící

Warfarin dieta - Plicní embolie

Plicní embolie je stav, kdy se krevní řečiště v plicích ucpe krevní sraženinou, která připutovala ze žil, nejčastěji dolních končetin nebo pánve. Pokud je plicní řečiště zcela zablokováno (velkou sraženinou), srdce nemůže dále pracovat a dochází ke smrti Plicní embolie se řadí na třetí místo nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění. Plicní embolie je zablokování v jedné z plicních tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie je způsobena krevní sraženinou, které odcestovala do plic z dolních končetin (hluboká žiln Plicní embolie ale může probíhat také velice nenápadně, a to narůstající dušností. Je to stav, kdy se krevní sraženinou ucpe část plicního cévního řečiště. Někdy se toto řečiště může ucpat také z jiných důvodů, například tukovými částečkami, cizími tělesy, vzduchem nebo plodovou vodou Sukcesivní embolie - opakovaná embolie.. Paradoxní embolie - embolus (trombus) se z periferních žil dostane do tepenného oběhu přes průchozí foramen ovale (podmínkou je, aby tlak v pravé síni srdeční byl větší než v levé síni - např. při současné embolizaci plicnice nebo hypertrofii pravého srdce), případně z aorty do plicnice průchozím ductus arteriosus Výskyt plicní embolie není přesně znám, ročně postihuje asi 0,5-1 nemocného z tisíce (tzn. v České republice je embolií ročně postiženo kolem 10 000 lidí). Riziko úmrtí je u neléčené akutní plicní embolie vysoké, pohybuje se kolem 30%, zatímco rozpoznaná a léčená plicní embolie má smrtnost kolem 8%

Plicní embolie Moje zdrav

Plicní embolie: příznaky, léčba (embolie) - Vitalion

 1. P licní embolie ve světle nových doporučení Zdeněk Vavera 1. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové Třetí nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality zůstává navzdory zlepšení informovanosti odborné i laické populace a pokr okům ve farmakoterapii plicní embolie (PE)
 2. Moved Permanently. The document has moved here
 3. Plicní embolie po operaci zlomené nohy Dobrý den, otec(58 let) si zlomil nohu pod kolenem, následovala operace. Po propuštění domu , noha oteklá v kotníku a cca po 10-ti dnech došlo ke zhoršení stavu,dýchání, po převozu do nemocnice určena oboustranná plicní embolie
 4. Dieta před operací. Bezezbytková dieta. Nedráždivá, netučná dieta, která nezanechává nestrávené zbytky. Je nejvhodnější přípravou před chirurgickým výkonem. Dieta by se měla užívat 5 - 7 dní před operačními výkony v dutině břišní a před některými vaginálními výkony. Úpravy jíde
 5. u K v organismu. Ten je mimo jiné nezbytným prvkem pro srážlivost krve, proto nestabilní příjem tohoto vita
 6. Plicní embolie nebo tromboembolie plicní arterie je vážným onemocněním kardiovaskulárního systému, ve většině případů vedoucím k úmrtí pacienta. Krevní sraženina ucpávající krevní cévy překrývá arteriální vrstvu pravé komory a atria, což vede k akutnímu stavu plicní embolie vyžadující okamžitou.

Plicní embolie - omezte rizikové faktory jejího vzniku

1)Masivní plicní embolie do plicní tepny nebo jejích hlavních větví způsobí okamžitou smrt.Klinicky se projeví kardiogenní šok=nemocného se zmocní úzkost,má strach ze smrti.Pocítí svíravou bolest na hrudi z ischémie srdečního svalu,je velká dušnost a cyanóza .Převládne-li obraz šoku,pacient je bledý,pokryt studeným potem,krevní tlak klesá a má rychlý. PLICNÍ EMBOLIE!!!!! odpovědět; 10. Září 2018 - 0:04. Komentáře. jednom šálku.Ale začít tak 4 dny před odběrem Qicka.Je to rada od lékaře i když se to k Warfarinu nemá.A co dieta, řešíš ji nebo ne???Kdo by se nepozoroval, když víš jak málo stačí a může to být smrtelné.Já jsem z počátku měla také strach z. diagnóza Diagnostika plicní embolie je obtížná z následujících důvodů: Způsobené poruchy jsou velmi podobné poruchám způsobeným jinými morbidními stavy. Klasické diagnostické testy, jako jsou RX-hrudník nebo krevní testy, nestačí k zvýraznění přítomnosti okludující krevní sraženiny. Specifické diagnostické testy Související články: Plicní embolie definice Embolus je materiál, například kus krve, tuku, plodové vody, vzduchové bubliny nebo cizího tělesa, který je transportován krví do bodu v nádobě, ve které se zastaví, což způsobuje obstrukci cévy ( embolie). Nejčastějším typem embolie je plicní embolie, při které se sraženina zastaví v plicní tepně, jejíž. Opět se využívá v prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy, plicní embolie a jako prevence mozkové mrtvice při fibrilaci síní. Pradaxa Je nový lék na ředění krve. Účinnou látkou je sloučenina dabigatran, která v jistém bodě blokuje koagulační kaskádu

Plicní embolie (PE) je krevní sraženina v plicích. Sraženina se často tvoří v hlubokých žilách nohou. Tento stav je znám jako hluboká žilní trombóza (DVT). Pokud se sraženina uvolní a přesune do krevního oběhu, nazývá se žilní tromboembolismus (VTE) a může představovat život ohrožující stav Zkus to. WikiSkripta jsou užitečná, protože do nich přispívají lidé jako ty. Můžeš začít třeba opravováním chyb. Právě aktivita činí tvoje učení efektivnějším Plicní embolie - cave - antikoncepce u dívek! Plicní embolie je ucpání některé plícní cévy krevní sraženinou. Velmi závažný stav nastává, pokud se krevní sraženina dostane do plicní tepny, která vede krev z pravé komory srdce do plic. Plícní embolie může probíhat velmi nená

Plicní embolie IKE

 1. Ahoj,já prodělala 2 trombozy a jednu plicní embolii.Takovou menší, ale stačilo.Mám genetickou vadu mthfr 1298,hyperhomocysteinémii(léčenou)Trombozu jsem měla po antikoncepci, napřed jsem si píchla Fraxi(získala jsem na něj alergii), pak Clexane a Warfarine.Dietu jsem jakž takž dodržovala,naučila jsem se vypít i 5 litrů za den.V těhotenství jsem si píchala Clexane od.
 2. Na Vitalion.cz najdete zkušenosti pacientů, které trápí stejné příznaky a nemoci, berou stejné léky a prodělali stejná vyšetření. Lepší informace, lepší zdraví
 3. Plicní angiografie je vysoce senzitivní i specifická metoda k průkazu embolizace do plic. Tato metoda je na většině pracovišť běžně dostupná a je provázena rizikem možných komplikací. Její specificita a senzitivita při diagnóze plicní embolie je více než 95 %
 4. Dieta při antikoagulační léčbě Krom toho se může krevní sraženina z žil utrhnout a být krví zanesena do plicní tepny, čemuž se říká plicní embolie. Je to komplikace život ohrožující. Příčiny vzniku trombóz
 5. Plicní embolie sajdla 000 (4 příspěvky) Středa 29.06.2016 | 14:27:16 Jak vypadá počátek a příznaky plicní embolie
 6. Trombóza je vznik krevní sraženiny neboli trombu uvnitř cévy. Dochází při něm k omezení průtoku krve, která koluje naším oběhovým systémem. Příčiny jsou nejrůznější - od vrozeného sklonu ke zvýšenému srážení krve přes poškození žilní stěny při operaci či úrazu, stresové situace, obezitu, kouření, užívání antikoncepce nebo zpomalení průtoku.
Léčba trombofilie

Na kontrolním CT upozornil na otok nohy a zjištěna trombóza a plicní embolie. Okamžitě proběhla hospitalizace, během ní se tatínek začal silně zavodňovat. Odsáli mu vodu z břicha, cca 5litrů. Úleva. Po pár týdnech propuštěn domů, ale ve zhoršeném stavu. Zvracel, neudržel jídlo ani pití Plicní embolie Plicní embolie je život ohrožující stav, při kterém dochází k uzávěru plicnice či plicních tepen embolem. Embolus je nejčastěji krevní sraženina, ale může to být i tuková tkáň, plodová voda při porodu, vzduch při potápění nebo cizí těleso Plicní embolie (TEN) patří mezi potenciálně život ohrožující stavy. Jde o embolizaci trombotických hmot do plicních tepen, což vede k jejich obstrukci. Příčiny : Nejčastější příčinou rozvoje plicní embolie je vznik nestabilní hluboké žilní trombózy dolní končetiny, v relativně velkém počtu případů však. riziko plicní embolie - antitrombotická terapie u všech pacientů s trombózou renální žíly, profylaxe - prevence dehydratace, terapie infekcí, časná mobilizace, Poruchy metabolismu lipidů, v séru zvýšená koncentrace celkového cholesterolu, hypertriacylglycerolémie, lipidurie s lipidovými válci

Plicní embolie představuje velice závažný, mnohdy až život ohrožující stav. Jedná se o obstrukci (ucpání) arteriálního plicního řečiště nejčastěji úlomkem krevní sraženiny, která je.. PLICNÍ EMBOLIE Plicní embolie vzniká ucpáním části plicního cévního řečiště krevní sraženinou uvolněnou z místa vzniku. Je to závažný, často život ohrožující stav. radioterapie).PŘÍZNAKY · Zhoršené dýchání, dušnost · Vykašlávání krve · Bolest na hrudi · Zrychlený srdeční te Dotaz Prosím o radu. Manželka užívá warfarin na ředění krve (2 x plicní embolie). Na prevenci nádorového onemocnění (zjištena cista nebo miom nebo.. v děloze ). Chci ji dávat Aloe Vera Peach. Nevím zda a kolik vitaminu K Aloe Vera obsahuje (Aloe je zelená). Pro informaci na udržení INR 2-3 užívá týdně 12 mg Warfarinu

Křečové žíly: Podpatky nevadí, geny ano! Hrozí i smrtelné

Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu Uvedom si, ze pokud lek poddavkujes, hrozi embolie, pokud predavkujes nebo spojis s Acylpyrinem ci Ibuprofenem atd. hrozi velmi silne krvaceni, ktere nemusi take jit zastavit.Jinak v cekarne by se mel povalovat takovy letak tykajici se lidi se snizenou srazlivosti krve a lidi, kteri berou Warfarin, alespon jsem tam parkrat videla cosi podobneho Léčba plicní embolie U této nemoci je důležitý rychlý příjezd záchranné služby, která začne s umělou plicní ventilací a také farmakologickou léčbou. Poté, co je pacient dopraven do nemocnice, léčba spočívá v nasazení silných analgetik, dále ve fibrinolytické léčbě a někdy i v chirurgic­ké léčbě Kašel a plicní embolie. Při plicní embolii se objevuje také kašel. Postižený má potřebu kašlat, ale tu tlumí, protože bolesti na hrudi jej sbírají natolik, že je pro něj i složité kašlat. Ne vždy, ale občas se při kašli u plicní embolie objeví i krvavý hlen. Dušnost, bolest na hrudí a kašel jsou jedny z hlavních. Plicní embolie je akutní stav, který může vést až ke smrti. Dochází k němu, pokud plicnici, hlavní tepnu zásobující krví plíce, nebo některou z jejich větví ucpe embolus neboli vmetek. Výskyt plicní embolie má jasná rizika, a tudíž lze pomocí jistých opatření snížit četnost jejího výskytu

dieta - pokud nemá pacient další přidružená onemocnění, bez omezení studené obklady komprese žil na dolních končetinách - elastické punčochy nebo bandáže klid na lůžku jen krátce, jinak mobilizace (nebezpečí plicní embolie) farmakologická terapie. antikoagulancia (heparin, nízkomolekulární heparin, kumariny Téma plicní embolie na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu plicní embolie - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Warfarin a dieta It's my life! Warfarin je lék, který se používá k léčbě nebo prevenci při srdečně-cévních onemocnění, při vyšším riziku krevních sraženin, trombóze nebo u plicní embolie. Při léčbě warfarinem je třeba vycházet ze zásad zdravé výživy Dobrý den, manžel proděl dne 19. 8. 2015 plicní embolii. Byl hospitalizován na oddělení klinické farmakologie. Diagnóza zněla - plicní embolie bez akutního cor pulmonale, v levém dolním plicním poli, pelurární výpotek. Nyní je na warfarinu a chodí pouze na kontroly INR. Za jak dlouho je vhodné vrátit se do zaměstnání? Měl by si nechat udělat angiografii nebo nějaké.

(ZAČÁTEČNÍCI) Plicní embolie - Kardioblo

 1. Rozedma plic neboli plicní emfyzém (latinsky Emphysema pulmonum), je chronické plicní onemocnění způsobené trvalým poničením či zaniknutím přepážek plicních sklípků. Předpokládá se, že k němu dochází v důsledku působení enzymů na jejich stěnu, tyto enzymy se uvolňují z bílých krvinek při projevech zánětu
 2. Hluboká žilní trombóza je vážný stav, ke kterému dochází, když se vytvoří krevní sraženina v žíle umístěné hluboko v těle.Krevní sraženina je shluk krve, který se změnil na pevný stav. Krevní sraženiny se obvykle tvoří ve stehně nebo někde v dolní končetině, ale mohou se také vyvinout v jiných částech těla
 3. Flebotrombóza je onemocnění vyznačující se vznikem trombů v hlubokém žilním systému, které parciálně nebo kompletně uzavírají lumen žíly. Toto onemocnění může být provázeno zánětem žil (1). Pacienti s touto diagnózou vyžadují jistá specifika v ošetřovatelské péči. Kromě příznaků, které negativně ovlivňují život pacientů, se mohou objevit i.
 4. Embolie je onemocnění, při kterém dojde k náhlému uzávěru cévy. Embolie je nejčastěji způsobena krevní sraženinou, která se odtrhne z žil dolních končetin a je vmetena do plic, kde ucpe některou z cév. Embolie může být ale také způsobena tukem při úrazech, vzduchovou bublinou, a velmi vzácně i plodovou vodou
 5. Trombóza v těhotenství příznaky. Ženy by měly být poučeny o tom, jak poznat trombózu. Mezi hlavní signály patří otok, bolestivost, někdy červenější zbarvení dolních končetin a u plicní embolie dušnost, bolest na hrudi, vykašlávání krve, mdloba
 6. Proteův syndrom je extrémně vzácná choroba, způsobující postupný nekontrolovatelný růst nejrůznějších tkání. Zasahuje především kůži, kosti, svaly a lymfatické cévy. Postižení touto chorobu trpí těžkými a bizarními deformacemi, což vyvolává pozornost nejen lékařů, ale i laické veřejnosti
 7. Plicní embolie a mrtvice, největší strašáci uživatelek antikoncepce. Žilní trombóza - o co jde? Při žilní trombóze se na stěnách cévy tvoří krevní sraženiny - tromby. Nejčastěji postihuje dolní končetiny. Krevní sraženina může cévu dokonce ucpat nebo se utrhnout a putovat krevním řečištěm dál

Profesor Jaroslav Lindner nedávno dokončil unikátní zákrok, kdy pomocí umělé plíce umožnil pacientce dýchat mimo její vlastní tělo. Častější jsou však chirurgické operace, při kterých čistí ucpané plicní tepny. Za posledních patnáct let jsme jich provedli přes 360, vypočítává přednosta II. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1 Plicní embolie (PE) je ucpání části plicního cévního řečiště krevní sraženinou, dieta pri zloutence. tyreotoxická krize: příznaky rozpoznejte včas, jde o život! myslete na svoji štítnou žlázu. aspoň jeden týden v roce! bolest praveho ucha

Warfarin a dieta - Trombofili

Tromboembolizmus plicní arterie: první pomoc a léčba plicní embolie Před mluvit o specifika rozvoje PE( plicní embolie), příčiny, které přispívají k jeho vzniku a dalších skutečnostech, je nutné objasnit, co to je Provozovatelem serveru zdrave.cz je DIAMANTAN investment s.r.o., se sídlem Na Harfě 935/5c, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 03494349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232692 Vyšetření není indikováno u trombocytózy, infarktu myokardu, plicní embolie, žilní trombózy (přítomnost serotoninu v trombocytech). 1 týden před a v den odběru vynechat léky - pokud je to z klinického hlediska možné. V opačném případě ani negativní výsledek není průkazný (pozitivní i negativní interference léků)

Plicní embolie: příčiny, příznaky a léčba - Zdraví

Téma plicní nemoc na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu plicní nemoc - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c EKG, je důležité, aby se zabránilo myokardu. Plicní embolie mohou způsobit výskyt nespecifických změny na EKG. Hypoxie může zhoršit ischemie myokardu, a v takovém případě se mohou změny EKG se podobají těm s ischemickou chorobou srdeční. Při masivní plicní embolie, jsou možné příznaky přetížení pravého srdce

Zdravě.cz - zdravý životní styl, informace o nemocech a jejich léčbě, těhotenství a péče o dítě, hubnutí, alternativní medicína, sport a relaxace, vztahy a se

Květa Fialová by oslavila 90

Video: Plicní embolie: Příznaky, léčba - Uzdraví

Žilní trombóza a embolie Zdravě

Žilní trombóza a plicní embolie - příznaky, příčina, léčba

Dieta před operací - Onkogy

WikiSkript

 • Instahackgram.
 • Dexter netflix removed.
 • Blue man group köln.
 • Sym hd 125.
 • Hilton bistro.
 • Pěstování mrkve v truhlíku.
 • Bazos cz za odvoz.
 • No deposit bonus casino 2018.
 • Calamity boss.
 • Mercedes v class.
 • Kavárny české budějovice.
 • Home staging.
 • Biologická olympiáda výsledky.
 • Ochlupení v pubertě.
 • Sarasota.
 • Egypt dolar.
 • Rýžové kuličky arancini.
 • Ain t ́t got no.
 • Petsafe dvířka staywell hliníková 640 velká.
 • Řasenka loreal paradise recenze.
 • Dětské vlasy prodej.
 • Ruská modrá kočka zkušenosti.
 • Prodám peugeot boxer 3.0 hdi.
 • Bazar playstation 4.
 • Continental allseasoncontact test.
 • Lapač prachu do pračky.
 • Opravný vosk na dřevo.
 • Soccer head hockey.
 • Gold and silver pawn wikipedia.
 • Zločiny komunismu.
 • Strašidelné pohádky na dobrou noc.
 • Časová osa filosofie.
 • Ottfried fischer váha.
 • Jak sundat spojku z motorove pily.
 • Megastavby sveta.
 • Věznice mírov cela.
 • Levis official shop.
 • Jak vypočítat bmi.
 • Litex sport.
 • Kapusta růžičková.
 • Kokosovy jogurt lidl.