Home

Resuscitace novorozence 2021

Resuscitace novorozence Liška K. ÚVOD V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005-2010. Doporučení j sou urče-na pro resucitaci novorozence po porodu (přechod z intrauterinního do extrauterinního prostředí), ale lze je použít i pro novorozence, kteří. Resuscitace novorozence Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Soňa Šuláková Olomouc 2017. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc 28. dubna 2017 ----- podpis . Poděkování Děkuji tímto MUDr. Soně Šulákové za vedení práce a. Je jasné, že resuscitace novorozence je stresující záležitost, proto chápu, že pro porodní asistentky a doktory je příjemnější tento úkon provést v klidném, čistém prostředí, bez ustaraných pohledů rodičů a nutnosti odpovídat na jejich otázky. Tento přístup však nedává žádný smysl, pokud vezmeme v úvahu.

Placenta: základní resuscitační vybavení - Jemné Zrozen

novorozence, požadavky na prostorové, personální a materiálně technické zajištění re- suscitace novorozence, optimalizace resuscitace ve vztahu k časné, pozdní a dlouhodobé morbiditě, adekvátní management dýchacích cest, oběhová podpora, farmakoterapie př Resuscitace novorozence > Resuscitace je soubor výkonů k okamžitému zajištění nebo obnovení základních životních funkcí -. Vzácně můžeme v rámci resuscitace podat naloxon - kompetitivního antagonistu exogenních a endogenních opioidů. Indikací může být informace, že matce takového apnoického novorozence byla několik hodin (2-4) před porodem aplikována opioidní analgetika. Naloxon však podáváme až po kardiopulmonální stabilizaci Součást výukového materiálu První pomoc - http://www.lf3.cuni.cz/prvni-pomoc/ Smí být používáno pouze k vlastnímu studiu nebo výuce studentů. Žádná. 2017 od Ondřej. Jak asi víte, v říjnu 2015 vyšly nové doporučené postupy pro resuscitaci, které vydala Evroá resuscitační rada. V prvním článku o KPR jsme pro vás připravili informace o tom, co je nového v guidelines 2015 a přidali jsme překlad základní laické resuscitace. Dnes si celý postup při KPR rozebereme a.

Resuscitace novorozence porodnice

VII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2017 VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016 Kurzy KPR/AED Provider KPR/AED Instruktor ALS Provider ALS Provider ENGLISH European Paediatric Advanced Life Support Generic Instructor Course Kontakty Česká resuscitační rada. Moderní neonatální resuscitace vyžaduje v praxi okamžitě po porodu přesné řízení prvních dechů. Konvenční resuscitační vak tuto vlastnost není schopen poskytnout. Dartin Vám nabízí řešení prostřednictvím resuscitační sady, která obsahuje jednoduchý, ale bezpečný T-resuscitátor a směšovač kyslíku, společně připevněné na praktickém pojízdném stojanu NOVÉ: Pokud je příčina kolapsu kardiální, zvážit poměr 15 : 2 ( ERC 2017 update ) Obr.: Komprese hrudníku do 1/3 předozadníhodiametru hrudníku ERC 2015. Léky Obr.: Pupečníkové cévy. Běhemresuscitace novorozence jsou lékyindikoványzřídka

Poporodní ošetření a resuscitace novorozence porodnice

M. Doleček. Oddělení urgentního příjmu KARIM. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. KPR - guidelines 2015. Kurz urgentní medicíny 201 Jde o první doporučené postupy, které uvádějí na pravou míru význam skórování stavu novorozence podle Apgarové. LITERATURA. 1. Novák I. Kardiopulmonální resuscitace po roce 2010. Pediatr praxi 2011;12:126-129. 2. Novák I, Pokorný J, Fabichová K. Kardiopulmonální resuscitace u dětí v České republice Resuscitace novorozence Newborn resuscitation. Anotace: Tato bakalářská práce je sumarizací nejnovějších poznatků v oblasti resuscitace novorozence. Velká část práce je věnována prospěšnému odloženému přerušení pupečníku a také tzv. milkingu. Práce je rozčleněna na postupy vhodné pro donošené, zralé novorozence. Takže zavedený český pojem doporučené postupy pro resuscitaci už tak úplně nesedí — neodkladná resuscitace už není jediným tématem, kterým se guidelines ERC zabývají. Přibyla například první pomoc. Nebo schémata pro postup při lavinovém neštěstí (nikoliv pro laiky, ale pro profesionální zachránce) Novinky v resuscitaci novorozence MUDr. Karel Liška Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005-2010. Doporučen

VII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2017 VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016 Kurzy KPR/AED Provider KPR/AED Instruktor ALS Provider ALS Provider ENGLISH European Paediatric Advanced Life Support Generic Instructor Course Kontakty Česká resuscitační rada. IX. odborné symposium ČRR 2019. Za novorozence se považuje dítě od narození do 28. dne života. Přečtěte si důležité informace, rady a doporučení. Klikněte sem Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem - OBSAZENO (02.11.2017) Podrobné informace - viz příloha. Pokud se nezobrazí přihláška, je kurz obsazen. - číslo účtu: 19-1083620217/0100 - variabilní symbol: číslo kurzu - poplatek musí být uhrazen přede L. Teska Arnoštová ocenila nejlepší mediky roku 2017. 15. května 2017. resuscitace novorozence, zašití chirurgické rány, laparoskopická operativa, stanovení správné diagnózy a další, vysvětlila před předáváním čestných uznání Lenka Teska Arnoštová

Resuscitace novorozence - YouTub

Základní informace; Žádost o akreditaci vzdělávací akce; Vzdělávací akce akreditované ČLK ; Kurzy ČLK; Stavovský předpis č. 1 Resuscitace - umělé dýchání a srdeční masáž u novorozenců a kojenců Umělé dýchání u novorozenců a kojenců: Jednou rukou držte dítě za čelo, čímž mu lehce zakláníte hlavu, druhou rukou mu zvedněte dolní čelist (bradu).; Nadechněte se, přiložte ústa na nos i rty dítěte a vdechněte do dítěte vzduch tak, aby se mu zvedl hrudník

Jak resuscitovat aneb KPR podle guidelines 2015 — PrPo

resuscitace.c

Dartin novorozenecká resuscitační sada - Dartin představuje

 1. 30. Neodkladná resuscitace, fáze srdeční zástavy při KPR 31. Srdeční arytmie, význam a možnosti terapie v urgentní medicíně 32. Závažné srdeční arytmie 33. Elektroimpulsní terapie v PNP (defibrilace, kardiostimulace, kardioverze) 34. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi 35
 2. Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno Článek předkládá další adaptovaný klinický doporučený postup (KDP) v péči o novorozence a kojence, tentokrát zaměřený na ošetřování centrálních žilních vstupů
 3. Resuscitace novorozence dle platných doporučení z let 2005 - 2010 ( zobrazit/stáhnout ) Evroý konsensus pro management syndromu dechové tísně novorozence z roku 2016 ( zobrazit/stáhnout) Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí ( zobrazit/stáhnout
 4. Soud mu v roce 2016 přiřkl odškodné 10,5 milionu korun. Obdobně pak rozhodl soud v případu pozdní resuscitace novorozence v prostějovské nemocnici, které nařídil kvůli nevratnému poškození mozku dítěte jeho rodičům zaplatit 16,5 milionu korun
 5. 7.6.2017 Jihlava - K resuscitaci malého dítěte patří zvýšená opatrnost. Lékaři a sestřičky na dětském oddělení jihlavské nemocnice mají pro případ, že budou muset poskytovat první pomoc malému dítěti, unikátní model novorozence
 6. Diskuse - polemika - názory, Resuscitace - zpravodaj České resuscitační rady, Informační servis. Zasláním příspěvku autor automaticky přijímá následující podmínky: 1. zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro časopis Urgentní medicína Obsah ročníku 2017
 7. isterstvo zdravotnictví obává jejich nedostatku v budoucnu. Chystá se proto navyšovat kapacity univerzit až o čtvrtinu a více motivovat budoucí doktory, aby po absolutoriu neodcházeli do zahraničí
Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců. Stabilisation and resuscitation of extremely preterm newborns at birth NOSKOVÁ, P., J. BLÁHA, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní. Ústav pro péči o matku a dítě - porodnice v Praze 4 Podolí, Praha, Czech Republic. 5.4K likes. Porodnice v Praze 4 Podol Resuscitace donošeného novorozence a jeho následné zajištění před příjezdem transportní služby Resuscitation of the newborn and its subsequent treatment till the arrivel of the transport service. bachelor thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (600.1Kb) Abstrakt (125.6Kb 2017 Zdravé těhotenství přirozený porod - Ingeborg Stadelmann. 2017 Resuscitace novorozence. 2017 Poporodní zavinování - živá tradice - Irina Gulevič. 2017 Masáž jako pomoc po traumatickém porodu - práce se zjizvenou tkání - Anna Gedre. 2018 Nácvik akutních a krizových situací - Barbara Hanachová UNIP

2017 - účast na VII. odborném sympoziu Resuscitace 2017, Praha. 2017 - kurz Poporodní podpora a resuscitace novorozence (Shock, Brno) 2017 - kurz aromaterapie Voňavá cesta k mateřství (Tereza Machová, Havířov) 2017 - kurz Poporodní péče o matku a dítě (Anna Kohutová, Havířov RESUSCITACE NOVOROZENCE PO PORODU..... 25 Vladimíra Majdyšová PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PORODNÍ ASISTENTKY V TERÉNU..... 27 Vladimíra Obdržálková HYPNOPORD - PSYCHOSOMATICKÝ POHLED NA POROD A THOTENSTVÍ 29 Monika Střelkov

15.05.2017. Vítězům třetího ročníku soutěže Medik roku 2017, pětičlennému týmu studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, předala dnes čestné diplomy náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která nad akcí rovněž převzala záštitu. resuscitace novorozence. 2018 Resuscitace novorozence, záchranářka Terka Vicherek, porodní asistentka Kristina Neubertová Zemánková 2019 Kurz Tradiční péče o ženu a matku- Plodnost, těhotenství a porod, šestinedělí, 30.8.-1.9. 2019 Angelina Martinez Miranda, Praha 2019 Nácvik akutních a krizových situací, 25.-26.10., Bc. Barbara Hanachová, Brn Published on Apr 8, 2017 Kardio pulmonální resuscitace za použití počítačem hlídané tréninkové figuríny, simulující krom jiného také otevřená zranění, popáleniny, amputaci či.

AKUTNE

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Resuscitace novorozence - Michaela PIŇOSOV

Resuscitace novorozence naštěstí není častá, to ovšem znamená, že je potřeba získat zkušenosti nácvikem. Reálné klinické situace může věrně napodobit simulátor SimNewB. Jedná se o sofistikovanou figurínu, schopnou měnit barvu podle obsahu kyslíku v krvi, třást se a napodobit tak křeče Je vhodný pro starší občany, ale také pro osoby, které o seniory pečují. Během tří hodin se účastníci seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti první pomoci, správné použití léčebných poloh, rozpoznání specifických onemocnění a adekvátní reakce na ně.V závěru kurzu je vyčleněný prostor pro praktický nácvik Únor 2017 - Využití akupunktrury v těhotenství a při porodu, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studi Duben 2008 - Resuscitace novorozence, PKN. Únor 2007 - Speciální kurz pro laktační poradce - zdravotník, Praha. Fakulta zdravotnických studií. Novorozenec drogově závislé matky. Transport novorozence. KPR u novorozenců. Specifika KPR u novorozence, perinatální asfyxie, MAS: Incidence perinatální tísně plodu a novorozence; materiální, technické a personální předpoklady pro správně vedenou resuscitaci; 4 stupně resuscitace; novinky a specifika resuscitace novorozence

Guidelines 2015 — doporučené postupy pro resuscitaci — PrPo

 1. . Šebková Sylva, Praha Resuscitace dítěte: tipy a triky 20
 2. Péče o novorozence v Moravskoslezském regionu v roce 2015. Audit výsledků perinatální péče v Moravskoslezském kraji v roce 2015. Ostrava, 5. 2016. Poláčková, R. Nejčastější úskalí resuscitace donošeného novorozence
 3. Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK - RESUSCITACE NOVOROZENCE (nově vč. BOZP). Kurzy jsou povinné 1x ročně absolvovat viz Věstník 16 /2015 . Nově je kurz s certifikátem i pro BOZP. Dozvíte se: · novinky v resuscitaci a první pomoci Guidelines 2015 · vyzkoušíte si v praxi ambuvak a oxymet
 4. Květen 2017: Atestace v oboru dětské lékařství Fakultní nemocnice Motol, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, sekundární lékař Newborn life support, kurz resuscitace novorozence, European resuscitation council, instruktor kandidát; Jazykové znalosti
 5. 2017 - 2019, Česká aromaškola ČAS. Lektorka Mgr. Jana Hašplová. 10 setkání 1x za měsíc 2018; Plzeň Zastávka. 2017

Kurz laické resuscitace zaměřený na dítě se uskuteční 21. května 2012 a pro velký zájem i 18.června pod dohledem vedoucí lékařky intermediární péče o novorozence MUDr. Magdaleny Chvílové-Weberové. Přihlásit se můžete na t el.: 569 472 290, mobil: 737 250 172 email: marie.kafkova@onhb.cz. Kurzy pro dospělé jsou vždy poslední středu v měsíci od 17 hodin In Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2017. ISSN 1214-2158. ISSN 1214-2158. RICHTROVÁ, Michaela, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Petr KOŠUT, Petra DOROCIAKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ Odmítnutí resuscitace - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Odmitnuti resuscitace - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

31. 01. 2017 Hodonín, Lázně Hodonín, Měšťanská 140, sál Orangerie 05. 02. ­ Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatizovaného externího defibrilátoru ­ KPR těhotné ženy a novorozence. KPR při náhodné hypotermii a anafylaxi,. Kardiopulmonální resuscitace u dětí s ohledem na Guidelines 2015 použití kyslíku při KPR novorozence Akceptovatelné preduktální SpO 2 u donošených 2 min. 60 % 3 min. 70 % 4 min. 80 % 5 min. 85 % 10 min. 90 % 3/9/2017 10:15:04 AM.

MAMAblog roku 2017/18/19 jsme díky vám! Děkujeme, že jste se zatoulali až k nám. Narazili jste na blog mladé lékařky a především mámy, který je o lásce k dětem, zdraví, hraní, cestování, Project Life, vzpomínkách a všem smysluplném co nás baví a naplňuje Koncem května letošního roku se v severoirském Belfastu uskutečnilo každoroční setkání Asociace porodnických anesteziologů Velké Británie a Severního Irska, na kterém převzali lékaři Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., a doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., prestižní ocenění Best Paper Award 2017

SOS – Porodnické Fórum

Hlavní strana - Česká resuscitační rad

Novorozenec - Maminka

ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK s přihlášení

Newborn Life Support - Resuscitace novorozence, ÚPMD Praha Výroční cena Sekce ultrazvukové diagnostiky za nejlepší aktivní sdělení na Celostátní 11/2017 Simulace feta fetální transfuze monochoriálních dvojčat, SNGP, České Budějovic Zde byli studenti BEO1 rozděleni do 4 stanovišť. Každé stanoviště obsahovalo jiný druh poskytování první pomoci (krvácení, resuscitace dospělého jedince, resuscitace novorozence či mládeže). V rámci akce byly prováděny našimi studenty také ukázky sebeobrany. Ústav soudního lékařství Plzeň. Dne 12.12.2017 se v. První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život

Download the new ERC Guidelines for 2015 in pdf, e-book or get the printed version Vypracované otázky ke státní zkoušce z pediatrie platné do 2017/2018 1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařstv Soutěž Bezpečná nemocnice 2017 4 1. Úvod Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním prostředí je jednou ze základních činností při poskytování péče zdravotnickými pracovníky. Aby však její výsledky byly co nejlepší, je třeba mít nastaven celý systém činností, kompetencí a rozhodovacích procesů Resuscitace novorozence po porodu Iveta Korená (Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava) Kojení - Baby Friendly Hospital Diskuze k předneseným příspěvkům Konferenci podpořili: Author: ACER Created Date: 8/28/2017 11:38:13 AM.

L. Teska Arnoštová ocenila nejlepší mediky roku 2017 ..

SOS 2017 EXTREME se záštitou ZZMV . Metodické cvičení záchranářů, SOS 2017 EXTREME, pořádané Asociací dobrovolných záchranářů ČR, podpořené složkami IZS, patří k nejnáročnějším u nás. Letos se ve dnech 12. 5. - 14. 5. 2017, konalo podeváté a poprvé se záštitou Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra Intenzivní péče a dítě II - iniciální management příjmu dítěte, inicální management novorozence, resuscitace dítěte, resuscitace novorozence. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno. 25.4.201. 7. Hemodynamika, 27.4.2017. Varia. 8:00 - 9:00. Kardiologie - akutní stavy (kardiogenní šok, akutní koronární. V pátek 21. dubna 2017 se konala první letošní soutěž Hlídek mladých zdravotníků, a to v Brumově - Bylnici. transport raněných a resuscitace. Pořadatelé si však připravili i situace, které byly velmi složité, např. záchrana novorozence nebo otrava léky. Na jednom ze stanovišť se musela družstva popasovat s. Fyziologický novorozenec: fyzikální nález zralého novorozence, charakteristika novorozeneckého období, typická nemocnost 1. Okruh - Pediatrická propedeutika a všeobecná pediatrie, první pomoc a urgentní stavy 2. okruh - Speciální pediatrie 3. okruh - Diferenciální diagnostika, návrh vyšetření a terapi Akademický rok: 2016/2017 2017/2018 1. Krvácení v těhotenství, za porodu a po porodu (poruchy délky těhotenství - potraty, ektopické Překotný porod, porod v domácnosti, resuscitace novorozence. 15. Menopauza, postmenopauza a její komplikace. 16. Náhlé příhody břišní v gynekologii (graviditas extrauterina, torze adnex.

397. VYHLÁŠKA. ze dne 2. října 2020. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67. Odložený podvaz pupečníku-doporučení výboru ACOG U donošených novorozenců je prokázaný přínos odloženého podvazu pupečníku (podvázání pupečníku mezi 30-60 sekundami po narození). Tyto děti mají při narození vyšší hladinu hemoglobinu a v prvních měsících života větší zásobu železa, která je prokazatelně spojená s lepším vývojem kognitivních. První pomoc - resuscitace novorozence, dušení, přehřátí, otravy. Přehled Pravidelných a Doporučených očkování. POZNÁMKY. Prostor na vlastní tvorbu či důležité poznámky Použité materiály: Desky z matného PVC tl. 0,5mm, Oddělovače jsou z vysokogramážní matné křídy a jsou chráněné matnou laminací i s městy Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Broumov a Střední odbornou školou zdravotní a sociální Náchod. V průběhu akce nabízíme široké veřejnosti bezplatné měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, nácvik kardiopulmonální resuscitace a odborné poradenství z oblasti výživy, služeb sociální péče, hygieny a spousty dalších oblastí

Nové moderní figuríny pro nácvik kardiopulmorální resuscitace (KPR), a to jak u dospělého, tak u dítěte, získalo anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Vsetínské nemocnice. Jejich celková hodnota přesahuje sto tisíc korun. Nový model pro nácvik KPR u dospělého je vybaven i měřením hloubky masáže, lze jej připojit k počítači a sledovat správnost a. resuscitace dle ERC 2010 J. Málek 2 Intoxikace J. Málek 1 12. 9., 19. 9. a 26. 9. Extramurální porod, péče o novorozence a matku (mimo resuscitace), gynekologické akutní stavy. D. Brandejs 1 Dušnost H. Bartáková 2 Resuscitace dětí + další život zachraňující výkony A. Kurzová 1 PŘESTÁVKA Vítězům třetího ročníku soutěže Medik roku 2017, pětičlennému týmu studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, předala dnes čestné diplomy náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která nad akcí rovněž převzala záštitu. resuscitace novorozence, zašití.

19. říjen 2017 Ostrava . Organizační výbor Mgr. Marketa abičová Mgr. Marta othová PhDr. ohdana Dušová, PhD. PhDr. Martina Hermannová Resuscitace novorozence po porodu Iveta Korená (Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava) Kojení - Baby Friendly Hospita resuscitace dle ERC 2010 J. Málek 2 Intoxikace J. Málek 1 24. 1., 31. 1., 7. 2. a 14. 2. Extramurální porod, péče o novorozence a matku (mimo resuscitace), gynekologické akutní stavy. D. Brandejs 1 Dušnost H. Bartáková 2 Resuscitace dětí + další život zachraňující výkony A. Kurzová 1 PŘESTÁVKA

5. - 6. Neodkladná resuscitace novorozence a dítěte. 7. - 8. Neodkladná resuscitace dospělého a u specifických stavů. 9. - 10. Vyšetření a ošetření pacienta se závažným traumatem. Zápočtový test. Cíle studia Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc zve na tradiční Pouť za předčasně narozené děti. V neděli 14. října pořádá Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc tradiční pouť za děti předčasně narozené, jejich rodiče a zdravotníky, kteří o ně Pátek 8.9.2017 ( 6 hod) 08:00 - 09:00 Resuscitace novorozence MUDr. Hana Wiedermannová 09:00 - 10:00 Fysiologický novorozenec + výživa MUDr. Hana Wiedermannová 10:00 - 11:00 Kategorizace novorozenců + jejich rizika MUDr. Renáta Poláčková 11:00 - 12:00 Nedonošený novorozenec MUDr. Hana Wiedermannov

Piknik s porodní asistentkou 2018 - UNIPA - Unie porodníchAKUTNE

Historie novorozeneckého oddělení hořovické nemocnice sahá až do roku 1961. V letech 1975-2000 se tu narodilo 400-700 dětí ročně a od roku 2005 se porodnost výrazně zvyšuje. V roce 2014 byl oddělení udělen statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství ODBORNÝ PROGRAM PÁTEK 2.6.2017 13.00 - 19.00 Registrace 14.00 - 17.00 Kurzy KPR novorozence kapacita omezena - podmínkou účasti registrace 18.00 - 19.00 Dítě na Hané v 18. a 19. století Milla B. 19.00 - 20.00 Veeře 20.30 - 22.00 Uvítací veer ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE SOBOTA 3.6.2017 07.30 - 15.00 Registrace 08.30 - 10.30 I. BLO Novinky v oblasti přístrojovéhovybavenípro resuscitaci a transport novorozence PS -JIP XXXIII. neonatologické dny s mezinárodní účastí Autor: Ing. Petr Kudrna, PhD., neonatologické oddělení GPK VFN v Praze a 1

 • Růstový hormon kura.
 • Riddles total war warhammer 2.
 • Pivo v 9tt.
 • Sítko do dřezu franke.
 • Popis v angličtině.
 • Luxfery ptáček.
 • Extrudovaný polystyren pod bazén.
 • Kroužky na poštovní holuby.
 • Lidská barbie.
 • Podomítková baterie zkušenosti.
 • Nevlastní limita.
 • Herečka s velkým nosem.
 • Janet templeton.
 • Německé odznaky.
 • Helium decin.
 • Tongue split cena.
 • Volebni programy eurovolby.
 • Bordura volvo.
 • Mysi ve fasade.
 • Hladomor v polsku.
 • Us open 2016 women's final.
 • Housky z brambor.
 • Pokládka zámkové dlažby cena brno.
 • Yngland hrušková dvtv.
 • Časopis trnky brnky 2018.
 • Kris kros křížovka.
 • Vtipy o manželství kreslené.
 • Bisaku praha.
 • Samsung hodinky 2019.
 • Úniková hra brno žebětín.
 • Vitamin pro rust kosti.
 • Ben miles.
 • Brambory černé fleky.
 • Střední hodnota uložení.
 • Mysli jako on 2.
 • Ludovít króner.
 • Rg f1.
 • Verruca vulgaris histologie.
 • Lanovka na sněžku technické údaje.
 • Nutravita cz.
 • Vyhlídka ve strahovské ulici.