Home

Baroko architektura referát

Baroko - architektura

Baroko - architektura - Architektura - Referáty Odmaturu

 1. Otázka: Baroko Předmět: Dějiny umění/Architektura Přidal(a): skate - získala opět významné místo, právě ona se měla stát hlavním nástrojem ideologického nátlaku církve. Ostatní obory umění byly architektuře, zvláště církevní (chrámové, klášterní), podřízeny. V barokní architektuře rozlišujeme styl dynamický (radikální, dramatický) - navazuje na.
 2. Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost
 3. Baroko - architektura. Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát. Baroko vzniklo koncem 16. stol. v Itálii. V ostatních evroých zemích, kde měla převládající vliv katolická církev, se dále šířilo v průběhu 17. a 18. stol. Bylo to především ve Španělsku, Por-tugalsku, Rakousku, Polsku a v.

Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Baroko. Baroké - je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. Poloviny 18. Století.Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy ( zejm.katolické) a Latinské Ameriky.V 17.století. Barokní architektura se dělila na 2 linie: 1. klasicizující baroko - navazovalo na renesanci, je střízlivé a strohé, 2. dynamické baroko - odpoutává se od renesance, vyjadřuje pohyb, linie jsou zakřivené. Stavba na obrázku č.6 je ukázkou linie: klasicizující baroko. dynamické baroko. Jak souvisí s barokem manýrismus

Barokní architektura - referát - Seminárky, referáty

Baroko a později i rokoko se v módě překonávalo. Šněrovačky, krinolíny, paruky, šperky, nádhera a přepych za každou cenu. K tomu oblaka pudru a těžké parfémy, které zakryjí nedostatek osobní hygieny. Vždyť vítaným dárkem pro pány i dámy bylo drbátko na vši Úvod Baroko je uměleckokulturní směr, který vládl v Evropě v letech 1600 a 1750. Vznikl v Itálii (Baroko-oděv, hudba, architektura, malířství, Umění referát

Architektura - referáty - Baroko-referát z architektur

Baroko Author: Bláža Last modified by: DDM Created Date: 10/19/2011 6:36:31 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: HP Other titles: Constantia Arial Calibri Wingdings 2 Times New Roman Tok Tok Tok Tok Snímek 1 Snímek 2 Baroko - 17. a 18. století Architektura kostely - chrám sv Barokas (it. barocco - keistas, įmantrus) - kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. - XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje.Barokas pradėjo formuotis XVI a. pabaigoje Italijoje (keitė vėlyvąjį renesansą ir manierizmą). XVII a. paplito daugumoje Europos šalių. XVIII a. I pusėje baroką pakeitė rokokas (kai kurių tyrinėtojų rokokas laikomas vėlyvąja. Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát Architektura-přehled slohů Baroko Název pochází od portugalského slova barrocco (čti baroko), jež znamená nepravidelnou perlu či perlovou ozdobu. Je to kulturní epocha od konce 16. století až do poloviny 18. století BAROKNÍ ARCHITEKTURA • Stavěly se především církevní objekty: • kostely, chrámy, kláštery s typickými kopulemi • Stavby byly zdobeny sochařskými a malířskými díly, nástěnnými malbami (freskami), kroucené sloupy, zlato a • Na vesnicích zdobená selská stavení tzv. selské baroko. Baroko kultūros suklestėjimą Lietuvoje nulėmė katalikybės atgimimas XVI a. pab. - XVII pr. ir aktyvi jėzuitų ordino veikla. Daugelis didikų iš kalvinistų, liuteronų perėjo į katalikybę, globojo vienuolijas, kvietėsi jas į Lietuvą. Baroko įsitvirtinimo laikotarpis iki XVII a. vidurio - tai tolimesnis Lietuvos kultūros kilimo.

Dva proudy - klasicizující baroko (Francie a protestantská Evropa), dynamické baroko (katolická Evropa a latinská Amerika) Dělí se na raný, vrcholný a pozdní barok. Architektura. Cit pro kompozici a monumentalitu Vhodně zasazena do krajiny Osově souměrné stavb Prezentace s přehledem znaků a obrázky barokní architektury, české barokní památky v UNESCO, v závěru test

Barokní architektura v Praze Baroko je základní sloh v evroém umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Baroko - Baroko • 17. století, vznik v Itálii • zřejmě z portugalského pérola barroca = perla nepravidelného tva­ru • období válek (třicetiletá válka 1618-1648) a nejistot,..

Prezentace. obsah exkurze projekty ZMP maturitní témata prezentace slovníček pojmů otázky. Úvod do studia. Dějiny kultury; Teorie umění; Evroé památky UNESC Architektura sakralna. W budownictwie sakralnym występują znane z wcześniejszych epok rozwiązania. Budowane są kościoły podłużne, na planie prostokąta (w tym także z nawą poprzeczną na planie krzyża łacińskiego) oraz budowle centralne, na planie koła, wieloboku, krzyża greckiego. Pojawiły się i stały się popularne rzuty.

Barokní architektura Evroé stavitelství ovládalo baroko skoro 200 let. Zatímco renesance upřednostňovala přímé linie a hleděla, aby stavba ladila jako celek a byla uměřená, barokní obrazy, sochy a honosné stavby měly ohromovat prostý lid nádherou, přepychem a okázalostí Klíčová slova baroko, malířství, sochařství, stavitelství Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 13 - 14 let / 8. ročník Období tvorby DUM 12/201 české baroko. Hudbou Barokního období je označována hudba vznikající zhruba mezi rokem 1600 a rokem 1750, kdy zemřel Johan Sebastian Bach. Má sklon k monumentalitě, k velkým formám a k mohutnému zvuku. Ve srovnání s předcházejícím obdobím je v Baroku nápadně větší podíl instrumentální hudby a prudce stoupá technika.

Petr Parléř. Petr Parléř se narodil buď v roce 1332, nebo v roce 1333 v Kolíně nad Rýnem nebo v Gmündu. Petra Parléře, vůdčí osobnost významné gotické stavební huti, povolal Karel IV. do Prahy roku 1356, aby pokračoval v díle Matyáše z Arrasu - chrámu sv. Víta. Teprve třiadvacetiletý v Praze brzy zdomácněl, koupil dům v dnešní Loretánské ulici, stal se. Microsoft Word - 4-baroko-foto.doc Author: simkova Created Date: 1/24/2007 9:25:07 AM. AEB_27 Stavební kultura Slovanů a architektura Velké Moravy AEB_27. AEB_31 Metodologie zpracování raně středověké keramiky AEB_31. AJ32030 Cizí jazyk I - referát v angličtině AJ32030. AJ32031 Cizí jazyk II - publikace v angličtině AJ32031. AJ32040 Dějiny lingvistiky AJ32040

Architektura - referáty - Barokní architektura-referát z

Barokní architektura v Praze. Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:03 | 0 komentářů | Přečteno: 1366 krát Baroko je základní sloh v evroém umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie Najdete zde 6 slohů (Románský sloh, Gotika, Renesance, Baroko, Historizující slohy, Secese), které jsem vybrala jako hlavní a zpracovala je do (snad) srozumitelnější podoby podle které byste měli určit sloh, ve kterém jsou budovy postaveny. Tyto stránky jsem zpracovávala jako svou maturitní práci v roce 2011 Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění. Baťa: historie firmy Prezentace stručně seznamuje s historií firmy Baťa, jejím zakladatelem Tomášem Baťou a dodává i několik poznámek k Baťovu Zlínu Matyáš z Arrasu. Matyáš z Arrasu se narodil v roce 1290 v Arrasu, ve Francii. Pracoval v papežských službách v Avignonu. Znal dobře stavby katedrál v Narbonne, Toulouse a v Rodez Architektura. Při projížďce naší krajinou se s barokem setkáváme na každém kroku - nejčastěji jsou to kostelíky, velké chrámy, kláštery a poutní místa a také mnoho barokních zámků. Jezuitská kolej Klementinum s barokní knihovnou. VY_32_INOVACE_04_České baroko

Baroko je základní sloh v evroém umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie Baroko a Klasicismus - Popisuje dění v dobách Baroka a klasicismu. baroko, barok - umělecký sloh v době mezi manýrismem 16. stol. a neoklasicismem , 2. pol. 18. stol

Architektura, malířství, sochařství Přestože baroko zasáhlo všechny umělecké oblasti, vývoj v katolických a protestantských zemích se ubíral značně odlišnou cestou. V katolických státech bylo umění ve službách rekatolizace. Baroko chce především ohromit 1. Baroko pojem, význam a definice 2. Charakteristika základní, slohové a charakteristické znaky uměleckého slohu 3. Doba vznik, vývojová období, geografické, společensko-ekonomické, historické a ideové podmínky 4. Umění doby baroka barokní sochařství, malířství a architektura Baroko a rokoko. Kategorie: Dějepis, Umění/hudba. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace , Mnichovo Hradiště. Charakteristika: Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění. Obsah Úryvek. Referát na období baroko popisuje nejen danou dobu, ale zaměřuje se na nejvýznamnější hudební skladatele dané doby. Baroko a rokoko. Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění. Řecko - architektura, malířství a sochařství. -architektura, sochařství, malířství-cestopisy-Komenský-renesanční tematika v současné literatuře (Schulz: Kámen a bolest) 3. Barokní umění-architektura, sochařství, malířství-Milton-baroko u nás-architektura, sochařství, malířství-Balbín. Referát: Barokní památky v Roudnici n.L. a v okolí . 4

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém 1944 - válečný rok - referát z dějepisu 2. polovina 19. století v Českých zemích - otázka z dějepisu 2. světová válka - maturitní otázka z dějepis Barokní architektura: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové /chrám sv.Mikuláše v Praze/, Jan Blažej Santini Aichl /kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kostel ve Křtinách/, další v sešitě. Malíři : Karel Škréta, Petr Jan Brandl, Jan Kupecký, Válav Vavřinec Reiner Baroko architektura Domů Baroko: referát; Baroko je uměleckokulturní směr, který vládl v Evropě v letech 1600 až 1750. Slovem baroko se označuje i toto období. Vznikl v Itálii. Pravděpodobně výraz baroko pochází z portugalštiny. Hlasování: 0 Hlasování: 1 O

Barokní architektura - Wikipedi

 1. Evroé baroko na internetu vyhledá významné evroé barokní umění - obrazy, památky a důležité evroé barokní stavby; vyjmenuje a charakterizuje významné evroé stavby, obrazy, památky; Žák zpracuje referát k danému historickému období, např. na téma významný barokní umělec, významné barokní díl
 2. Románská architektura. V době vzepětí křesťanské ideje (po roce 1000) vznikla stavební horečka související s rozmachem klášterního života. Ze střediska nové kultury (clune = jihofrancouzský klášter) vyšlo, že svět ze sebe setřásá hadry, aby se oděl bílým hávem kostelů
 3. Referát: Baroko v českých zemích ~ Umenie. Streda, 25. novembra 2020, meniny má Katarína, zajtra Kornel. Vzniká tak jakási protažená centrála, velmi dynamická architektura se zprohýbanými zdmi. Kilián Ignác je mj. autorem pražského staroměstského kostela sv. Mikuláše, kostela sv
 4. Slohový útvar: Úvaha Jsou vítězství, která jsou hanbou! (2) Určitě to všichni znáte: přijdete někam do společnosti a nějaký známý začne vyprávět vtipnou příhodu o tom, jak přelstil úřednici, lidi na technické, daňový úřad, jak se skvěle pomstil nějakému svému nepříteli nebo jak se obohatil na úkor jiných
 5. Tradicionalismus architektura.. Gotika je umělecký styl 12.-15.století v Evropě. Slovo gotika pochází z doby manýrismu a poprvé (Gotika (architektura), Architektura referát) Tradicionalismus in english baroko architektūros ir tuo metu egzistavusios XVIII a. 6-7 dešimtmečius klasikinė architektūra per kitas Europos.
 6. Architektura je vznešenější, štíhlejší a odvážnější. Proměňuje se i tvarosloví a používají se tvarově složitější plaménkové kružby a kroužené klenby. Nejznámějším příkladem kroužené klenby je Vladislavský sál na pražském hradě (1490 - 1502), který vznikl pod vedením architekta Benedikta Rejta
 7. Románská architektura - Karolínská renesance, druhá polovina 8. století až 9. století - Otonská renesance, po rozdělení Franské říše v roce 834 - cca 1000 Románsko- gotická architektura - tzv. přechodný sloh - první polovina 12. stolet

Humanismus Humanus = lidský, obracející se k člověku, pozemskému životu Vznik ve 14. stol. v bohatých italských městech odkud se šíří do zbytku Evropy Základní myšlenkou je odpoutání se od asketického života, který nařizovala církev, naopak středem zájmu je člověk a jeho touha po životě a vědění, kterou jako první prosazovali právě italští měšťan Barokní architektura (17. - 18. století) Baroko je ve své podstatě posledním uměleckým slohem, který můžeme nazvat universálním (tzn. určujícím pro veškeré projevy lidské kultury a myšlení). K tomuto charakteru dopomáhá baroku především opětovný příklon k náboženským otázkám lidské existence na tomto světě Osvícenství, absolutismus, osvícenský absolutismus, baroko, Kateřina II. (referát na školním intranetu) - napsáno: 1. 10. 2015: IV. Pařížský mírový systém, Woodrow Wilson (referát na školním intranetu Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn, gotická architektura (referát na školním intranetu. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Rozsáhlé opravy poutního místa na Zelené hoře. Římskokatolická farnost ve Žďáru nad Sázavou 2 vstupuje do nové investiční sezóny s dalšími plány v obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv

Baroko (16 - 18 stol.) Barokní umění vzniklo z pocitu člověka nedůvěřujícímu rozumu. Dochází k absolutizaci (zdůrazňování víry). Hrdina se odvrací od přírody a světa, pohled z vnějšku zaměřuje ke svému vnitru. Zdůraznění v duchovnosti, zdůraznění spíše záporných jevů, pocity bezmocnosti, utrpení a bolesti 1650 se baroko u nás vyvinulo ve velkolepý, monumentální sloh. ARCHITEKTURA První stavební mist ři k nám p řicházeli z Itálie . Církevní stavby byly ovlivn ěny Vignolovým kostelem 11 Gesú v Římě Dílem, které stojí na rozhraní manýrismu a baroka, byl Valdštejnský palác na Malé Stran ě. Pozoruhodn ě řešený palác. Baroko a Low countries 4. Holandská republika, trh s uměním a žánr jako téma umělecké specializace. 5. Francie a Anglie pod vlivem barokního umění. Malířství, sochařství a grafická produkce ve stylu Ludvíka XIV, barokní architektura ve Francii. Anglické baroko v architektuře, malbě a sochařství. 6 Co najdete na Databázi knih? Kromě rozsáhlé knižní databáze zde najdete hodnocení knih, názory uživatelů, informace o autorech, povídkách, aktuality z literárního světa a mnoho dalšího.. Po rychlém vytvoření profilu si můžete začít vést přehledy přečtených knih, oblíbených knih, chystaných ke čtení, knihovničku, oblíbené autory.. Baroko-oděv, hudba, architektura, malířství - Umění. Malířství. Barokní malířství si libovalo v líčení velkolepých mytologických a alegorických výjevů, oslavujících v podobě antických bohů nebo hrdinů příslušníky panovnických nebo šlechtických rodů, nebo v sugestivním zobrazování ukrutných scén mučení křesťanských světců

Umění starověkého Egypta - Starověký Egypt tvoří uzavřené území po obou březích Nilu (5. tisíciletí až 15.st.př.n.l.) - celé dlouhé období starověké egyptské kultury probíhalo za vlády 30 dynastií faraonů a lze je zhrub Architektura se stala zbožím, přitom se pozice architekta z celého procesu vytratila. Od roku 2000 se architektura začíná maličko lepšit, k penězům a hypotékám se dostávají mladí lidé, kteří více cestují a vidí moderní architekturu v zahraničí This entry was posted in Maturitní otázky z dějepisu, Referáty and tagged 1620 bitva na Bílé hoře, 30. letá válka, Albrecht z Valdštejna, Baroko, Dějepis, Ferdinand I. Habsburský, Fridrich Falcký, maturita, maturitní otázka, Maturitní otázka z dějepisu, Matyáš, Maxmilián I. Habsburský, Nástup Habsburků na český trůn.

Baroko - architektura - dějiny umění Dejiny-online

Architektura: Gobekli Tepe v Turecku ( 10 000 let př. n l. ), Stone henge, megality. Sochařství: venuše z Hohle Fels (38 000 let př. n. l.). Věstonická venuše (28 000 let), Mentonská venuše (25 000 let), venuše z Lespuque 25 000 let), Willendorfská venuše 22 000 let) Německo má bohaté a mnohotvárné dějiny architektury, která je úzce spojená s dějinami architektury v sousedních zemích.Architektonické památky pochází již z dob římské antiky, jejíž památky se na území Německa dochovaly.Na území Německa se nachází památky z doby před románským slohem, např. vstupní objekt do města Lorsch, tzn

BAROKO - KULTURA • šíří se po bitvě na Bílé hoře • znaky: snaha působit na city člověka, nepravidelné tvary, přehnaná zdobnost, okázalost, nádhera, vznešenost, bohatá výzdoba ze zlata, stříbra a mramoru, stropní a nástěnné malby, půlkruhová okna a vstupní portály, dekorativní plastiky a sochy architektura PEŇÁS: Baroko v Siřemi aneb Šťastný Kafka Knížete Karla Eusebia ze všeho nejvíc ale zřejmě zajímala architektura. V tomto oboru byl tím, čemu by se dnes řeklo nadšený diletant, tedy muž bez inženýrského glejtu, ale s obdivuhodnou znalostí a zapáleností, kterými vyrovnával absenci formálního vzdělání Referát L: přednosta Ing. Jan Zatloukal Ing Agenda, v jehož kompetenci byla agenda plánování lesního, zahradního a polního hospodářství, administrativní a hospodářské záležitosti lesní správy v Lánech, správa statku v Lánech, správu zahrad pražského hradu, správa zahrad v Lánech, správa obory Hvězdy

Baroko Čechy - velkolepá reprezentace Barokní architektura oslňovala majestátnou a okázalou výstavby chrámů a klášterů. Stejně tak honosnou stavbou sídel katolické šlechty, která zbohatla při konfiskacích majetku protestantů. Hlasování: 0 Hlasování: 1 OK bydlet.cz/285571-bydleni--historie-bydleni-ba . Klíčová slova: architektura, město Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT112 (Troja) Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15.-18. století v kontextu evroého kulturního vývoje a historie Referát: Baroko + Slovníček pojmů ~ Umenie. Štvrtok, 26. Barokní architektura využívala perspektivy nejen k vytváření složitých vnitřních prostorů, ale i ke složení vnější části stavby. Barokní architektura se soustřeďovala jak na stavbu samotnou, tak i na její okolí..

Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Gotika - znaky, stavební typy a články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D Baroko - architektura. Baroko v umění Projev, proslov, přednáška, mluvený referát (Libuše Žáková) Obohacování slovní zásoby (Libuše Žáková) Výklad (Libuše Žáková) Odborný popis.

Barokní architektura, in: Jindřich Schulz (red.), Dějiny Olomouce I. Olomouc 2009, s. 430-445. Polsko; osobně nepřítomen, zaslán referát, viz publikační činnost) 2003, Italská renesance a baroko a jejich vliv ve středoevroém prostoru (Olomouc) 2004, Pielgrzymowanie i sztuka (Gora sw. Anny, Polsko AED_05 Odborný referát AED_05. AED_06 Disertační práce AED_06. AED_07 Speciální přednáška I AED_07. AED_08 Speciální přednáška II AED_08. AED_09 Speciální přednáška III AED_09. AED_10 Speciální přednáška IV AED_10. AJDSK Semestrální kolokvium AJDSK Vl - zadáno Út 6.9 - referát na předem vybrané téma, opakování učiva 4.ročníku, spracováno na PC, důležité informace pouze v bodech a nebo krátkých větách, Andrijuk P. Baroko (architektura, oblékání, charakter.znaky) Donést v Pá 16.9.2011 M -.

Baroko - Wikipedi

Kapucínský kostel a krypta. Leží na Kapucínském náměstí, blízko zelného trhu, tvoří jednotný soubor s přilehlým kapucínským klášterem.Terasu před kostelem vroubí barokní sochy od Jana Adama Nessmana z roku 1765. Nejzajímavějším místem je krypta, která se rozkládá pod kostelem, díky vhodné geologické kladbě půdy v podzemí kostela a hlavně díky systému. Architektura-přehled slohů Referát » Splhej. Architektura-přehled slohů Románský sloh Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma - Roma, neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřily k tehdy již zaniklému Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - nabídka více než 150 tisíc titulů za skvělé ceny, výhodné poštovné a osobní odběr zdarma na osmi pobočkách V Krakově, nejnavštěvovanějším městě Polska, si chvílemi připadáte jako ve Vídni či Florencii. Historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, restaurace, příjemné kavárny a čokoládovny. Do Krakova, vyhlášené metropole na řece Visle, se vyplatí zajet si třeba na víkend

Video: Baroko - architektura - MATURITA

Baroko - referaty-seminarky

Autor: Molière Rok vydání: 1966 Překlad: E. A. Saudek Literární druh: drama Literární žánr: komedie Literární směr: klasicismus Znaky: jednotné principy a pevný řád rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko) krása je v pravdě a v obrazu přírody vzor - antické umění literární žánry vysoké (óda, epos, tragédie) - o životě vysokých vrstev. Baroko v Evropě Podmínky vzniku ideologie baroka - architektura, výtv. um., hudba - osobnosti Barokní liter. - obsah, žánry, hl. osobnosi evr. liter. baroka Dokáže vysvětlit příčiny změn ve vnímání světa a jejich odraz v umění. Charakterizuje baroko ve všech umělec. projevech, zná nejvýznamnější osobnosti evrop.

architektura. divadlo. kino. galerie. referát o některé . z nich. 5 d/ románský styl, baroko, renesance, gotika. O jakou stavbu se jedná? a/ románská rotunda. b/ secesní budova. c/ barokní palác. d/ renesanční dům. Který z následujících pojmů nepatří k islámu literatura. K francouzské renesanci, za F. Villona další autor: - Francois Rabelais (rablé). prozaik, lékař, autor románového cyklu Gargantua a Pantagruel (gargantia a pantagriel) - fantazijní vypravování o dvou obrech, otci a synovi, satira na středověk i svou dobu, kritika všeho, co se příčí zdravému rozumu.Zesměšňuje scholastické vzdělání, dogmatismus církve. Od moderny k funkcionalismu, Le Corbusier, Karel Teige, Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923. Na sklonku loňského roku vyšla jeho zatím poslední publikace Česká architektura a její přísnost.Padesát stveb 1989-2004 (vydala ji nezisková organizace Prostor - architektura, interiér, design) odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu(dobro­družný) původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem(jakýmkoliv jazykem mimo latiny) umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí jeden z hlavních směrů 19. století uplatnění tvůrčí svobody umělce, proti racionalismu stavěl na citu, vášni, fantazii a vůli. Architektura, malířství, sochařství Renesanční umění zpracovává kromě tradičních křesťanských námětů hlavně výjevy z antické mytologie a historie, vznikají portréty významných osobností a řada světských staveb. V malířství se prosazuje perspektiva, anatomická věrnost a kult krásného nahého těla. Vznikají.

HISTORIE ARCHITEKTURY - BAROKO - Novověk — testi

cích pedagogů připraví krátký referát o některé z památek. Témata referátů k výběru budou nabídnuta studen-tům po přihlášení. Kdybyste se mne zeptali, co se mi v Holandsku líbilo nejvíce, tedy vyhrknu bez dlouhého rozmýšlení, že lidské příbytky. A krávy. A přístavy. A Vermeer van Delft. A květiny. A grachty Arcibiskupství pražské, referát církevního školství Hradčanské nám.56/16 119 02 Praha 1 dostal@apha.cz, filip.dostal@post.cz Abstrakt. Analýza potenciálu barokní komponované krajiny pro didaktiku zeměpisu. Vedle analýzy metodické a formální rozlišuje diskurz základních didaktických přístupů včetně symbolicko Francie je světově nejpopulárnější turistická destinace, kterou ročně navštíví na 85 milionů návštěvníků. Francie je největší země v EU, se svojí rozlohou 543 965 km 2 tvoří pětinu celkové plochy Evroé Unie.. Hranice Francie tvoří šestiúhelník Referát 3 s. / - roč. / doc. Baroko (16 - 18 stol.) Barokní umění vzniklo z pocitu člověka nedůvěřujícímu rozumu. Dochází k absolutizaci (zdůrazňování víry). Hrdina se odvrací od přírody a světa, pohled z vnějšku zaměřuje ke svému vnitru Zpracujte referát na dané téma a odevzdejte do 17. ledna 2014. Čím více referátů odevzdáte, tím více známek můžete získat :-). Kritéria: formát A3 - jedna strana; ručně psané s obrázky (kreslené či kopie fotografií) skvělá úprava; luxusní obsah, který budete znát (dokážete pohovořit na dané téma s panem učitelem

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený ke slávě Boží v letech 1716 až 1754.Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení moru, který na Moravě udeřil v letech 1714 až 1716.Vzhledem k tomu, že všichni umělci a řemeslničtí mistři, kteří na sloupu pracovali, byli. 7. Kimova hra s obrázky rostlin, kdo pozná více rostlin. Schůzka č. 4. 1. Referát lesáků o výletě — přírodovědecká kořist (jak ji zpracovali) — ukáži přítomným. 2. Referát literáta o nové knize, která by mohla zajímat čtenáře a o divadle. 3. Referát umělce —* o výstavách, které se konají Baroko, doba protikladů Ono to baroko není špatné pro oko České baroko, znak sounáležitosti s Evropou Společnost a podnikání v období baroka Pod křídly orla vítězí lev vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, poli-tické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnost referát Využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní architektura . přehlednost textu názornou ukázkou. Literatura Rozlišuje základní literární baroko, osvícenství a preromantismus (Evropa, Čechy) D, Hv, Z, Vv

Viz referát. Za tuto hru byl Schiller uvězněn a byla mu zakázána literární činnost. Don Carlos - protest proti tyranii z období bojů nizozemského lidu proti španělské nadvládě. Úklady a láska - nešťastný osud milenců - dcery hudebníka a syna šlechtice - jejichž láska naráží na odpor a intriky 5. KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍKlasicismus: vznik v 17. století ve Francii- vrchol za vlády Ludvíka XIV. (1661 - 1715)- smysl umění spatřovali v napodobován BAROKO František Jan Vavák (1741 - 1816) Paměti Verše o pernikářství. Umění. Baroko - cílem je ohromit. Architektura: - prostornost - monumentalita; členění fasády Písemné prameny ke kulturním dějinám 16.-18. století František Jan Vavák - prostředí vesnických elit, přežívá nacionální náboj (1776-1816) Jaro 2018 na Filozofické fakultě Architekt Nicodemus Tessin ml. a akademický barok v Evropě kolem 1700; Architektura 16. stolet Baroko - nepravidelná perla, 16. - 18. století - člověk přestal důvěřovat rozumu a obrací se k bohu - v E 30tiletá válka - jezuité - pálení českých knih - Architektura - elipsa, sloupy, kupole o zámky, paláce, chrámy o selské baroko - Malířství - napětí a pohyb - Rubens, Rembrandt, Petr Brand

 • Cim nahradit vitaminy z masa.
 • Zemětřesení na haiti.
 • Tetování vlasů cena.
 • Hroznové víno bago.
 • Čd vázaná jízdenka.
 • Bernard reklama feminist edition.
 • Rosomák wiki.
 • Jak poznat pravý růženín.
 • Krajský soud ústí nad labem jednání.
 • Simpsons online avatar creator.
 • Tejpování karlovy vary.
 • Abs jets letuška.
 • Přenos souborů do iphone.
 • Český polárník.
 • Koš na prádlo dvojitý.
 • Šikana učitelem.
 • Vazy delohy.
 • Tlc televize.
 • Buzz aldrin instagram.
 • Astrodeník gjp.
 • Stažené soubory ipad.
 • Kdo je night king.
 • Sophia loren 2016.
 • Youtubeconverter2.
 • Sedan do 100000.
 • Mary shaw film.
 • Slevové kody bonprix.
 • Hledat ceny.
 • Emi akord ukulele.
 • Sluchové vady podle stupně postižení.
 • Porsche cayenne autobazar.
 • Nechci reklamy.
 • Kde hledat last minute letenky.
 • Wiki minecraft hopper.
 • Višeň ́carmine jewel® ́ keřová.
 • Www vagonweb.
 • Rolety na střešní okna levně.
 • Příkrmy 9 měsíců recepty.
 • Jaderná elektrárna jak funguje.
 • Valerian online cz.
 • Co ma umet 20 mesicni dite.