Home

Jazyk skloňování

čeština: ·soustava slov a pravidel jejich používání charakteristická pro určitou skupinu lidí Jaroslav mluví pěti jazyky.· svalový orgán, který se nachází v ústní dutině Málem jsem si překousl jazyk.· mořská ryba z čeledi jazykovitých; V síti uvízl i jazyk obecný. část boty kryjící horní část svršku Dnes ráno se. skloňování slova jazyk Text dotazu. Dobrý den, potřeboval bych vědět, jaký je 6. pád jednotného čísla slova - jazyk. Je to: v jazyku; v jazyce; nebo obojí??? Děkuji za odpověď. Odpověď. Dobrý den, pro 6.pád j.č. výrazu jazyk lze použít oba tvary, tedy jazyku i jazyce Český jazyk Home-Skloňování-Básně-Chytáky a časté chyby-Diktáty-Diktáty malá a velká písmena-Diktáty větný rozbor-Gramatika-Literatura-Maturita-Pisnicky-Pravidla pravopisu-Psaní na stroji - simulátor-Věty hlavní a vedlejší - rozbor-Vyjmenovaná slova-Význam cizích slo

jazyk - Wikislovní

 1. Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti) Český jazyk čeština, mluvnice.
 2. zobrazit Skloňování mužských jmen - 2. p. mn. č. zobrazit Skloňování mužských jmen - 6. p. mn. č. zobrazit Skloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es zobrazit Skloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie zobrazit Skloňování ženských jmen vzoru žena - 2. p
 3. ativ: Kdo? Co? jazyk: Genitiv: Bez koho? Bez čeho? jazyka; Dativ: Ke komu
 4. Stejné skloňování má i zájmeno onen. Zájmena takový a onaký se skloňuje jako přídavné jméno mladý. Ve spojení s podstatnými jmény ruka, noha, oko a ucho mají v 7. pádě koncovku -ma. s takovýma rukama, s onakýma ušima. TÝŽ (TENTÝŽ

skloňování slova jazyk — PSK - Ptejte se knihovn

 1. Home Český jazyk Čj - 7. ročník Skloňování slov oči, uši, ruce, nohy. Skloňování slov oči, uši, ruce, nohy Úterý, 23 Říjen 2012 17:49 | Napsal uživatel Mgr. Daniela Petrušková OČI, UŠI, RUCE, NOHY (skloňování) Se skloňováním těchto čtyř slov v jednotném čísle nejsou žádné větší problémy. Horší je to.
 2. Skloňování příjmení zdarma on-line. Seznam nejčastějších příjmení v ČR
 3. České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy
 4. Při psaní těchto číslovek si tedy musíte vždy uvědomit, že mají své vlastní skloňování, nezávislé na podstatných jménech, která za nimi stojí. Obě, dvě. Tyto číslovky se používají u rodu ženského a středního. Jejich skloňování je kromě 1., 4. a 5. pádu naprosto stejné jako u číslovek dva a oba
 5. Příklon k měkkému skloňování je v praxi doložen i u dalších životných mužských podstatných jmen zakončených na ‑s (některá z nich jsou expresivní), např. u slov primas, karas, kalous, konipas, ibis, chabrus, chuďas, kakabus, kliďas, kandrdas, morous, vágus. U nich však slovníky (zatím) uvádějí pouze skloňování.

Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém Po neurčitém členu a také po přivlastňovacích zájmenech a po kein v jednotném čísle jsou koncovky přídavného jména v 1. pádě rodu mužského, ženského a středního -er , -e , -es , u ženského a středního rodu to platí i pro 4. pád Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Podstatná jména rodu mužského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. led - bez ledu (hrad - bez hradu) - vzor hra

Popis stránky * • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika Pozn.: M = mužský rod, Ž = ženský rod, S = střední rod Člen neurčitý. M Ž S. ein - er 1. eine - e 1. ein - es; eines - en (s) 2. Skloňování zájmena já. Vydáno dne 08.08.2014 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme o skloňování zájmena já. Ukážeme si několik pomůcek pro správné psaní tvarů mě a mně a podíváme si na další záludnosti při skloňování tohoto slova

SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK :: Béčko-Tc

Pády a skloňování - Český jazyk úvodní stránk

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

 1. Skloňování přídavných jmen . 1. Doplňte koncovky. pod jedlov_ větví, nad čap_ hnízdem, s bíl_ koněm, pro hus_ peříčko, s motýl_ křídlem, červiv_ jablko, v hliníkov_ nádobě, nad sov_ okem, na hol_ stráni, na neznám_ místo, zvědav_ chlapec, ze zajímav_ polárn_ cest
 2. ina a několik maskulin
 3. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - MĚKKÝCH. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - JARNÍ.

Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na. Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. . . . . . . 23 že český jazyk není jen jedním z vyučovacích před-mětů ve škole, ale že je především komunikačním prostředkem, který budete celý život potřebovat a používat Skloňovat znamená, měnit tvary podstatných jmen podle čísla a pádu. Správné i/y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen se budeme učit zdůvodňovat ve 4. třídě 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod mužský: Skloňování - tvary slov: 01a,

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné Skloňování, časování - co a jak učit, příklady V této kapitole jsou soustředěny různé konkrétní příklady, které ukazují, jak je možné češtinu jako cizí jazyk vykládat a prezentovat, jaké jsou rozdíly a shody v uvažování rodilých mluvčích a cizinců, jak vypadá systém češtiny jako cizího jazyka apod Skloňování přídavných jmen. Skloňování přídavných jmen je pro některé studenty skoro stejným strašákem, jako skloňování podstatných jmen. Přitom jde o věc v zásadě jednoduchou, pokud nemáme problém s obyčejným skloňováním členu (osvěžit si toto téma můžete v našem článku. Úvodní stránka - ČESKÝ JAZYK - SLOVNÍ DRUHY - Zájmena - SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN. SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN. ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA ANGLIČTINA Kontakt INFORMATIKA TESTÍKY Kontakt. Beckotc. kulisci.tc@seznam.cz. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk |. Skloňování podstatných jmen je možná největší noční můrou všech, kdo studují němčinu. Existuje velké množství různých pravidel a výjimek, které je nesnadné si zapamatovat. My doporučujeme omezit se zpočátku na ty nejdůležitější rysy a zákonitosti, které můžete později (nejlépe pravidelnou četbou.

Poznámky ke skloňování zájmena jenž: Skloňujeme v podstatě jako zájmeno on. Tvary pro 1.pád ale nutno zapamatovat. Tvar jenž je pouze v 1.pádě muž. rodu. Po předložce se mění počáteční j- na n-, např: k níž, k němuž, bez níž, s nímž. Toto vztažné zájmeno uvozuje větu vedlejší přívlastkovou V některých tvarech se nám při skloňování tohoto slova může vkrádat na jazyk nejistota. Rozlouskněme si tedy tyto tvary. Samotný výraz má dvě rovnocenné, spisovné podoby: studna i studně. Podle toho se i odvíjí 2. pád: V případě první podoby (studna) je to tvar studny, pr PRAVIDLA - Tabulka skloňování zájmena jenž . Zájmeno jenž je synonymní tvar k zájmenu který. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena který. Avšak je potřeba znát jeho správné tvary, ve kterých Vám pomůže následujicí tabulka skloňování slova Vánoce Text dotazu. Chtěl bych znát přesné skloňování slova vánoce. Děkuji za odpověď. Odpověď. Dobrý den, slovo Vánoce je ženského rodu a je tzv. pomnožné. Dle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR se slovo Vánoce skloňuje následujícím způsobem: 1. pád Vánoce 2. pád. čeština: ·tenká kovová deska· kovový plát na pečení··deska angličtina: sheet metal, metal plate francouzština: tôle ž lotyština: loksne němčina: Blech s polština: blacha ž romština: bľacha ž ruština: жесть ž slovenština: plech m španělština: hojalata ž plát na pečení angličtina: baking sheet francouzština.

Úvodní stránka Učiliště Doksy Němčina na netu Maturita HTML příručka . Německý jazyk - skloňování členů : Určité členy: mužský ro Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů

Skloňování podstatných jmen v němčině se nemusíte bát. Narozdíl od češtiny má němčina pouze čtyři pády, které není těžké se naučit. Ostatně, bez znalosti skloňování se v němčině stejně neobejdete. Pokud si osvojíte základní pravidla, bude pro Vás skloňování hračkou V dnešním článku uvedeme základní pravidla pro skloňování vlastních jmen.. Skloňování vlastních jmen v češtině se řídí pravidly pro skloňování podstatných jmen.Jméno osoby zařadíme tedy ke správnému skloňovacímu vzoru podle rodu (mužského, ženského) a zakončení 1. pádu.. Jména mužského rod Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ » Ruský jazyk » 1. GRAMATIKA / ГРАММАТИКА » 1.7 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN. 1.7 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN Pro podstatná jména v jazyce ruském platí následující: podstatná jména v ruštině mohou být (stejně jako v jazyce českém) v mužském, ženském a středním.

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. tříd test Skloňování podstatných jmen . Autor: Robin Balon (anonym)... vloženo 16.11.2005. Test vyzkoušen 58073 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi Skloňování podstatných jmen podle vzoru město: koncovky podstatných jmen podle pádů Anglický jazyk 5. třída; Přehled cvičení. Skloňování vlastních jmen Vlastní jména přibírají ve 2. pádu koncovku -s, a to jak pro mužský, tak i pro ženský rod. Pro 2. pád se často užívá spojení s předložkou von

Výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu

Internetová jazyková příručka - CA

Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: skloňování. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis. Skloňování ukazovacích zájmen: solcher - solche - solches. solcher - takový; solche - taková; solches - takové - skloňují se jako člen určitý, resp. jako přídavné jméno bez členu. Např. Martin trat mit solcher Kraft gegen die Tür, dass diese aufging. - Martin kopl s takovou silou do dveří, že se otevřely A co k danému tématu uvádí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR? Oficiální skloňování slova Žďár vypadá následovně: Oficiální skloňování slova Žďár vypadá následovně: V 6. pádě lze tedy použít obě koncovky, ale frekventovanější podoba je se zakončením -ru

K tomuto typu skloňování patří podstatná jména rodu mužského označující živé bytosti. Ve všech pádech (kromě 1. pádu č. j.) přibírají koncovku -n, pokud končí na samohlásku, nebo koncovku -en, jsou-li zakončena souhláskou.Některá podstatná jména tvoří výjimku: např Navigace: Domů » Český jazyk » Skloňování podstatných jmen. Český jazyk. Skloňování podstatných jmen Od Helena Malášková 29.8.2014 Žádné komentáře. V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatných jmen

Skloňování slova jazyk

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Letenská 123/4 118 51 Praha 1 Česká republika : Sekretariát ředitele: Tel.: 257 533 756 E-mail: ujc at ujc.cas.cz IČO: 68378092. DIČ: CZ68378092 ID datové schránky: cqjncc5. Jazyková poradna: Tel.: 257 531 793 další kontakty Skloňování podstatných jmen Učivo 3. ročníku: Slova proti kladná: Učíme se abecedu Druhy vět: Slovní druhy: Věta jednoduchá a souvětí Párové souhlásky : Pád, číslo a rod podstatných jmen: Přehled vyjmenovaných slov + cvičení: Vyjmenovaná slova po Skloňování přídavných jmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Skloňování Doporučit známému. Id: P4499 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 1 Ročník: 3. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál

p. mn. č. v úzu svědčí pro převahu tvrdého skloňování. Kolísají rovněž pilous, platýs, rorýs. Obecněji lze konstatovat, že podstatná jména, u nichž proniká měkké skloňování (viz Skloňování mužských jmen kolísajících mezi měkkým a tvrdým skloňováním), si v 6. p Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Je to rychl-í/-ý automobil.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to rychlé (dítě), ta rychlá (žena), ten rychl-í/-ý (muž) Koncovka se mění, rychl-í/-ý tedy skloňujeme podle vzoru mladý. Určíme rod Český jazyk 7; Více. Menu. Český jazyk 7. Sem vložte podnadpis. 27. 11. 2020. Literární výchova. učivo: Lyrická próza. podívej se na skloňování zájmen osobních bezrodých - tabulka strana 21 (I. díl), přečti si růžový rámeček pod tabulkou..

• Skloňování osobních zájmen - test z němčiny • - test z němčiny - němčina online - vyberte data česko-německého testu. 1. pád - Wer oder was - Kdo? Co? 2. pád - Wessen - Čí? 3. pád - Wem oder was - Komu? Co? 4. pád - Wen oder was - Koho? Co? Posunout na obsa Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa Koncovky přídavných jmen Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí Stupňování přídavných jmen Skloňování přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jme

Učírna - Skloňování zájme

Německý jazyk - slabé skloňování - jak dosadím správný člen? Zdravím, stále nemohu pochopit jednu primitivní záležitost z německého jazyka. Umím všechny možné tabulky co se týče skloňování, jsem schopen je odříkat jako básničku, ale v praxi pořád nerozumím tomu, jak dosadím správný člen v případě slabého. Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi - český jazyk - téma Skloňování 1. listopadu 2017 - EDUin - komentáře 2 Publikujeme další z textů Petry Dočkalové, pedagožky a lektorky, která se dlouhodobě věnuje praktickému využítí Feuersteinovy metody zprostředkovaného učení Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování v němčině. Přivlastňovací zájmena vypovídají o vlastnických vztazích někoho k někomu, něčemu. Stejně jako ostatní ohebné slovní druhy i přivlastňovací zájmena můžeme skloňovat V učebnici si přečtěte žluté rámečky na str. 14 a ústně si vypracujte cvičení 4 na straně 15.. V pracovním sešitě vypracujte cv. 9 na straně 6 zkontrolujte v řešení a opět pošlete počet chyb do emailu nebo Chatu v Teams - do 22.10.. 21.10. Literatura - všichni. Dalším pojmem, který si vysvětlíme je OXYMÓRON. Do sešitu na literaturu si napište

Skloňování slov oči, uši, ruce, noh

ukázkové video z připravovaného 4. ročníku na webu www. primauca. c Český jazyk. 16. 11. - 20. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA. Mluvnice: procvičování - skloňování obecných jmen přejatých; kontrola domácí práce. Napsali jsme písemné opakování (skloňování obecných jmen přejatých). Na úterní hodinu vypracujte cvičení z učebnice (str. 19/cv. 7) a přečtěte si oranžovou tabulku.. Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ » Ruský jazyk » 1. GRAMATIKA / ГРАММАТИКА » 1.8 ČASOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH RUSKÝCH SLOVES (PŘÍTOMNÝ ČAS). 1.8 ČASOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH RUSKÝCH SLOVES (PŘÍTOMNÝ ČAS) Pro slovesa v ruském jazyce a jejich časování platí tato základní pravidla, z nichž mnohá jsou ve srovnání s jazykem českým stejná Český jazyk - mluvnice. 24.11.2020. Týden 23.11.-27.11.2020: online hodina 26.11. ve 12:00. Téma: Skloňování cizích vlastních jmen. 1. hodina: 1) Pečlivě a pozorně si opiš do sešitu tabulku skloňování cizích vlastních jmen z učebnice ze strany 24. 2) Do sešitu napiš 2. pád jednotného čísla jmen: Obelix-. Český jazyk 7; Více. Menu. Český jazyk 6. Sem vložte podnadpis. 27. 11. 2020. podívej se na skloňování slova vejce a v 6. cvičení doplň tvary. h) cvičení 11a/12-13 (III. díl) - doplň do učebnice tvary oko a ucho . 25. 11. 2020. Komunikační a slohová výchova. učivo: Dopis úřední.

Skloňování příjmení on-lin

Náhradní výuka: Úkoly 16.3.-20.3.2020 5.B - český jazyk (16.3.-20.3.) Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích UČ str. 79 (pročíst a připomenout, vyvozovali jsme již ve škole 2)11.11. (středa) - český jazyk - připravte si ústně - Uč. s. 10/cv 6 a+b (vypracujte písemně do pracovního sešitu) - dokončíme skloňování vlastních jmen. 3) 13.11. (pátek)- český jazyk - vypracujte písemně do pracovního sešitu - Uč s. 51/cv. 1d -3 řádky - zeměpisná jména - skloňování. Klidný víkend. Němcov Základní německá gramatika Časy, členy, koncovky, negace, předložkové vazby se slovesy, rody, silná a nepravidelná slovesa, skloňování, slovosled.

České skloňování - Wikipedi

ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací Kupte knihu Skloňování v češtině (Petr Kupka, collegium) s 19 % slevou za 20 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženskéhoVýsledek obrázku pro stavba slova pracovní list | PracovníSkloňování přídavných jmen po členu určitém

Německy.net. Vítejte! na webových stránkách, které zábavnou formou online procvičí Váš německý jazyk.Najdete zde různé online testy, online křížovky, vtipy, hádanky a další zajímavé informace jako např. přehled gramatiky a seznam jazykových zkoušek. Stránky o němčině budou pravidelně aktualizovány, abyste se mohli neustále zdokonalovat v německém jazyce Český jazyk - skloňování a stupňování přídavných jmen. Třídy. 6.A; Datum. 27.04.2020!!! Chtěla bych poděkovat všem, kteří si splnili test i zadané úkoly. Vy, kteří jste ještě nezačali, tak se na ně zpetně podívejte a doplňte. Děkuji :) !! Máte problémy s pády podstatných jmen? Tak právě pro vás jsme vytvořili toto jednoduché cvičení na skloňování podstatných jmen - online. Celé cvičení vám zabere maximálně minutu. Jedná se o typ cvičení podobné pexesu, stačí přiřadit správné dvojice k sobě (v tomto případě pád a podstatné jméno v něm), po ukončení můžete svůj výsledek zapsat do.

 • Obnovit smazanou fotku v telefonu.
 • Gonokoková infekce.
 • Republika 24 sro.
 • Popelka barrandov online.
 • Vyvolejto recenze.
 • Žulové obruby.
 • Opar a sauna.
 • Parvovirus smitte fra hund til menneske.
 • Historie bankovnictví v čr.
 • Devgru gear.
 • Višeň ́carmine jewel® ́ keřová.
 • Kim čong.
 • Kniha mozek v hlavě.
 • Steiner nighthunter 8x56.
 • The victorian novel.
 • Pokládka zámkové dlažby cena brno.
 • Souhvězdí orion říjen.
 • Hymer modern comfort.
 • Chci antikoncepci.
 • Equiservis ostrava.
 • Návštěvníci cz dabing.
 • Rodinný dům definice zákon.
 • Lunární kalendář duben 2019.
 • Rakovina kosti priznaky.
 • Shark helmy vyklopne.
 • Nejznámější francouzská slova.
 • Tropický deštný les ekosystém.
 • Lisované spz.
 • Drin.
 • M1a3 abrams.
 • Firma foma.
 • Lesní školka protivín.
 • Format eps.
 • Stav beztíže fyzika.
 • Reishi lr recenze.
 • Jak nakreslit projekt domu.
 • Matfyz praha informatika.
 • Calamity boss.
 • Hračky lps doga.
 • Látky které vedou elektrický proud.
 • Jech.