Home

Starověká sparta referát

Sparta disponovala ve starověkém Řecku nejlepší armádou a byla nejmocnějším státem v době před vzestupem Athén jako námořní moci po řecko-perských válkách. Během těchto válek se Sparťané stali legendárními neochvějnými válečníky, poté co jejich vojáci svedli hrdinskou bitvu v průsmyku Thermopylae v roce 480 Starověká Sparta . Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností. Nacházela se v jihovýchodní části Peloponnésu. Původně se nazývala Lakedaimón

Sparta-Řecko: referát

Starověká Sparta - referát. Kategorie: Dějepis. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce představuje základní děje ze života Sparťanů v období starověku. Práce představuje společenské uspořádání, ale také naznačuje, co se dělo v běžném životě obyčejných lidí Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností. Nacházela se v jihovýchodní části Peloponnésu. Původně se nazývala Lakedaimón Sparta, též Lakedaimón - starověký městský stát na jihu Peloponésu. Oblast Sparty byla osídlena již (Sparta, Dějepis referát

Starověká Sparta byla vojenským státem.Založili ji bojovní Dórové na poloostrově Peloponés.Jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku-vzhledem k tomu,že podmanění zotročení obyvatelé-heilóti,měli několikanásobnou převahu,byla to i životní nutnost.Sparťané byli považování za nejlepší vojáky v řeckých dějinách Výchova ve Spartě. Starověká Sparta byla vojenským státem.Založili ji bojovní Dórové na poloostrově Peloponés.Jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku-vzhledem k tomu,že podmanění zotročení obyvatelé-heilóti,měli několikanásobnou převahu,byla to i životní nutnost.Sparťané byli považování za nejlepší vojáky v řeckých dějinách Starověká mezopotámie Úvod » Řecko » Sparta. Sparta. 5. 11. 2007 spartan svaly mám takže naní co řešit aji přemet umím jinak tato stránka je fain a pomáhá mi když píšem referát Odpovědět. NIC (autor, 5. 4. 2010 17:21) sparta (dilius, 25. 11 Sparta (dórsky Σπάρτα, Spartā; novořecky Σπάρτη, Sparti) byla starověká řecká obec a hlavní město stejnojmenného městského státu známého ve starověku jako Lakedaimón (dórsky Λακεδαίμων, Lakedaímōn).Jeho teritorium zahrnovalo území dnešní Lakónie na jihu Peloponéského poloostrova.Sparta se ve starověku vyvinula v jedinečný militaristický.

Vznik a rozvoj Sparty: Sparta byla původně osada, která vznikla v 10. století př. kr. Byla založena původním dórským obyvatelstvem v oblasti zvané Lakónie (odtud Sparťané = Lakadeimoňané). Postupně však Spaťané ovládli téměř celý Peloponéský poloostrov, zvláště pak když vyhráli na konci 8. stol. př. n.l. tzv. Messenskou válku (podle oblast Messénie na JZ. Starověká sparta referát Sparta - Dějepis - Referáty Odmaturu . Sparta, též Lakedaimón - starověký městský stát na jihu Peloponésu. Oblast Sparty byla osídlena již v době mykénské, po přistěhování Dórů na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. původní obyvatelstvo podroben Starověká sparta referát. Gerúsia byl název rady starších, sestávající z dvaceti osmi gerontů a obou králů. Existence tohoto orgánu byla výrazem autority, již mezi Sparťany požívali starší spoluobčané, jejichž rady byly společností vzhledem k jejich životním zkušenostem všeobecně respektovány

Referáty-czu - Dějiny - Starověká Sparta

Sparta alebo Lakedaimón (starogr. Σπάρτη - Sparté) bol prominentný mestský štát v starovekom Grécku. Nachádzala sa pri rieke Eurotas v starovekom regióne Lakónia na Peloponézskom polostrove. Sparta vznikla ako politická entita v 10. storočí pred Kr., keď si útočiaci Dórovia podmanili lokálne obyvateľstvo. Okolo roku 650 pred Kr. sa stala Sparta vojenskou mocnosťou. Starověká Sparta . Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností

Prezentace může sloužit k opakování učiva nebo k aktivizaci žáků před nebo během výkladu učitele. Žáci pracují s textem, obrázky, mapou a učebnicí. Odpovídají na otázky, srovnávají uvedené skutečnosti a vyjadřují vlastní názory Starověká Sparta - referát Práce představuje základní děje ze života Sparťanů v období starověku. Práce představuje společenské uspořádání, ale také naznačuje, co se dělo v běžn.. Sparta je město s unikátní světově proslulou historií. Dnes je schováno pod relativně nově vystavěným moderním městem, které bylo na popud krále Otty I. vystavěno v roce 1834. Bájná historie Sparty sahá až do období legend o Menealovi a krásné Heleně. Historické záznamy jsou ale až od 950 před naším letopočtem, kdy město obývali Dórové

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. až 7. století.Naproti tomu pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou. Referát je možné využít jako maturitní otázku z dějepisu. Obsahuje výčet dějin Starověkého Řecka od období osídlování řeckého území až po 2. století př.n.l., kdy Řecko podlehlo Římu. Současně přikládám i řeckou kulturu. Mykény, Sparta, Athén STAROVĚKÁ SPARTA (archaické období) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1) Území starověké Sparty SPARTA Jak se jmenuje poloostrov, na němž se nachází Sparta? Peloponéský poloostrov

Starověká Sparta - referát - Seminarky

Starověká Sparta

Sparta - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. ce,dlouhá
 2. starovĚkÁ krÉta - kolÉbka evroÉ civilizace (str. 4-5) V letech 2500 až 1500 př.n.l. kvetla na Krétě 1. evroá civilizace. Neznámý národ zde užíval písmo, stavěl velkolepé paláce, vyráběl překrásnou keramiku i bronzové zbraně a nástroje
 3. Řečtí bohové a starověká řecká mytologie je klasickým znakem řecké civilizace. Mnoho nejznámějších antických památek je věnováno právě bohům a to ať jde třeba o athénský Parthenón nebo malé svatyně v zapadlých vesničkách. Řecké náboženství má kořeny
 4. Sparta a Athény starověká Persie starověký Řím-republika středověká Anglie (po 100letou válku) Středověké Španělsk. Jan Žižka z Trocnova: Husitský kníže (životopis). Po vyhlášení první křížové výpravy proti českým zemím a po příchodu křižáckých vojsk, vedených římskoněmeckým císařem Zikmundem.

•Sparta -jiné způsoby •Židé •Náboženství klade důraz na dobročinnost a pomoc lidem v nouzi •milostivý rok -odpouští se dluhy •Středověk •Katolická církev •Mnišské řády pečují o nemocné a chudé •Kláštery -sirotčince, špitály, chudobinc Starověká sparta referát. Outlook nastavení výchozího profilu. Sociálně vyloučené lokality ústecký kraj. Plavecký bazén praha 6..

Sparta 5) Učebnice str. 79 6) Referát - Občan - práva a povinnosti v dnešní době 41. hodina - Řecká kolonizace, Ranná řecká tyranida 1) Povídání - referáty 2) Zápis: kolonie - nové osady, zakládané ve vzdálených krajinách - jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře, Francie a Španělska příčiny. Starověká Indie; Féničané; Vláda prvních Lucemburků; Vláda posledních Přemyslovců; Sparta a Athény v archaickém období; Hospodářská a právní výstavba českého státu ve 12. a 13. století; Řecko-perské války; Peršané; Český stát v 11. - 12. století; Církev a papežství v raném středověku; Vzdělanost. -centra Athény, Sparta, Théby drama- hlavní žánr-z dionýsií- oslavy boha Dionýsa-tragédie- tragos=kozel-vážný obsah, katastrofický konec-komedie- komos=průvod-herci pouze muži-kontakt s divákem (Þkatarze)-konstrukce:expozice kolize krize peripetie katastrofa Aischylos (525-456 přnl)-zachovalo se 7 her-náměty- morálka, čes Důsledky - vyplenění Attiky, vypálení Athén, námořní spolek, nejmocnější města Athény a Sparta PELOPONÉSKÉ VÁLKY 431 - 404 př.n.l. Spor Athén a Sparty, boj o moc 421 - Nikiův mír Athénské loďstvo zničeno Konec války 405 u Kozích říček Athény prohrály, mírové podmínk

Starověká sparta referát. Střelivo prodej. Mr angio. Black widow. Popis ramenního kloubu. Nissan skyline gt bazar. Ultrazvuková špachtle reclar. Japonský javor na kmínku. Ck thomas cook sro. Porcelana krém. Firma demag. Best zombie games. Kytování karoserie návod. Amims. Pokojové rostliny na kmínku. See think do care channels Starověká Mezopotámie 10 Gaius Julius Caesar 10 Trójská válka 13 2. světová válka 15 Dějepis - panovníci na českém trůně 15 8 - 11. století v datech 12 Přemyslovci 13 Dracula 10 III.říše a její čelní představitelé 15 Egypt 15 Třicetiletá válka 10 Poslední Přemyslovci 11 Velká francouzská revoluce 10 Řečtí.

Výchova ve Spartě - Dějepis - Referáty Odmaturu

Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa - socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku Řecko - Sparta, Athény Řecko - perské války Řecko - Athény za Perikla Řecko - peloponéská válka Řecko - nadvláda Makedonie Řecko - kultura a vzdělanost Řím - přír. podmínky, zemědělství, obchod Řím - počátky Život v Římě Řím - doba královská Raná římská republika Řím - punské válk Referát - obecné požadavky Jak má vypadat referát: referat---obecne-pozadavky.doc: 25,1 kB: 2011-09-01 14:09:33: Český jazyk: Seznam četby základní Seznam četby pro jaro 2012: seznam-cetby-zakladni.doc: 33,3 kB: 2017-06-30 09:46:16: Český jazyk » Literatura a komunikace: LaK návrh na seznam četby LaK 2017/18: lak.docx: 10,5 kB. PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie ROČNÍK: 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO - SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI Sparta) nebo rybářů (Atény). Hlavní funkcí byla zpočátku politická a obranná funkce, později řemeslo a obchod. Řecký obchod a s ním i městská civilizace se později rozšířily od Gibraltaru po Kavkaz. Počtem obyvatel vynikaly především Atény - v 5. století př. n. l. asi 150 tis. obyvatel a Syrakusy (asi 100 tis.

Starověká Čína - referát od Ondry - nepřepsán - Sparta - jedno z nejvýznamnějších řeckých měst vedle Athén, Heilóti, perioikové, Apella, Gerúsia, sbor Eforů, povstání, peloponéský spolek AED_18 Referát v cizím jazyce AED_18. AED_19 Doktorandský seminář V AED_19. AED_20 Doktorandský seminář VI AED_20. AED_21 Zahraniční semestrální studijní pobyt AED_21. AED_22 Odborná publikace AED_22. AED_23 Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech AED_23 Název projektu Rozsáhlý referát na zadané téma a jeho prezentace. Žák: pracuje se zdroji dat, posuzuje jejich kvalitu, zpracovává rozsáhlý textový dokument, vkládá do dokumentu obrázky a grafy, vytvoří prezentaci, pomocí které přednese referát. Protokol o laboratorní práci nebo zpracování grafů funkcí. Žák Referát 273 slov Čína: Referát 280 slov Čínske občianske a revolučné vojny: Referát 1 159 slov Čína a Mao Ce-Tung (Veľký skok, kultúrna rev., červené knižky) Sparta a Atény Dobývanie Latinskej Ameriky Ázia 500-1600 Abolicionizmus - slovník dejiny Adobe - slovník dejiny Bazilika - slovník dejiny 8. Vývin štátnych. lindat.mff.cuni.cz

Video: Výchova ve Spart

Starověké civilizace - Řecko - Sparta

Homepage | LINDAT CLARIAH-CR Byzantské umění bezpochyby ovlivnilo románské umění západní Evropy, které vznikalo v 10. a 11. století především na území Itálie a Francie. O jeho rozvoj se zasloužil hlavně Karel Veliký, který měl. my dreams - referáty - byzantská říše -referát Starověká Kréta Obchod s ostatními státy, olivy, víno, keramika, kovy, skot 3. tisíciletí př.n.l. - první osídlenci, Indoevropané 2000 - 1700 př.n.l. - období prvních paláců, hlavní město Knóssos 1650 - 1480 př.n.l. - období druhých paláců, ty první poničeny zemětřesením Ostrov Théra - výbuch sopky, rozdělen na.

Pripisujú sa mu eposy Ilias a Odysea, ich základ tvoria povesti. Ilias (24 spevov-15 tis. veršov) - vykresľuje udalosti z boja Grékov(Sparta) o Tróju. Epos zachytáva posledných 51 dní 10-ročnej vojny. Dej sa odvíja od udalosti, keď syn trójskeho kráľa Paris uniesol manželku spartského kráľa Helenu. Začína sa vojna Staroveká literatúra (3. tis. p.n.l. - 5. st. n.l.) Mýtus - rozprávanie vysvetľujúce pôvod človeka, bohov, sveta - zákl. funkciou je sprostredkovať výklad. 9) Sparta a její zřízení . 10) Athény v Periklově době . 11) Délský námořní spolek . 12) Peloponéská válka . 13) Vzestup Makedonie . 14) Řecko po smrti Alexandra Makedonského . 15) Etruskové a jejich dědictví . 16) Raná římská republika, územní expanze, vnitřní vývoj . 17) Počátky a vzestup Kartága, punské válk Starověká sparta: referát Polydeukos byl však jako boží syn nesmrtelný a nikdo z lidí se mu nevyrovnal v pěstním zápase. Smrtelný Kastór byl zas vynikající řidič válečného vozu a dokázal zkrotit i nejdivočejší koně

Sparta - Wikipedi

oporou o text přednese referát. -výtah a výpisky, čtení s 6.-7. které se staly -starověká kultura a její vývoj 6. součástí světového kulturního dědictví. Athény, globálních křesťanství a souvislost s Sparta, Alexandr Veliký, války souvislostech judaismem. -Starověký Řím, království, 6. republika. - referát - výpisek (z vlastivědy, přírodovědy) - jednoduché tiskopisy (dotazník, přihláška) - píše správně po stránce obsahové i . formální jednoduché žánry 20 Popis kamaráda. Vlastní popis OSV 1.2 - sestaví osnovu vyprávění a na jejím . základě vytvoří písemný projev a text - uplatňuje probírané informace při vlastní tvorbě textů (referát.) Tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných literních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní.

II/4 starověká Indie 124. II/5 starověká Čína 124. III. tematický celek 124. Starověké Řecko 124. III/1 Nejstarší období 124. III/2 Řekové a okolní svět 124. III/3 Řecký stát 125. III/4 Řecko- perské války 125. III/5 Boj o hegemonii v Řecku 125. III/6 Řecký přínos světu 125. III/7 Řecko ve stínu Makedonie 125. IV. Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail Vypracuje jednoduchý referát. Napíše dopis ve správném sledu jeho částí . Při posílání telegramu používá vhodná slova. Popíše předmět, děj a pracovní postup - volí vhodná slova, rozpozná podstatné a nepodstatné informace . Vypráví zážitky, příběhy písemnou i ústní formou. Sestaví osnovu vyprávění a n

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Nejstarší starověká literatura - báje. 5. Fungování a vliv médií ve společnosti. Český jazyk (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu - Výklad - historické události z různých oblastí lidského života. Produktivní činnosti 6 referát. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro. danou komunikační situaci, v mluveném projevu připraveném i. improvizovaném vhodně užívá. verbálních , nonverbálních i. paralingválních prostředků řeči. Učivo. Komunikační a slohová výchova: Vypravování. Popis- osoby. Sparta v 7.-6. stol. př. Kr. byla nejen centrem formování mu-zických talentů, nýbrž i zdrojem vývoje výtvarného umění, což dovoluje označit tuto dobu jako zlatou. Spartské kultuře je kromě předmluvy, úvodu a příloh vě-nováno 15 kapitol: 1. Město a krajina (s. 15-40), 2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizac

Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 3 Charakteristika školy 15 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. starověké civilizace - Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie 6. uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. starověká kultura a její vývoj, olympiáda 6 Referát - egyptská mytologie. Poté mikroprezentace samostatné práce z minulé hodiny (každá skupinka stručně představí svoji část (cca na 3 až 5 minut), plus přidá třeba i další zajímavosti, které se do textu nevešly). Mluvit budou všichni ze skupinky, mluvit krátce a stručně, ale nečíst!) Umění - busta královny. 6.-9. - využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou přednese referát - práce s textem - výpisky, výtah, referát - čtení s porozumění 1 Identifikační údaje. Název školy : Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím. Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizac

Identifikační údaje. Název vzdělávacího programu: Společně pro budoucnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. - 7. využívá základů studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát výtah a výpisky, čtení s porozuměním 6. - 7 sleduje, jak starověká literatura odráží život a názory lidí samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. projevuje svůj subjektivní názor. uspořádá informace, argumentuje. obhajuje svůj názor. vyhledává základní publicistické žánry v denním tisku Amerika mluví (VB, Praha, Referát ochotnických divadel a lidové zábavy 1945) - přel. Arnošt Vaněček Amerika se směje (VP, Praha, Československý spisovatel 1958) - přel. Lubomír Dorůžka, Emanuela Tilschová, E. Tilsch, Alois Josef Šťastný [povídky E. Caldwella, O. Henryho], Jiří Valja, Zdeněk Urbánek, Rudolf Pellar, Luba. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Údaje o zařízení. Typ školy : základní Kapacita : 32 tříd 675 žáků Právní forma: příspěvková organizace Součásti subjektu : škola IZO : 102642583 kapacita : 675 školní družina IZO : 118000268 kapacita : 180 školní jídelna IZO : 102930198 kapacita : 620 cílová kap.: 65

 • Pilové kotouče na dřevo.
 • Zarámování plátna.
 • Podložka pod klávesnici.
 • Chirurgická přeměna z muže na ženu.
 • Plavání na vyhřezlou ploténku.
 • Nicorette v těhotenství.
 • Yucca guatemalensis.
 • Alicia online czech.
 • Drahokamy obrázky.
 • Kosmetika professional.
 • Svoz odpadu hořovice.
 • Ar15 hk.
 • Spongebob squarepants.
 • Adventure oblečení na motorku.
 • Strupy u psů.
 • Naučná stezka vršovice.
 • Reishi lr recenze.
 • Počet buněk v lidském těle.
 • Fotky kožních onemocnění.
 • Telecí medailonky se zeleninou.
 • Vánoční ozdoba s vlastní fotografií.
 • Marcel duchamp sušička lahví.
 • Jak sejmout otisky prstů doma.
 • Když dítě zlobí.
 • Presypaci hodiny.
 • Jak se sadí tráva.
 • Joyful noise.
 • Šípkový čaj na nachlazení.
 • Ducati monster 696 2008.
 • Whirlpool awe 50510.
 • Tsitsipas.
 • Jak vypadá květ konopí.
 • Basmati rýže recept.
 • Vyrobky z perniku.
 • Pojiva tkáně.
 • Pyoderma gangrenosum photo.
 • Užovka hladká mládě.
 • Slevové kody bonprix.
 • Dubrovka.
 • Barevný tmel.
 • Jídelní lístek pstruh.