Home

Skloňování podstatných jmen online

test Skloňování podstatných jmen . Autor: Robin Balon (anonym)... vloženo 16.11.2005. Test vyzkoušen 58073 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi Skloňování podstatných jmen - Skloňování podstatných jmen - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Procvičujte online: Při skloňování podstatných jmen pomohou vzory. Vzory pro rod mužský: pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce. Vzory pro rod ženský. Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Podstatná jména rodu mužského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. led - bez ledu (hrad - bez hradu) - vzor hrad. U podstatných jmen mužského rodu životného, která jsou zakončena na-h, -ch, -k, -g je v 6. pádě čísla množného koncovka -ích (o žoldácích, o hoších, o vojácích, o dobrodruzích, o druzích...).; U podstatných jmen rodu mužského neživotného bývá vedle koncovky -ích někdy také koncovka -ách - zejména u jmen, která jsou zakončená na -ek, -ček (o obláčcích i.

Skloňování podstatných jmen - Čeština — testi

Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti) Střední rod Skloňování podstatných jmen - tvrdé vzory 26.09.2013 16:09 . Tvrdé vzory - vzor заво́д. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod střední: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Přehledná tabulka vzorů pro mužský rod. Skloňování jednotlivých vzorů: PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z.

• Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika. Posunout na obsah. Sitemap » home » gramatika » vzory podstatnych jmen Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky Nejčastější chyby ve skloňování podstatných jmen: Oslovování jiným než 5. pádem Nejčastější chyby ve skloňování podstatných jmen: Koncovka -ama Moje čeština: výuka češtiny nemusí být nuda, učíme češtinu jinak , netradiční výuka češtiny, zábavné výukové materiály Skloňování osobních jmen. Většina českých jmen a příjmení se skloňuje podle vzorů podstatných a přídavných jmen, nimž svým rodem a zakončením patří. Příjmení zakončená na -e/ -ě se často skloňují podle vzoru soudce, ve 3. a 6. p. mají koncovku -ovi (Turkyně, Purkyňovi, Hemele, Hemelovi) Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na. Vzory podstatných jmen: Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního - přiřazuje slova ke vzorům - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen - správně píše i, y v.

Abyste si správné skloňování vštěpili dobře do hlavy, zkuste si třeba vzít náhodný text, vybrat z něj několik podstatných jmen ženského rodu a všechna je vyskloňovat - nejprve podle vzorů, poté další už bez předlohy. Čeština s maňásky Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Přehledná tabulka vzorů pro mužský rod; Skloňování jednotlivých vzorů: PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE; Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek; 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z. 1/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno játra je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 2/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno stavení j Skloňování podstatných jmen je přesně typ cvičení, o který si nejvíce píšete, proto jsme ho pro vás připravili.Jedná se o jednoduché skloňování dle pádu a čísla, takže se k výuce hodí už v 5. třídě a v dalších třídách perfektně poslouží k opakování podstatných jmen VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o

Skloňování podstatných jmen - Procvičování online - Umíme

ukázkové video z připravovaného 4. ročníku na webu www. primauca. c Online cvičení z češtiny. Mluvené diktáty. Mluvnice a pravidla českého pravopisu. Příprava na přijímačky. Pokud bojuješ s češtinou, tak Ti rychle dokážeme pomoci. Speciální sekce také pro rodiče žáků. Každý chce umět diktát na jedničku test Skloňování podstatných jmen . Autor: Robin Balon (anonym)... vloženo 16.11.2005. Test vyzkoušen 58047 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi Skloňování podstatných jmen. Křížovka. Luštění křížovek milujeme, ať už jako děti, či jako dospělí. Přitom si ani neuvědomujeme, že jsou skvělým nástrojem bystřícím naši paměť a rozvíjejícím slovní zásobu. Spusti

PPT - Skloňování podstatných jmen rodu ženského 3 - vzory

Skloňování podstatných jmen (2

ZŠ a MŠ Santoška | Učivo 14

Většina českých jmen a příjmení se skloňují podle příslušných vzorů podstatných jmen a přídavných jmen.; Příjmení zakončená na -e/-ě se často skloňují podle vzoru soudce, ve 3. a 6. pádě mají koncovku -ovi (Purkyně - Purkyň ovi, Podmele - Podmel ovi, Mekele - Mekel ovi...).. Příjmení zakončená na-o se skloňují podle vzoru pán, ale 5. pád čísla. Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.c Skloňování podstatných jmen v němčině se nemusíte bát. Narozdíl od češtiny má němčina pouze čtyři pády, které není těžké se naučit. Ostatně, bez znalosti skloňování se v němčině stejně neobejdete. Pokud si osvojíte základní pravidla, bude pro Vás skloňování hračkou Pády podstatných jmen; Pády podstatných jmen. Podstatná jména. U podstatných jmen určujeme 7 druhů pádů - pomáhají nám při správném skloňování. Pády. pád: latinský název: pádová otázka : příklad. 1. nominativ: Kdo? Co? Jan: kočka: 2. genitiv (bez) Koho? Čeho? Jana: kočky: 3. dativ (ke) Komu? Čemu? Janovi

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu mužskéh

U podstatných jmen, která mají dvě různé podoby v 1. p. j. č., může, ale nemusí rozdíl mezi podobami souviset s rozdílem ve významu. Významový rozdíl není např. mezi variantami podstatného jména kedluben, muž., resp. kedlubna, žen. Obě varianty mají stejný význam a obě jsou plně spisovné V tomto seznamu se zobrazují soubory tvořící samotný učební materiál. Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče Skloňovat znamená, měnit tvary podstatných jmen podle čísla a pádu. Správné i/y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen se budeme učit zdůvodňovat ve 4. třídě U jmen zakončených v písmu na ‑ée se koncové ‑e před pádovými koncovkami vypouští: Grée -⁠ 2. p. Grého (řidč. Gréa). U některých (zejména francouzských) jmen se vedle zájmenného skloňování objevují i koncovky vzoru pán: Mallarmé, Mérimée -⁠ 2. p

Skloňování podstatných jmen - icestina

Online testy český jazyk, slovní druhy. Čeština online - Čeština4 . Menu. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - doplňování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. skloňování . KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN A ZÁJMEN. ČÍSLOVKY. ČÍSLOVKY - najdi v textu Jedn. a mn. číslo podstatných jmen. materiál3.pdf (492,7 kB) Skloňování podstatných jmen. materiál4.pdf (575,2 kB) Skloňování přídavných jmen: skloňování_přídavných jmen.pdf (390,1 kB) Stupňování přídavných jmen: stupňování_přídavných_jmen.pdf (371,4 kB) Zeměpisné názvy: Zemepisne_nazvy.pdf (265,5 kB Skloňování podstatných jmen I. Test z němčiny. Uveďte podstatné jméno v závorce v příslušném pádě. Úroveň: středně pokročilý . Der Rock (das Mädchen) gefällt (die Mutter). Er fährt mit (das Auto) zur Arbeit. Kennst du (der Weg)? Nein, aber ich frage (der Herr) Student prakticky procvičuje v online cvičeních témata podstatná jména, gramatické kategorie podstatných jmen, skloňování podstatných jmen, podstatná jména 1. skloňování v sg., skloňování podstatných jmen 1. skloňování v pl., druhé skloňování podstatných jmen, odchylky ve 2. skloňování podstatných jmen, třetí.

1.7.1.2 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ŽENSKÉHO RODU. Pro podstatná jména ženského rodu platí: podstatná jména ženského rodu, která jsou v prvním pádě jednotného čísla zakončena samohláskou -a, se skloňují podle tvrdého vzoru школа; podstatná jména ženského rodu, která jsou v prvním pádě jednotného čísla zakončena na -я, se skloňují podle měkkého. Skloňování podst. jmen Slabé skloňování podst. jm. Silné skloňování podst. jm. Nepravidelné skloňování podstatných jmen Skloňování podst. jmen: mix Rody podstatných jmen: Přídavná jména Stupňování příd. jm. (a příslovcí) Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

Skloňování přídavných jmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Skloňování podstatných jmen Doplnění správných tvarů podstatných jmen ID: 162167 Language: Czech School subject: Český jazy V učebnici si přečtěte žluté rámečky na str. 14 a ústně si vypracujte cvičení 4 na straně 15.. V pracovním sešitě vypracujte cv. 9 na straně 6 zkontrolujte v řešení a opět pošlete počet chyb do emailu nebo Chatu v Teams - do 22.10.. 21.10. Literatura - všichni. Dalším pojmem, který si vysvětlíme je OXYMÓRON. Do sešitu na literaturu si napište Test 1 - urči vzor podstatných jmen, Test 2 - skloňování vzoru žena, Test 3 - skloňování vzoru růže, Test 4 - skloňování vzoru píseň, Test 5 - vzor moře, nebo kuře 1, Test 6 - vzor moře, nebo kuře 2, Test 7 - urči vzor podstatných jmen, Test 8 - skloňování podle vzoru předseda, Test 9 - skloňování podle vzoru soudce. 4. 11. ONLINE HODINA OD 8 HODIN. TÉMA: Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. UČIVO: Názvy částí těla. CÍL: - osvojuje si tvary podstatných jmen označujících části těla - tyto tvary odlišuje od tvarů množného čísla podle vzorů. ZADÁNÍ: 1. Zopakujte si skloňování podstatných jmen označující.

Tabuľka - skloňovanie podstatných mien mužského rodu podľa

Skloňování podstatných jmen - tvrdé vzory :: Ruština online

Množné číslo se tvoří přidáním koncovky nebo přehlásky. Nejčastěji se užívá koncovka -(e)n (např.: die Katze - die Katzen). Dále se používá koncovka -er a někdy přehláska (např.: das Buch - die Bücher). Další koncovkou je -s.Ta se často užívá u podstatných jmen cizího původu (např. das Auto - die Autos) Skloňování - souhrn: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 1., 2., 3. - určujeme pouze u některých přídavných jmen: Procvičování: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Čísl

On-line cvičen

Němčina má 3 typy skloňování podstatných jmen - silné (nejčastěji používané u podstatných jmen rodu mužského a středního), slabé (některá podstatná jména rodu mužského) a smíšené (většina podstatných jmen rodu ženského) . K jakému typu skloňování podstatné jméno patří, tedy jak se budou tvořit tvary jednotného a množného čísla, zjistíme. Rody podstatných jmen v němčině. Stejně jako čeština má i němčina klasické tři rody podstatných jmen a rod nulový. Německá slova však mají často jiný rod, než který jim přísluší v češtině. Pro správné skloňování podstatných jmen a dobré zvládnutí jazyka je nezbytné naučit se, které slovíčko je kterého.

Seznam cvičen

Skloňování podstatných jmen. Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování. PRE-INTERMEDIATE Trpný rod (Das Passiv) Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá. Verze pro tisk. Komentáře k článku. Tém Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen: Skloňování podstatných jmen Učivo 3. ročníku: Slova proti kladná: Učíme se abecedu Druhy vět: Slovní druhy: Věta jednoduchá a souvětí Párové souhlásky : Pád, číslo a rod podstatných jmen

Vzory podstatných jmen Pro skloňování podstatných jmen existuje několik vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu. Procvičte si je a zkuste si na konci krátký text UČIVO: Tvary podstatných jmen, mluvnické kategorie. CÍL: - správně skloňuje podstatná jména. ZADÁNÍ: Napište do školního sešitu: Učebnice 36/9a (opakujte obtížnější skloňování podstatných jmen, využijte internet ). Zopakujte si druhy a pravopis přídavných jmen (tabulka - Učebnice str. 37

Chcete-li se neučit ovládat a skloňovat německá podstatná jména a členy je nezbytné naučit se správně rody německých podstatných jmen a dále skloňování německých členů podstatných jmen, např.: v nominativu-Die Mutter bringt mir einen roten Apfel (Matka mi přinesla červené jablko) a v dativu- Ich bringe der. Ruština pro začátečníky je určena pro ty, co s ruským jazykem nemají žádné zkušenosti. Student začne od úplných základů. Za půl roku studia se naučíte používat azbuku, osvojíte si základní gramatiku a naučíte se první slovíčka a fráze na téma Moje rodina, Profese, Volný čas, Cestování aj

Skloňování podstatných jmen 1 Němčina. Vyberte správnou variantu. Wir lesen . Das ist das Gebäude . Er besucht . Zu dem Haus gehört . Wie kommen wir ? Mario bereitet . vor. Viele Leute fahren in . Sie haben zu Hause . Das ist das Fahrrad . Sie machen. Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p.. Všechny informace o produktu Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle jednotlivých rodů. NNS461 (pracovní sešit pro 4. ročník) Druh produktu: Sešity. Dostupnost: skladem i-16% sleva. 44 Kč. Pracovní list určený k procvičování skloňování podstatných jmen, k procvičování slabého skloňování podstatných jmen, 2. pádu podstatných jmen

Vzory podstatných jmen a skloňování. 9. 12. 2018 . Naučíš se pravidla, systém, podle kterého to funguje, ale život pak přinese spoustu situací, u kterých to bude fungovat docela jinak. Netřeba se trápit předem, je třeba se připravit. Protože kdo je připraven, vyskloňuje i myši a nic ho nezastav Čeština - 6.r. - mluvnice. Cíl: zvláštní případy skloňování podstatných jmen. Struktura: a) Odchylky od skloňování - duálové skloňování b) kontrola dú c) zadání dú d) učebnice - cvičení z učebnice e) testík Shrnutí Jmenný rod je mluvnická kategorie, která ovlivňuje skloňování podstatných jmen. Vzor. Vzor je podstatné jméno určené jako ukázka pro skloňování (deklinaci) dalších podstatných jmen stejného typu. V češtině se vyskytují následující hlavní vzory Skloňování cizích vlastních jmen Autor: Mgr. Jiří Benda. Vyber z možností správný tvar slova. V některých případech jsou možné dvě varianty. Zobrazit všechny otázky. <= => Z deseti oper (Čajkovskij) jsou nejznámější dvě: Evžen Oněgin a Piková dáma. 2. Určete čísla u podstatných jmen; 3. Určete rod u podstatných jmen; 4. Určete vzor u podstatných jmen; 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete.

Od podstatných jmen rodu ženského se tvoří přídavná jména přivlastňovací příponami:-in (matčin kabát), -ina (matčina košile), -ino (matčino auto) Skloňování přídavných jmen tvrdých; Přídavná jména mění své koncovky podle rodu, čísla a pádu. Přídavná jména tvrdá skloňujeme podle vzoru mladý. Pro skloňování podstatných jmen existuje několik vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu. Procvičte si je a zkuste si na konci krátký text. 0 kreditů Slovní druhy . Český jazyk dělí slova do slovních druhů. Ve vymezení jednotlivých slovních druhů hrají úlohu různé faktory: jakým.

Sebehodnocení | Výuka čtení, Učení, Výuková schémata

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

 1. U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou
 2. Skloňování podstatných jmen pak rozdělujeme na tři skupiny podle rodu: na mužské, ženské a střední U podstatných jmen na -мя ve druhém, třetím, šestém a sedmém pádě jednotného čísla a ve všech pádech množného čísla se ke kořeni připojuje přípona -ен-/-ён-
 3. ativu Podstatná jména patří k mužskému, ženskému nebo střednímu rodu a mění se podle pádů (šest pádových tvarů) a podle čísla (jednotné číslo a množné číslo)
 4. Většina podstatných jmen cizího původu přejímá při skloňování domácí koncovky . Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských jmen . České skloňování je změna slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) pomocí jejich koncovek dle čísla (jednotné, množné) a mluvnického pádu
 5. skloňování, jediná změna jejich tvaru nastane při tvorbě množného čísla. Množné číslo se nijak neprojevuje u přídavných jmen - one blue flower / three blue flowers. Pravidelné množné číslo U většiny podstatných jmen se množné číslo tvoří jednoduše, a to koncovkou: -S a house - two houses an apple - two apple
 6. Vzory u podstatných jmen určujeme podle rodu (u mužského také podle životnosti) a podle zakončení 1. a 2. pádu jednotného čísla. Přehled vzorů českých podstatných jmen: rod mužský životný: pán, muž, předseda, soudce, neživotný: hrad (les), stroj; rod ženský: žena, růže, píseň, kos
 7. Procvičení pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu mužského. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Test z ruštiny č. 1 (skloňování podstatných jmen: běžně používaná slova) Doplňte větu, podtržené slovo uveďte v náležitém tvaru: 1 Pomůcka je určena pro žáky 5.-6. ročníku, případně lze využít již ve 4. ročníku. Žáci procvičují rod a pád podstatných jmen. Materiál obsahuje 2 doplňovací tabulky, 35 karet k doplňování a 2 kontrolní karty. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinách. S pomocí kartiček procvičují skloňování podstatných jmen

Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen

 1. Téma Vzory podstatných jmen rodu mužského je zpracováno na dvou tabulkách, které jsou určeny do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. ročníku základní školy. První část poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování životných vzorů mužského rodu (pán, muž, soudce, předseda)
 2. Skloňování substantiv v singuláru. ruský jazyk, 2. ročník. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz. Pracovní list slouží k procvičování a upevňování skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského v jednotném čísle podle vzorů: магазин, портфель, школа, неделя, фотография..
 3. Skloňování podstatných jmen. STARTER Vydáno dne 25.06.2008 V češtině skloňujeme pomocí pádových koncovek, tzn. že v každém pádě končí slovo jinak a to nám pomáhá určit, o jaký pád se to jedná. Španělštině, a i mnohým jiným jazykům, jako například angličtina, němčina, aj. tyto pády chybí, mají pouze.
Pridavna jmena - Cochces

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle jednotlivých rodů. Sešit navíc obsahuje: · - sebehodnocení žáků, · - souhrnné opakování, · - opakovací diktáty, · - klíč s řešením Skloňování podstatných jmen rodu ženského Google nemokama paslauga akimirksniu išverčia žodžius, frazes ir tinklalapius iš lietuvių k. į daugiau nei 100 kitų kalbų ir atvirkščiai čas budoucí čas přítomný čas minulý čas. deklinace/skloňování deklinovat/skloňovat. skloňování skloňovat. imperativ/rozkazovací způso České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy

Share. Report. 192 Views. Skloňování podstatných jmen rodu mužského procvičování. 10. listopadu 2009. skloňování vlastních jmen ; Pokud si pečlivě prohlédneme skloňování všech rodů, zjistíme, že tvary 2., 3., 6. a 7. pádu se ve všech rodech shodují. Vyberte si co potřebujete z 1 900 000 aktuálních inzerátů Narazíme na ně při skloňování několika podstatných jmen označujících párové části těla - ruce, nohy, oči, uši - a dvou číslovek - dva a oba. Ruce, nohy, oči, uši Pokud označují části těla lidí či zvířat, jsou podstatná jména ruce, nohy, oči, uši v 7. pádě množného čísla zakončena na -a, a to i v. Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor pán učeb. str. 74/1, 2 - ústně, str. 75/4a), 5, 7 - ústně PS - str. 16 - celá Procvičování: učeb. str. 74/3, str. 75/8,9 vzor pán - online cvičení - zde pravopis podstatných jmen - online cvičení - zde Čtení: Lovci mamutů - Lev Čítanka - str. 126 - 128 Kdo na hradě. Didaktická pomůcka slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva pádových otázek a skloňování podstatných jmen. Žáci přiřazují jednotlivá slova napsaná na kartičkách ke správným pádovým otázkám skloňování příjmení skloňování němčina skloňování datum skloňování přídavných jmen němčina lokál (O kom/o čem?) dativ (Ke komu/čemu?) skloňování jmen České skloňování skloňování cizích jmen skloňování skloňování přídavných jmen instrumentál (S kým/čím?) genitiv (Bez koho/čeho?) zeptat synonymum.

 1. U podstatných jmen rozlišujeme trojí rod: mužský, ženský a střední. U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme další mluvnický význam: životnost a neživotnost. Při určování životnosti jsou rozhodující tvary 1.,2. a 4. pádu čísla jednotného. U jmen životných platí
 2. Skloňování podstatných jmen 3; Vyjmenovaná slova po p Členy určité a neurčité: situační použití; Minulý čas prostý a průběhový; Zájmena - procvičování; Skloňování přídavných jmen v přívlastku 3; Skloňování podstatných jmen 1; Poměry hlavních vět; Přítomný čas prostý a průběhový; Psaní ě - je - n
 3. Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského E-shop Nástěnné obrazy pro školy 70 x 100 cm Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského České skloňování - Wikipedie České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek
 4. Ukázali jsme si způsob stupňování přídavných jmen v angličtině a tvoření komparativu (druhého stupně) a superlativu (třetího stupně). Pojďme si vše ještě krátce shrnout. Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik)

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatných jmen. Gramatické kategorie. Na úvod je nutné říci něco o gramatických kategoriích podstatných jmen. Jsou to: rod - mužský, ženský, střední Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ + Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního (karta) - Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným Vzory podstatných jmen, skloňování rodu mužského - tabulka A4. Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k připomínání přehledu učiva mimo třídu Skloňování podstatných jmen Čeština ø 40.9% / 56544 × vyzkoušeno Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo.. Склонение Чешской слова Valonsko

Týdenní plán 27

- online hodina (8.00), procvičování krácení kmenové souhlásky, skloňování podstatných jmen rodu středního, skloňování jmen osobních, pomnožných jmen místních 26. 11. - online hodina (10.00), učivo skloňování vlastních jmen osobních a místních, procvičování PL - skloňování vlastních jmen LITERATURA 14. 10 Jak na pády podstatných jmen - Škola Zvesela. Na procvičení mluvnických kategorií podstatných jmen mám pro vás ještě jednu hru - kolíčkovanou. V této hře najdete 60 podstatných jmen na procvičení pádu, čísla a rodu. Pracovní listy si vytiskněte, nastříhejte, pokud máte možnost tak zalaminujte Nástěnný výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady Skloňování německých podstatných jmen. Skloňování podstatných jmen v němčině se vůbec nemusíte bát. Němčina má jen čtyři pády a pravidla jsou velmi jednoduchá. Podívejte se sami. Množné číslo německých podstatných jmen. Vytvořit množné číslo v němčině není tak jednoduché, jako v angličtině

Jak na psaní velkých písmen | Prima účaČeský jazyk - předpona S, Z, VZ; Safari | Domácí vzdělávání
 • Dětské boty geox výprodej.
 • Volvo fh 500 euro 6.
 • New york rangers stanley cup.
 • Semmelrock naturo.
 • Láska mezi superstar zkouknito.
 • Mistri zastavarny video.
 • Muhammad ali wikipedia.
 • Těsnící guma ve spreji.
 • Pohanka trávení.
 • Magnetická bouře prosinec 2017.
 • Omri katz.
 • Tv program doma.
 • Policový regál hloubka 15 cm.
 • Já tonya cz dabing.
 • Parvovirus smitte fra hund til menneske.
 • Plexisklo na míru e shop.
 • Boty na házenou dámské.
 • Jak tancovat na diskotéce.
 • Palec u nohy latinsky.
 • Olomouc hlavní nádraží obchody.
 • I dnes teplice.
 • Oteklé rty příčiny.
 • Mašle do vlasů jojo siwa.
 • Střední letecká škola moravská třebová.
 • Uriel kratochvílová.
 • Graceland sandály.
 • Dárkové sady pro muže axe.
 • Zš králův dvůr bakaláři.
 • Stříhání koček praha 6.
 • Airplay receiver windows.
 • Židovské muzeum praha.
 • Zombie ve snech.
 • En ki.
 • Háčkované šaty návod mimibazar.
 • Jak funguje svíčka měnící barvy.
 • Dubový nábytek.
 • Abstak po cigaretach.
 • Bazen do bytu.
 • Stromeček z korálků návod.
 • Spectral cz dabing.
 • Údolí křížovka.