Home

Krystalinikum

SUK, Miloslav. Krystalinikum. 1998. vyd.Brno - Stuttgart: Moravské muzeum, Nagelle und Obermiller, 1998. 117 s. Krystalinikum, 24. ISBN 80-7028-119-7. Další. krystalinikum. Výslovnost:-ny-Upozornění: vložil uživatel JosefZ a ověřil editor. Význam: • (z řec. zákl.) geol. soubor krystalických hornin • oblast, kde se tyto horniny ve velkých masívech vyskytuj. Novoměstské krystalinikum se rozděluje na spodní souvrství v padstatě monotónního charakteru s hojně zastaupenými biotiticko-muskovitickými a chloriticko-muskovitickými fylity a svrchní souvrství s páskovanými metadrobami a páskovanými metapelity. Metamorfně se obě souvrství vzájemně neliší krušnohorské krystalinikum je brachyantiklinální stavby a skládá se z různě metamorfovaných sedimentů prekambrického až staropaleozoického stáří (fylitů, svorů a pararul) a z migmatitů, ortorul a granitů. Pod celými Krušnými horami leží patrně souvislý granitický batolit, k němuž patří především viz karlovarský a smrčinský pluton, četné žulové porfyry.

Kutnohorské krystalinikum: hlavní stránka: seznam lokalit: mapa lokalit: o autorech: průvodce Morava: Postavení jednotky, která se označuje jako kutnohorské nebo kutnohorsko-čáslavské krystalinikum, není v literatuře jednotné a názory na tuto problematiku se neustále vyvíjí krystalinikum na pravidlech českého pravopisu. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel a) Kutnohorské krystalinikum: jednotka krystalinika omezená na Z blanickou brázdou, na J vůči moldanubiku ratajskou zónou. Na S se noří pod sedimenty české křídové pánve. b) Čáslavské krystalinikum: jednotka.krystalinika navazující na JV na kutnohorsk Krystalinikum v povodí Střední Vltavy: 5727,32 km 2: 6411: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny: 188,76 km 2: 6412: Krystalinikum Lužických hor: 94,06 km 2: 6413: Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy: 701,59 km 2: 6414: Krystalinikum Jizerských hor a Krkonoš v povodí Jizery: 899,62 km 2: 6420: Krystalinikum.

Krystalinikum - Masaryk Universit

Hydrogeologické rajony: 5140 Kladenská pánev 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy (část tvořená útvary podzemních vod 63203 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část) 6520 Krystalinikum v.

krystalinikum - ABZ

Krystalinikum - Oficiální stránky obce Olešnice v

Svratecké krystalinikum. Svratecké krystalinikum tvoří jv. část kutnohorsko-svratecké oblasti. Je mladší než poličské krystalinikum v jehož nadloží se nachází. Litologicky i metamorfně je hranice obou jednotek pozvolná. Vůči ostatním sousedním jednotkám je hranice zpravidla zvýrazněna tektonicky Krystalinikum : contributions to the geology and petrology of crystalline complexes. Uloženo v: Podrobná bibliografie; Typ dokumentu: Periodikum: Jazyk 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov. 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. 6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy. 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 6240 Svrchní silur a devon Barrandien Během horotvorných pochodů tehdy vznikala první podoba masivu zvaného Krkonošsko-jizerské krystalinikum. Druhohorní zvětrávání, třetihorní alpínské vrásnění, následná vodní eroze a opakované čtvrtohorní zalednění postupně přetvářely přirozený vzhled Krkonoš až do jejich současné podoby

krušnohorské krystalinikum - Geologická encyklopedi

 1. krystalinikum Viz též: geomorfologie Viz též: vyvřelé hornin
 2. Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a proudění podzemní vody, složené z jednoho a více útvarů podzemních vod. Vymezuje se na základě přírodních charakteristik v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě. Tento proces v Česku upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů.
 3. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Krystalinikum.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby
 4. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}
 5. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu krystalinikum.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru
 6. Krkonošsko - jizerské krystalinikum: hlavní stránka: seznam lokalit: mapa lokalit: o autorech: průvodce Morava: Krkonošsko-jizerské krystalinikum je součástí lugické oblasti Českého masivu. Jednotka má oválný tvar s mírným protažením ve směru ZSZ - VJV. Na jihu a východě je překryta svrchnopaleozoickými sedimenty.
 7. Krystalinikum Contributions to the Geology and Petrology of crystalline complexes. Arbeiten zu Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten. Ed.: Publ. by the Moravian Museum/ Mährisches Landesmuseum Brno. 1997. 180 pages, 89 figures, 27 tables, 17x24cm, 510 g Language: English (Krystalinikum, Volume 23) ArtNo

Regionálně geologická jednotka kutnohorské krystalinikum

Krystalinikum Contributions to the geology and petrology of Cristalline Complexes. Arbeiten zu den Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten. Ed.: M. Suk. 1989. 150 pages, 67 figures, 20 tables, 17x24cm, 370 g Language: English (Krystalinikum, Volume 20) ArtNo. ES182000220, paperback, price: 33.00 € in stock and ready to shi Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse.V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvě Krystalinikum a Metamorfovaná hornina · Vidět víc » Mezozoikum. Mezozoikum (druhohory) je geologické období přibližně před 252 až 66 miliony let, které tvoří střední éru fanerozoika, nejmladšího eonu (věku) Země. Nový!!: Krystalinikum a Mezozoikum · Vidět víc » Pánev (geomorfologie V ČR je to silezikum, krkonošské krystalinikum, moravikum nebo metamorfované ostrovy středočeského plutonického komplexu. Jako mramory se označují i kontaktně metamorfované vápence, které vznikají tepelným působením hlubinných magmatických těles. Tento kontakt bývá zpravidla zonální podle teplotního gradientu

krystalinikum: pravidla českého pravopis

Domažlické krystalinikum je s barrandiensko-tepelským krystalinikem spojeno pozvolným metamorfním přechodem. Hranicí je konvenčně, podobně jako v případě tepelského krystalinika biotitová izográda. Západní hranicí s moldanubickou oblastí je tektonická zóna českého křemenného valu.Dominantními horninami této dílčí oblasti jsou fylity, svory až pararuly. Krystalinikum v povodí Střední Vltavy v povodí 1-04-06: 632: Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí 1-01-01, 1-01-02, 1-05-01, 1-05-02, 2-04-06 a 2-04-07: 641: Krystalinikum Orlických hor: 642: Kutnohorské krystalinikum a Železné hory: 653: povodí Odry 2-00-00: Glacifluviální sedimenty v západní části Liberecké. předchozí slovo: » krystalinikum následující slovo: » krystalizovaná inteligence slovo se nachází na stránce: K:131 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Všeobecná charakteristika. Kraj: Jihomoravský kraj Okres(y): Brno-venkov Katastrální území: Babice nad Svitavou Mapové listy: 2441, 24413 Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum Lokalizace: Jz. svah údolí řeky Svitavy v Řícmanicko-kanickém prolomu , asi 1. Název: Krystalinikum : Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes. Vol. 25 / [edited by Miloš Suk]. Nakl. údaje: Brno : <<The>> Moravian Museum, 199

Krystalinikum - Další jazyky. Stránka Krystalinikum je dostupná v 21 dalších jazycích. Návrat na stránku Krystalinikum. Jazyky Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery: 900: 6420: Krystalinikum Orlických hor: 567: 6431: Krystalinikum severní části Východních Sudet: 923: 6432: Krystalinikum jižní části Východních Sudet: 1 423: 6510: Krystalinikum v povodí Lužnice: 1 534: 6520: Krystalinikum v povodí Sázavy: 2 677

611 Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa 1281 646 612 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 1111 661 613 Krystalinikum východní části Krušných hor 619 600 62 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum západních Čech 621 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov. Vážení uživatelé, knihovna je od 19.11.2020 až do odvolání otevřena v omezeném režimu. Další informace naleznete zde HANŽL, P. a R. MELICHAR. The Brno Massif: a Section through the Active Continental Margin or Composed Terrane? Krystalinikum, Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. BOKR, P. (2005): Foto - Kutnohorsk krystalinikum. In: Fotoarchiv esk geologick slu by [online datab ze]. Praha, esk geologick slu ba [cit. 2020-10-01] cs Krystalinikum tatrika spolu s obalovými sekvencemi a subtatranskými příkrovy tvoří pásmo jádrových pohoří, kde vystupuje v terciérních hrásťových strukturách Malých Karpat, Považského Inovce, Tribeče, v Strážovských vrších, Žiaru, Malé a Velké Fatře, Tatrách a Ďumbierskych Tatrách

Krystalinikum : Arbeiten zu Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten . Korporativní autor: Moravské zemské muzeum (Brno, Česko) Jazyk: Němčina Angličtina: Vydáno: Praha : Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften, 1962-^^^^ Témata Stav Dílčí knihovna Popis Umístění LCC signatura Stará signatura ; Volný výběr, k vypůjčen BOKR, P. (2002): Foto - Kaňk - kutnohorské krystalinikum. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2020-11-26] Všeobecná charakteristika. Kraj: Královéhradecký kraj Okres(y): Trutnov Katastrální území: Dolní Albeřice Mapové listy: 0342, 03422 Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum Lokalizace: 800 m SZ od kóty 1005 Mravenečník v údolí Suchého Dolu Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu.

Krystalinikum. Krystalinikum je soubor krystalický a často metamorfovaných hornin, které tvoří podloží. Označuje se jím vrstva hornin pod sedimenty (usazenými horninami) a výplň pánví. Pro hledače ropy nebo zemního plynu jsou tyto horniny naprosto nezajímavé, protože nemohou obsahovat uhlovodíky Exkurze 41 - Krystalinikum, permokarbon, křída a neovulkanity v okolí Železného Brodu. Pozvánka na jarní exkurzi České geologické společnosti č. 41 - Krystalinikum, permokarbon, křída a neovulkanity v okolí Železného Brodu (lužická porucha, údolí Jizery

Geologie. Krystalinikum Českého lesa. Pojmem Český les je označováno pohoří morfologicky výrazně vymezené vůči vnitrozemské oblasti Tachovskou brázdou a Podčeskoleskou pahorkatinou v protažení ssz směru od Folmavy k Broumovu Regionálně geologické jednotky V3.02 (19.6.2018) 2 SVATAVSKÉ KRYSTALINIKUM KRA OLOVÍ KRA KYNŠPERSKÁ KARLOVARSKÝ PLUTON SLAVKOVSKÉ KRYSTALINIKUM home > i-Gallery > Svratecké krystalinikum. Svratecké krystalinikum. Kód produktu: AD2369. Vaše cena: 110 000,00 Kč.

Hydrogeologické rajóny - CHM

(zábřežské krystalinikum) Alluvial gold in the area Dlouhá Ves - Řepová (Zábřeh Crystalline Complex) Zdeněk dolníček 1)*, Miroslav nepejchal2) a jana UlManová1) 1)Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9; *e-mail: zdenek.dolnicek@nm.cz 2) Žižkova 8, 787 01 Šumper Krystalinikum, Brno-Stuttgart: Moravské zemské muzeum, 2004, roč. 30, -, s. 167-187. ISSN 0454-5524. info; BAROŇ, Ivo, Václav CILEK, Oldřich KREJČÍ, Rostislav MELICHAR a František HUBATKA. Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)

Turmalinit z Velkých Žernosek (oparenské krystalinikum, severní Čechy) Autoři: HOUZAR Stanislav CEMPÍREK Jan TOMAN Jiří HRAZDIL Vladimír FILIP Jan RADOŇ Miroslav Rok publikování: 2014: Druh: Článek v odborném periodiku Časopis / Zdroj. Geologické členenie. Český masív je klasickou a pomerne dlhodobo a intenzívne skúmanou geologickou oblasťou. Pre dnešné ponímanie a názvoslovie oblastí Českého masívu mali veľký význam práce E. Suessa a H. Stilleho.. Tektonicky a stratigraficky možno v oblasti Českého masívu vyčleniť viacero (vertikálnych) štruktúrnych úrovní, ktoré reprezentujú viaceré. The main focus of this work is the radiometric measurements on waste piles of mining work of the former state-owned corporation, and his JD Jachymov geological prospecting division Kutaci prace III in the Krkonose-Jizera krystalinikum svratecké krystalinikum (Česko) See: moldanubikum (pohoří) See also: Česká vysočina (pohoří) moravské moldanubikum (Česko) středočeský plutonický komplex (Česko) krkonošsko-jizerské krystalinikum (Česko a Polsko) silezikum (Česko) svratecká klenba (Česko). Krystalinikum anebo basement (z angl. podlo\u017E\u00ED) je komplex krystalick\u00FDch, v\u011Bt\u0161inou metamorfovan\u00FDch a magmatick\u00FDch hornin, hlavn\u011B granitoid\u016F. Obvykle se pou\u017E\u00EDv\u00E1 pro ozna\u010Den\u00ED vrstvy hornin pod sedimenty, platformn\u00EDm pokryvem nebo v\u00FDpln\u00ED p\u00E1nv\u00ED

Součástí je i krystalinikum Opárenského údolí. Tvoří je fylity a svory až do výše metamorfovaných metapelitů (pararul, migmatitů), ortorul a granitů. Tektonicky je krystalinikum členěno na řadu synklinál a antiklinál, s převažující brachyantiklinální stavbou s osou sklánějící se se k Z-JZ Vliv klimatických změn na České krystalinikum- Author: Nedvědová ml. Last modified by: Hrkal Zbyněk Created Date: 3/22/2006 2:30:19 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: N Other title ZLÍN - Radní Zlínského kraje na svém pondělním zasedání schválili projektový rámec k projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí Venkovní geologická expozice - jesenické krystalinikum. Realizace expozice je vyčíslena na 976 100 korun Krystalinikum. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA. Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Patrik Kabátník, Fritz Finger ZPRÁVA O VÝZKUMU TREMOLITOVÝCH MRAMORŮ U KUROSLEP NA ZÁPADNÍ MORAVĚ (OLEŠNICKÁ SKUPINA, MORAVIKUM) Stanislav Houzar, Monika Němečková, Milan Novák.

Kutnohorské krystalinikum: je součástí kutnohorsko-svratecké oblasti, která lemuje severní a severovýchodní okraj moldanubika. Na rozdíl od něj prošlo nižším stupněm metamorfózy. Má pestrou horninovou skladbu: dvojslídné ruly, svory, kvarcity, amfibolity, erlány, migmatity, eklogity Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy) Údaj o odpovědnosti : Pavel Hanžl, Jiří Adamovič, Marcela Stárková.

Úvod. Článek je zaměřen na problematiku podzemních vod a doplňování jejich zásob. Jedná se o často řešené téma, jelikož nepříznivé klimatické podmínky, které panují v posledních letech, a to především nízké srážkové úhrny, zvyšující se teploty a z toho plynoucí sucho, mají nepříznivý vliv na doplňování zásob podzemních vod Svoboda, Josef, 1908-1983: Regionální geologie ČSSR. Český masív Krystalinikum 5 Geologické prostedí, v n#mž nastává ucelený ob#h podzemní vody, se nazývá hydrogeologickou strukturou. Souhrn zákonitostí, které ovliv%ují vznik, výskyt, pohyb Plán oblasti povodí Dyje: ÚVODNÍ STRANA: NAPIŠTE NÁM: OBSAH; Průvodní zpráva; Stručný souhrn; Struktura Plánu oblasti povodí Dyj

Základní údaje: - eAGR

DSpace VŠB-TUO; Hornicko-geologická fakulta / Faculty of Mining and Geology (HGF) Vysokoškolské kvalifikační práce Hornicko-geologické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Mining and Geology (HGF krystalinikum 425: migmatit Stáří: paleozoikum, Typ hornin: metamorfity, Geologický region: saxothuringikum - slavkovské krystalinikum 439: ortorula Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity, Geologický region: saxothuringikum - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum 439: ortorul Oblastní geologové ČGS Č. Název oblasti* Oblastní geolog Zástupce 1 Šumavské moldanubikum - okres KT - moldanubikum Českého lesa; domažlické krystalinikum; západočeský pluton; západočeské bazické magmatity RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D. RNDr. Barbora Dudíková 2 Šumavské moldanubikum -..

Značnou část investice na vybudování venkovní geologické expozice pokryje dotace z Evroé unie. Hvězdárna Valašské Meziříčí na její realizaci vyčlení necelých 182 tisíc korun. Expozice hornin jesenického krystalinika nejsou nikde v okolí prezentovány. Součástí projektu budou také virtuální prohlídky geologických a vzdělávacích expozic, upřesnila. krkonošsko-jizerské krystalinikum: krkonošsko-jizerský pluton: krosněnská facie: krunýř. Krystalinikum.. [Československá akademie věd.;] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in libraries near you.

Krystalinikum; Français FR Deutsch DE English EN. Krystalinikum Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes. Arbeiten zu Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten. Eds.: Dudek, A., Suk, M. 1971. 166 pages, 47 figures, 4 tables, 1 plate, 17x24cm, 500 g Language: Englis Krystalinikum Contributions to the geology and petrology of cristalline complexes. Arbeiten zu den Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten. Ed.: M. Suk. 1993. 128 pages, 19 figures, 9 tables, 17x24cm, 310 g Language: English (Krystalinikum, Volume 21) ArtNo. ES182000221, paperback, price: 45.00 € in stock and ready to shi Krystalinikum, oblast, kde se vyskytují krystalické horniny ve velkých masívech.. Související hesla. novoměstské fylit

Geopark Přírodovědecké fakulty UK

Hydrogeologické rajóny 1:50 000 - CHM

Krušnohorské krystalinikum, regionální geologická jednotka brachyantiklinální stavby, složená z různě metamorfovaných sedimentů prekambrického až staropaleozoického stáří (fylitů, svorů, pararul), z migmatitů, ortorul a granitů. Na jihu je krušnohorské krystalinikum ohraničeno litoměřickým zlomem, vlastní Krušné. Krystalinikum Krystalinikum anebo basement (z angl. podloží) je komplex krystalických, většinou metamorfovaných a magmatických hornin, hlavně granitoidů. Obvykle se používá pro označení vrstvy hornin pod sedimenty, platformním pokryvem nebo výplní pánví. Samotný sedimentární pokryv krystalinika je často označovaný jako sedimentární obal.V Evropě a Severní Americe.

Český ráj geologie-Geologie Českého ráje

Krystalinikum - Wikiwan

613 krystalinikum východních Krušných hor 641 krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor. Rajón 463 Děčínský Sněžník. Zahrnuje téměř celou plochu křídové morfologické jednotky III-A-3-a Sněžnická hornatina na levém břehu Labe (bez území na pravém břehu) až k vodoteči Jílovského potoka Na jižním okraji Krkonoš se krkonošsko-jizerské krystalinikum noří pod zemský povrch a je překryto různými sedimenty mladšího geologického stáří, zejména usazenými permokarbonskými horninami (podkrkonošský permokarbon) Kraví hora leží na hranici dvou významných geologických celků: Český masív - prastaré krystalinikum, vzniklé sopečnou činností a Karpaty, tvořené mořskými a sladkovodními sedimenty a sprašemi. Právě krystalinické podloží dodává zdejším vínům zvláštní minerální charakter Krystalinikum Východních Sudet - v povodí 4-10-01, 4-10-02 a 4-10-03: 643: Kulm Nízkého Jeseníku - v povodí 4-10-03 a 4-11-02: 661: Kulm Drahanské vrchoviny - v povodí 4-10-02, 4-10-03 a 4-13-01: 66 8 ha, převažující podloží: granodiorit, rula a prvohorní krystalinikum: Roční produkce v litrech: 40 000, z toho láhve 60 000: Možnost koupě vína ve vinařství: Ano: Možnost ochutnávky: Ano: Možnost ubytování ve vinařství: Ne: Nejvýznamnější získané ocenění: Ryzlink rýnský 2009, VOC Znojmo ZM TerraVino »Vlajková.

KRYSTALINIKA - cvut

zprÁva o vÝzkumu sn-bohatÉ minerÁlnÍ asociace s as-vesuvianem v nedvĚdickÉm mramoru u kozlova na zÁpadnÍ moravĚ, svrateckÉ krystalinikum Insignificant skarn-like rock was discovered in Nedvědice marble near Kozlov (near Štěpánov nad Svratkou, Svratka Crystalline Complex) Historie Krkonoš : strana 2. Krkonoše spolu s Jizerskými horami patří z hlediska geologického do jediného celku, zvaného krkonošsko-jizerské krystalinikum. Převažují v něm krystalické břidlice (svory, fylity, kvarcity a krystalické vápence) starohorního až prvohorního stáří tj. asi miliardu let staré Na severovýchodní okraj oblasti zasahuje poličské krystalinikum, v jehož horninové skladbě převládají vesměs jemnozrnné biotitické ruly. Severozápadní cíp oblasti tvoří železnohorský pluton, budovaný všeradovským subvulkanicko-granitovým komplexem červenavých žul a amfibolicko-biotitických granodioritů s.

1» 4kamenivoGC60Q3M Violik (Earthcache) in Královéhradecký krajGeopark KBRSuchý kopec – Wikipedie

Z geologického hlediska je Český ráj tvořen několika geologickými formacemi. Úplně nejhlouběji nalezneme krystalinikum s fylity, vápenci. Nad nimi leží melafyry s nádhernými acháty, ještě o něco výš jsou vulkanická tělesa, ale to,. hlinská zóna,! která odděluje! kutnohorské! krystalinikum! od! svrateckého! a křídelský! a vírský! zlom! ve! svrateckém! krystaliniku; kromě! těchto! nejvýraznějších! poruch! se! v! oblasti! vyskytuje! řada dílčích! zlomů! Vinařství Špalek - Nový Šaldorf 104/E, 671 81 Znojmo. Vinařství Špalek je rodinným vinařstvím, které od roku 1970 vede František Špalek, syn Josefa Špalka, který do Nového Šaldorfa přišel v roce 1945 z Valašska. Skutečný rozvoj zažilo vinařství až po roce 1989, kdy stát konečně povolil soukromě podnikat. Kromě manželky Marty jsou výraznými posilami rodinného. Krystalinikum Českého masivu dále rozdělujeme na 4 podoblasti: Krystalinikum jižní části Českého masivu nejrozsáhlejší, spojuje oblast mezi: Domažlice, P říbram, Kutná hora, Boskovice, Znojmo krystalinikum západní části Českého masivu zahrnuje: Český les, Karlovarskou vrchovinu krystalinikum soustavy Krušnohorsk 65603 Krystalinikum v povodí Svratky - západní část 322,0 391, 392 65700 Krystalinikum brněnské jednotky 501,1 393 66300 Moravský kras 88,6 479 TA 2.2b 1/1. Created Date

 • Sošky na zahradu.
 • Příčná poloha plodu.
 • The survivalist.
 • Joyful noise.
 • Titanium text.
 • Mondrian composition with red yellow and blue.
 • Taissa farmiga sourozenci.
 • Silence 9c.
 • Botanická zahrada liberec.
 • Chirurgická přeměna z muže na ženu.
 • Evropská agentura pro léčivé přípravky.
 • Koupání mainské mývalí kočky.
 • Jillian michaels filmy.
 • Pohoda look download.
 • Kapesní nože.
 • Wiki siréna.
 • Vít rakušan.
 • Pražené arašídy recept.
 • Škorpion vz 61 bazar.
 • Sportovní tanec praha.
 • Open office recenze.
 • Odlety dubaj praha.
 • Tropické ovoce.
 • Curver odpadkový koš.
 • Vytrvalé rostliny zástupci.
 • Tucson roadrunners.
 • Seznam ptactva.
 • Maximilian bajlitz.
 • Obrazy na platne rucne malovane.
 • Cvičení pro těhotné trutnov.
 • Přístav libeň.
 • Svadilfari.
 • Julianne hough filmy a televizní pořady.
 • Dětská ortodoncie.
 • Boty bugatti ostrava.
 • Uno wiki.
 • Kde koupit ezechielský chléb.
 • Youtubeconverter2.
 • Lightroom hipster presets.
 • Jak začít tancovat.
 • Angioplastika dolních končetin.