Home

Podstatná jména test

Test: Podstatná jména hromadná a pomnožná. Vydáno dne 30.09.2011 od Jana Skřivánková. Test je zaměřen na rozeznávání podstatných jmen hromadných a pomnožných Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí Čj - příprava na test z podstatných jmen. Látka k procvičení: podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná.

PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem. bušit kladivy: městy : velká vítězstv -> pod ko Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Test vyzkoušen 58073 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi. smrťmi. Ukážu vám, jak vypadá automobil bez (rez). rzi. rezu. rzi i rezu. Chlapec odevzdal výkres bez načrtnutého (kužel) 1. V hudbě je důležité dodržování (rytmus). 2. Bakterie jsou bezjaderné (organismus). 3. Koala se živí listy (eukalyptus). 4. Velmi nebezpečné je onemocnět (tyfus)

Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní. Označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu.

Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,. Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk > Český jazyk - podstatná jména Český jazyk - podstatná jména. 1/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno játra je

Maturita z češtiny - didaktický test - Podstatná jména

Český jazyk online pro základní školy - online test - podstatná jména - 6. třída. info@icestina.cz. Prosím, použijte minimálně 3 znaky Jméno: 1. Rozděl podstatná jména rodu mužského na životná a neživotná. žák -> 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Abstraktní podstatná jména . Abstraktní podstatná jména označují názvy dějů, činností a vlastností. Tedy to, čeho se nelze nijak dotknout, protože jsou nehmotná. Abstraktní pojmy jsou ty názvy činností, vlastností a dějů, na které si nemůžeme nijak sáhnout, protože nemají žádnou hmotnou podstatu Konkrétní a abstraktní podstatná jména. Toggle navigation Škola po škole. Matematika ZŠ.

Test: Podstatná jména hromadná a pomnožná - Moje čeština

Navíc test obsahuje test vysvětlení všech správných odpovědí. PROČ se učit rozlišovat hromadná a pomnožná podstatná jména V dalším díle seriálu PROČ se učit se podíváme na hromadná a pomnožná podstatná jména Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní 6.11.2020 Přejatá slova končící na -us 9.10.2020 V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen 10.9.202 Podstatná jména - rod, životnost a číslo: BRZY - JAZYK - NAZÝVAT - RUZYNĚ: Pádové otázky: PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Urči rod, číslo a pád podstatných jmen: ZÁJMENA: Podstatná jména obecná a vlastní: ČÍSLOVKY: 3. OPAKOVÁN Podstatná jména: Podstatná jména v příslovích - DUM; Pády - Školákov; Pády - přiřazování - Školákov; Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné jméno - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen. Podstatná jména: Žák: - určí ve větě podstatná jména - skloňuje podstatná jména podle pádových otázek - učí se ptát pádovými otázkami, pamětně zvládá pádové otázky - rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, středn

Kategorie podstatných jmen - test

 1. Testi.cz > Jazyky > Němčina > Podstatná jména. test Podstatná jména (čeká na schválení) Autor: janzoubek (12vlož. 107vyzk.-2% ø)... vloženo 7.11.2017. Test vyzkoušen 85 krát, průměrný výsledek je 72%. Omlouvám se za případné chyby u členů. Jak se řekne kůň?.
 2. Podstatná jména: vzory ženského rodu - Podstatná jmena: vzory ženského rodu - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů
 3. Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.
 4. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 4. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod / test CJL-DK 016 Podstatná jména

Čj - příprava na test z podstatných jmen ZŠ Černošic

ALBRA - prodej knih a učebnic pro školy - Podstatná jména

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10. Podstatná jména - test. hodnocení lekce . Koncovky přídavných jmen a zájmen - pravopisná cvičení. hodnocení lekce . Tvary přídavných jmen - procvičování. hodnocení lekce . Stupňování přídavných jmen - procvičování. hodnocení lekce . Přídavná jména - test

- cizí podstatná jména - GRAMATIKA - souvětí - větné vzorce I - souvětí - větné vzorce II - druhy vět - vyjmenovaná slova - puzzle, závody - pravopisná směska - testy - přímá a nepřímá řeč přídavná jména koncovky - test I Podstatná jména začínající na písmeno k. Napsala: Konášová J. / komentářů: 0 Pro určení vzorů podstatných jmen je důležité si nejprve určit rod podstatného jména. Vzory se určují podle zakončení podstatného jména v prvním a druhém pádě. Test na pády podstatných jmen. na dvorku, za oknem, maminku, za. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2 Test: Verdammtes -N #1. Některá podstatná jména přibírají koncovku -N skoro všude, některá jen někde a jiná vůbec. První ze série testů, které ověří, jak s touto koncovkou umíte zacházet V tomto seznamu najdete 50 podstatných jmen, které se v psané angličtině používají nejvíce. Pro začátečníky, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu, je užitečné zvládnout právě tato podstatná jména jako první. Konkrétním způsobem označují různé osoby, místa a věci okolo nás. Začátečníci se často na počátku (mnohdy až příliš) soustředí na.

PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO 1 - na rychlost. PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO 2 - na rychlost. PODSTATNÁ JMÉNA - určování pádu 1. PODSTATNÁ JMÉNA - určování pádu 2 . PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - tetris. PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - rozzařovačka. PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - pexeso 1 . PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - pexeso 2. PODSTATNÁ. Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich:. Rod: mužský ( ten dům ); ženský ( ta dívka ); střední ( to jablko); Číslo: jednotné ( chlapec ); množné ( chlapci ); Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns) Mezi nepočitatelná podstatná jména řadíme taková podstatná jména, která spočítat nelze a chceme-li zjistit jejich množství, musíme si pomoci nějakou nádobou nebo jednotkou, kterou počítám na místo vlastního podstatného jména Dobrý den, omlouvám se, jestli je dotaz nevhodný, ale netuším, kam jinam to mohu napsat. Dělal jsem test a tam bylo cvičení o správném výběru z a, b, c, d

Stáhnout Version Stáhnout Velikost souboru 258.93 KB File Count Datum vytvoření 9. 9. 2019 Poslední úprava 23. 11. 2019 Podstatná jména (PDF Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní: a) Věnoval se psaní románu. (abstraktní podstatné jméno) b) Dostal psaní (dopis) z Paříže. (konkrétní podstatné jméno) Pomnožná Hromadná Látková Mají pouze tvary množného čísla M ají tvary jednotného čísla O značují látku bez ohledu na množstv

pád: číslo: rod: vzor: kontrola : u školy. Test podstatná jména - členy - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro začátečníky (úroveň A1 - Elementary)

Cvičení rod: rod: rod : 1 - 2 - 3 mužský : ženský : střední : dům : sešit : pero : krokodýl : disketa : počítač : úloha : kalendář : auto : labuť : pe PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob, zvířat, věcí Test - vypište z textu podstatná jména _____ 2. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN. PÁD ČÍSLO ROD (u mužského ŽIVOTNOST a NEŽIVOTNOST). (Vzor NENÍ mluvnická kategorie!). Podstatná jména abstraktní a konkrétní 2. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat nebo věcí, například: Jirkové, kočky, stoly, knihy, večeře. Podstatná jména pomnožná: Některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla a tímto tvarem označují jednu věc i více věcí

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ - pracovní list y_32

Podstatná jména vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře nebo jednu určitou věc. Píší se s velkým počátečním písmenem. Tento název může být jednoslovný - například Alena, Alík, Mars, Vánoce, nebo víceslovný - například Hradec Králové, Nobelova cena, V Ráji, Petr Nová Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

Podstatná jména pomnožná, látková a hromadn

Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat píšeme s velkým písmenem. David, Dita, Novák, Kábrt, vlčák Rex, pták Ohnivák, včelka Mája, liška Bystrouška. S velkým písmenem píšeme i přídavná jména přivlastňovací zakončená na -ův a -in, jestliže jsou odvozená od vlastních jmen Podstatná jména rodu středního Podstatná jména rodu ženského - vzor ŽENA Podstatná jména rodu mužského - vzor PÁN, vzor HRAD Podstatná jména (souhrnný test) Přídavná jména měkká a tvrdá Shoda jednoduchého podmětu s přísudkem Párové souhlásky Párové souhlásky (souhrnný test rod + vzor: mužský životný - pán, muž, předseda, soudce, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš mužský neživotný - hrad, stroj, mladý, jarní.

Skloňování podstatných jmen - Čeština — testi

Hromadná podstatná jména (collective nouns) Marek Vít | 27. 10. 2017 | komentáře: 4 Článek o tzv. collective nouns, tedy o hromadných podstatných jménech jako např. group, crew, staff atd. Pokračování článku Oba typy označují jednotné číslo! Hlavní rozdíl je v tom, že hromadná podstatná jména označují více věcí téhož druhu (listí se skládá z jednotlivých listů, dobytek z jednotlivých kusů atd.). Zatímco látková označují látku bez zřetele na množství - což je právě případ slov shíh, papír a zlato

test test! test!! - KamiNe

Seznam cvičen

Přejatá podstatná jména obecná zakončená na -us. Alena Chmelová, Miloslav Sedláček [Články]-Ke slovům cizího původu přejatým do české slovní zásoby patří také podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. pádě jedn. čísla na -us; jejich jádro tvoří slova původu latinského (včetně polatinštělých, přejatých ponejvíce ze staré řečtiny, v níž. Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným členům.Pády zpravidla mění tato jména podle koncovek, někdy i uvnitř slova (vnitřní flexe, ohýbání) ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : mezi písmeny. Podstatná jména < Určování vzoru. Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Také vám zadám odkaz na test, který bude na podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor + pravopis) Do školního sešitu vypracujete z učebnice str: 40 cv: 3 (další týden proběhne společná kontrola). Začněte číst Staré řecké báje a pověsti (budou se vám hodit do dějepisu)

některá podst. jména se tvoří mn.číslo nepravidelně S na konci se vyslovuje téměř jako české Z Podstatná jména pravidelná končící na XX a jejich koncovka v množ.čísle: ay,ey, iy, oy, uy + S f,fe se mění V,VE + S o + ES z + ZES (d)y I + ES (s, x, sh, ch) + ES Test Počitatelná podstatná jména v angličtině. Anglicky se jim říká countable nouns.. Všechna podstatná jména, která nám označují nějaké předměty, osoby nebo třeba měrné jednotky (časové, váhy, míry aj.) je možné počítat pomocí základních číslovek, např.:. one boy, two boys, three boys (jeden chlapec, dva chlapci, tři chlapci Podstatná jména - vzory rodu středního TEST č. 1 TEST č. 2 TEST č. 3 : Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor. 1. Letadlo letí nad horami. 2. V hlubokém údolí. teče řeka. 3. Nad polem. zpívali skřivánci.

PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková (2. úroveň ..

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. ROD, ČÍSLO, PÁD. Přehled ke stažení ZDE; Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pád Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a. Některá podstatná jména končící na samohlásku: -o, tvoří množné číslo přidáním koncovky -s. Jedná se vesměs o výrazy cizího původu. Příklad: memo =>memos studio =>studios cello =>cellos Končíli podstatné jméno na -f nebo -fe, tvoří se množné číslo změnou -f na -ves

Dítě v nemocnici • Zobrazit téma - Podstatná jména

Správné používání podstatných jmen je v angličtině poměrně snadné. Pravidla mají jen pár výjimek. Tento oddíl našeho průvodce se zabývá rodem, číslem a počitatelností podst. jmen, dále složenými podst. jmény (kompozity), pravidly pro psaní velkých písmen, názvy národností a přivlastňováním Podstatná jména cvičný test 1. Napiš 1 podstatné jméno abstraktní a 1 podstatné jméno konkrétní. 2. Rozděl tato podstatná jména na hromadná, pomnožná a látková: tepláky, uhlí, loďstvo, Hrušovany, mouka, kamna, stromoví, ocel Hromadná Pomnožná Látková 3. Zakroužkuj velká písmena ve vlastních jménech Opakovací test - podstatná jména. Český jazyk, 3. třída, podstatná jména: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí. Test - podstatná jména 26.09.2011 16:30. Test . roztřiď podstatná jména do těchto kategorií.

Rozhodni, zda se jedná o podstatné jméno nebo sloveso - 1. 1. Mila Podstatná jména - test 01 - lehčí: Dokument Microsoft Word: 32,26 kB: stáhnout: Náhled: PODSTATNA-JMENA_test-01_RVP_20160302.odt: Podstatná jména - test 01 - lehčí: OpenDocument textový dokument: 19,02 kB: stáhnout: Náhled: PODSTATNA-JMENA_test-02_RVP_20160302.doc: Podstatná jména - test 02 - těžší: Dokument.

Přídavná jména | datakabinet

Podstatná jména rodu ženského mají tyto vzory: žena růže píseň kost. Přehledná tabulka - vzory rodu ženského . Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu ženského. TESTY - vzory rodu ženského. Pravopisná cvičení s kontrolou. Test č. 1 - Podstatná jména Test č. 2 - Pravopis mě/mně Test č. 3 - Tvary zájmena mně/mn. Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa Správné odpovědi - skloňování podstatných oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prs Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk Český jazyk. V yberte si online test z českého jazyka. V pravém rohu u názvu testu je zobrazen počet otázek. Český jazyk 15 Český jazyk 2 10 Český jazyk - všeobecný 10 Přídavná jména 10 Český jazyk - podstatná jména 15 Jazyk a komunikace 10 Český jazyk - všeobecně 1 Podstatná jména 8.ročník Poslech písně Kdyby tady byla taková panenka Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Určování pádů podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Doplňování koncovek podstatných jmen Mgr. Ladislava Zdražilová Vytvořeno 19.10.2012 v Bruntál

Podstatná jména třídíme do skupin podle jejich gramatického rodu (v rodě mužském rozlišujeme jestli je životný/neživotný) a podle koncovky v 1. a 2. pádě jednotného čísla. v těchto skupinách bylo vybráno jedno podstatné jméno jako VZOR podle kterého se skloňují všechna podstatná jména, která do skupiny patří Podstatná jména - test. Školní testy Přídavná jména. Pracovní listy Ezop. Portréty osobností František Hrubín. Portréty osobností Jak si zvířátka pomohla. Pracovní listy Letní prázdninový sešit. Životná podstatná jména mohou mít ve 3. a 6. pádu koncovku-ovi (-u, -i), neživotná ne:; k/o pánovi/panu, mužovi/ muži, předsedovi, soudcovi x k/o hradu, stroji. 2. u sloves v koncovkách minulého času (pravidla o shodě přísudku s podmětem): muži se smáli x domy stály. 3. v koncovkách shodných přídavných jmen, zájmen: krásní muži x krásné domy, ti muži x ty strom

Český jazyk - podstatná jména - Český jazyk, Test par

Podstatná jména - souhrnný test • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 76 Test - podstatná jména konkrétní a abstraktní 1 března, 2017 zackovauvoz V pondělí 6.3. si napíšeme test na určování druhů podstatných jmen - napíšete k podstatným jménům, zda se jedná o konkrétní nebo abstraktní (např. lampa - konkrétní, lenost - abstraktní)

Test č.5 Podstatná jména 1. Mluvnickou kategorií podstatných jmen není: a)pád. b)číslo c)jmenný rod d)vzor 2. Na kterém řádku jsou obě podstatná jména konkrétní? a)radost, touha b)židle, kopec c)pohoří, běh d)zdání, Gustav 3. Na kterém řádku jsou obě podstatná jména konkrétní Podstatná jména - vzory rodu ženského TEST č. 1 TEST č. 2 TEST č. 3 Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor. 1. Kuchař vložil pekáč do trouby . 2. Kvalitní nože se vyrábějí z oceli. 3. Na pasece tančí.

Podstatná jména - online test - 6

Podstatná-jména-doplňování-dle-obrázků-pracovní-list Podstatná-jména-hádanky-osoba-zvíře-věc-pracovní-list Podstatná-jména-kontrolní-práce-pracovní-lis Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí či zvířat, jsou v 7. p. mn. č. zakončena na ‑a, a to i v případě, že jde o zdrobněliny stejného významu (tedy ‚části těla'). Jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, i ony budou zakončeny v 7 Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná. _____ PRACOVNÍ LIST - PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1. PRACOVNÍ LIST - ANTONYMA 1. PRACOVNÍ LIST - VYBERTE VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO 1 Test 2 -ovi/-ovy Německá podstatná jména a jejich členy řadíme k ohebným slovním druhům, což znamená, že je můžeme skloňovat. Z toho vyplývá, že jak německá podstatná jména v některých pádech, tak především členy podstatných jmen v němčině mění svůj tvar, v závislosti na tom, nacházejí-li se v nominativu, genitivu, dativu.

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD MUŽSKÝ - pracovní list y_32

Stručně řečeno, počitatelná podstatná jména jsou ta, která se dají počítat a mají jednotné a množné číslo (např. car - carS či woman - women), nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která se nedají počítat, mají stále stejný tvar a nedáváme před ně neurčitý člen a/an (například. 5. Vlaštovky si udělaly hnízdo pod střechou. 6. Na zahradě. vykvetly tulipány

NOVÁ ŠKOLA, sHrátky s podstatnými jmény – Úkolníček

Podstatná jména & členy. V němčině, stejně jako v češtině, rozlišujeme jednotné číslo podstatných jmen rodu mužského (der/ein), ženského (die/eine) a středního rodu (das/ein) a v množném čísle (die). V němčině pak rozeznáváme dva různé druhy členů,. Děkujeme za návštěvu, a doufáme, že tyto stránky Vám pomůžou! Name: Email: Comment: Or visit this link or this on Připravte se na test - pravopis koncovek přídavných jmen měkkých a tvrdých. ZADÁNÍ: Vypracujte cvičení 2 na straně 25 (ke vzorům přiřaďte podstatná jména, která se podle těchto vzorů skloňují). NEPOSÍLEJTE

ZŠ a MŠ Santoška | Český jazykTest: Rod podstatných jmen 7 - Moje čeština - Čeština na

Podstatná jména obecná a vlastní 3. Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní. Podstatná jména obecná zakroužkujte a vlastní podtrhněte. sešit, Nikola, auto, mapa, Tereza, Evžen, tabule, Arab, Mácha, les, vesnice, Evropa Pravidla psaní velkých písmen u vlastních jmen 4 Podstatná jména (Anonim, 2. 11. 2019 11:00) Nevím jestli jsou Čechy pomnožné hromadné nebo látkové. podstatná jména - pád, číslo, rod, vzorv pondělí 19.11. test . pravopis ě/je, mě/mně, zájmeno já (mě/mně), pravopis u/ú/ 1. Podstatná jména Neurčitý člen a/an / 2 / Test Určitý člen THE nebo nic (x)??? / 2 / 3 Přivlastňování pomocí 's / 2 Množné číslo / 2 Nepravidelné množné číslo / 2 -b / 3 -b Nepočitatelná podstatná jména Množné číslo náhodně (pravidelná i nepravidelná) / 2 A nebo AN -b / 2 -b A nebo THE -b / 2 -

 • Český krumlov ubytování wellness.
 • Zmrzlina při horečce.
 • Honda crv 1998 recenze.
 • Maya rudolph.
 • Jak zvýšit tempo běhu.
 • Nákladní auto 7,5t.
 • Oves hluchý.
 • Tržní systém.
 • Bio kamut.
 • Danilon cena.
 • Jak vybrat longboard.
 • Wanzl vozik.
 • Lord voldemort.
 • Pitný režim 3 letého dítěte.
 • Patetik.
 • Jak vycistit psovi zlazky.
 • Sony dadc careers.
 • Hemofilie c.
 • Křemen.
 • Super mario bros wii.
 • Vtipné poukázky k narozeninám.
 • Horní frézka nastroje.
 • Windows spotlight information not showing.
 • Jak změnit video na youtube.
 • Nevýhody hejného metody.
 • Star wars battlefront ii heroes.
 • Hnědý zvuk mp3.
 • Colormatic dvousložkový sprej bezbarvý lak 200 ml.
 • Jak poznám jestli ještě vyrostu.
 • Vzdálenost měsíce.
 • Jon cryer jizva.
 • Tropické ovoce.
 • Max irons.
 • Kusový potisk textilu.
 • Nevlastní limita.
 • Main point pankrác milevská 2095/5.
 • Schleich koně mrakyhraček.
 • Nasákavost pur pěny.
 • Televize na zdi kabely.
 • U2 skladby.
 • Wachowski gender change.